Välkommen till Secourong Förlag & Energibehandlingar

Här förmedlar vi information om Reiki som även kan hjälpa andra att hålla hög standard i sin Reikiverksamhet; Reiki inom vården, forskning, råd & tips för Reikiarbete professionellt och som hobby, kursmaterial, m.m.
Professionalitet, kvalité och etik är ledord för oss.

Just nu pågår ett forskningsprojekt om Reiki där Secourong, Human Touch, GU och en avvänjningsklinik samverkar.

Nyheter

Jul 07

Vårdvetenskaplig litteraturstudie om Reiki

Nu kan du uppdatera dig på Reikiområdet: vetenskaplig forskning samt beprövad erfarenhet inom klinisk vård. Reikimetoden granskas generellt – alla användningsområden, men det… Läs mer

Jun 25

Plagiat av texter

Allt för ofta stöter jag på hemsidor, eller får tips om dem, att de använder material som jag skrivit. Jag brukar då… Läs mer

Jun 25

Reikimöte

På onsdag kl 18 har vi Reikimöte för oss som har sommar i Göteborg. Välkomna gamla och nya Reikivänner!

Från bokhyllan

Nyhetsbrev

Registrera dig för fortlöpande info och erbjudanden.