Författare

Frank Arjava Petter
Walter Lübeck
Laurelle Shanti Gaia
Christine Core
Gun Moss Bjerling

William-Lee-Rand-BW_700
William Lee Rand

En mycket erfaren och uppskattad Reikimaster, som sedan 1981 har arbetat med att sprida och att utveckla Reikin. Bland annat var han en av dem som bidrog till kraftigt sänkta priser på Reikimasterkurser, vilka tidigare kostade $10.000 ! Han har fått Reikimaster-utbildning från fyra Reikimasters och har fått Reikiundervisning från många andra, och han uppmuntrar också andra att lära sig av flera olika lärare. När han bodde på Hawaii arbetade han med en Kahuna-healer. William är även hypnoterapeut, certifierad i NLP*, och har specialiserat sig på terapi med tidigare-liv-regression och andlig utveckling.

Hans omättliga ambition att lära mer är en ständigt pågående process och hans sökande efter Reikins urspung har flera gånger fört honom till Japan. William har grundat The International Center for Reiki Training i Southfield, Michigan, USA, vars syfte bl.a. är:

  • att befrämja vänskapligt samarbete mellan alla Reikiutövare
  • forska efter mer information om Reiki
  • etablera och bibehålla hög kvalitet i Reikiundervisningen

Centrets Reikikurser, samt kurserna hos Reikilärare runt om i världen som blivit licenserade där, håller hög standard och berättigar nu bl.a. sjuksköterskor i USA till CEU*.

William Lee Rand är ansvarig utgivare för Reiki News och ger nu även ut Reiki Online Newsletter, ett gratis nyhetsbrev på nätet. Han är författare till Reiki – Den helande beröringen, och Reiki för ett nytt millennium, samt medförfattare till Reikins själ och han har skrivit många artiklar om Reiki, och även spelat in och producerat sju kassettband/cd för Reikiundervisning och personlig utveckling.

Som en kompletterande fortsättning till Reikisystemet utvecklade William KarunaReiki®systemet. Det är ett kraftfullt healingsystem som spridit sig snabbt även i Sverige. Laurelle Shanti Gaias bok, Boken om KarunaReiki® fördjupar oss i KarunaReikins möjligheter.

Williams arbete är globalt. Han arbetar för att förena människor i en kärleksfull världsfred. Som en konkret handling har han begett sig till Nord- och Sydpolen, samt Jerusalem för att placera ut specialtillverkade kristallgitter där. Dessa sprider nu helande Reikienergier till hela jorden för att befrämja världsfred. Alla Reikutövare kan hjälpa till att öka effekten av dessa Kristallgitter för världsfred. 

William har även startat ett forskningscenter inriktat på enbart Reiki. Läs mer om det här: Center for Reikiresearch. Förutom alla utvecklingsprojekt håller han Reikikurser runt om i världen. Sommaren 2002 var han hos oss i Sverige.

* Neuro-Linguistisk Programmering
** Continuing Education Units: motsvarar våra högskolepoäng
Kontakta William Lee Rand genom
center@reiki.orgwww.reiki.org

Frank-Arjava-Petter
Frank Arjava Petter

Förde tillbaka Reikin till sitt ursprungsland 1993, och han var den första västerlänningen som undervisade Reikimaster/lärar-graden i Japan. Tillsammans med sin japanska fru, Chetna Kobayashi, spårade han de olika Reikigrenarna tillbaka till sina rötter – till dr Mikao Usuis ursprungliga system. Förutom spännande historiska fakta upptäckte de fascinerande healingtekniker, helt nya för oss i Väst. Frank Arjava Petter och Chetna Kobayashi undervisar nu tillsammans i ursprungliga Reikitekniker på seminarier och föreläsningar över hela världen.

Frank Arjavas böcker Reiki Fire, Reiki – The Legacy of Dr Usui, och Dr Mikao Usuis ursprungliga Reikihandbok har redan blivit internationella bestsellers. Tillsammans med William Lee Rand och Walter Lübeck har han även författat Reikins själ, och tillsammans med Lübeck The Finest Reiki Techniques. Nyligen har Tadao Yamaguchi och Frank Arjava Petter utkommit med The Hayashi Reiki Manual. Flera av dessa böcker kommer inom en snar framtid att publiceras på svenska.

Kontakta Frank Arjava Petter genom reikidharma.com

Walter-Lubeck

Walter Lübeck

Har varit aktiv som andlig lärare sedan 1988. Han undervisar över hela världen i RegnbågsReiki-systemet som han själv har utvecklat, samt i Tre-strålars-meditation och lemurisk tantrism. De tre principerna personligt ansvar, kärlek och medvetande är viktiga rättesnören för honom, både i det privata och i yrkeslivet. Med sitt arbete vill han bidra till gryningen av en ny gyllene tidsålder på jorden så snart som möjligt.

Han tycker att det är mycket viktigt att andlig kunskap används för att höja livets holistiska kvalité. Med sina varierande undervisningsämnen som Reiki, meditation, NLP*, shamanism, tantrism, homeopati, näringslära, kampsporter, feng shui och arbete med kristaller försöker han att förena de olika esoteriska vägarna och dess kunskap för att hjälpa sina elever optimalt med att göra framsteg på sin individuella väg. Walter Lübeck är en mycket karismatisk och engagerad lärare som tar upp konkreta och angelägna frågor för oss.

Han har gjort resultaten av sin forskning tillgängliga för allmänheten i 20 böcker, som har översatts till mer än ett dussin språk, samt i olika artiklar i facktidningar och undervisande videoband. Sex av hans böcker behandlar ämnet Reiki: Reiki for First Aid, Rainbow Reiki, The Complete Reiki handbook, Reiki – Way of the Heart, samt Reikins själ som han har skrivit tillsammans med Rand & Petter, och The Finest Reiki Techniques tillsammans med Petter.

Läs om Walters besök i Borås, Göteborg och Stockholm 2006 och 2007.

* Neuro-Linguistisk Programmering
Kontakta Walter Lübeck genom www.rainbowreiki.de

Laurelle-Shanti-Gaia

Laurelle Shanti Gaia

Ägnar sitt liv åt att skapa möjligheter för andlig tillväxt och helande, och delar med sig av detta genom sitt skrivande, sina seminarier, retreats och sitt arbete med klienter. Laurelle menar att vi lever här och nu för att lära oss hur man upplever, utstrålar och blir Universell Medkänsla, Frid och Kärlek.

I över 25 år har hon studerat och undervisat i andliga discipliner, såsom yoga, Reiki, KarunaReiki®, färgenergi, änglakommunikation, meditation, själsframställning och intoning till blåkopian. Hon är chef för lärarlicenseringen vid The International Center of Reiki Training, och arbetar med healingretreats i Colorados bergstrakter och över hela världen.

När William Lee Rand utvecklade KarunaReiki®-systemet, var Laurelle med från början. Hon har sedan arbetat med detta och fördjupat sina kunskaper inom det. I Boken om KarunaReiki® förmedlar hon sina kunskaper kärleksfullt till oss.

Kontakta Laurelle genom:
Laurelle@ReikiClasses.comwww.ReikiClasses.com


Christine Core

Christine Core har tillsammans med den nu bortgångne maken Kevin Core grundat The Foundation of Cosmic Fire, som innefattar Angelic Reiki, New Shamballa och The Golden Heart Merkabah of Creation.

Alltsedan utbildningen till professionell homeopat 1987 har Christine hängivit sitt liv fullt ut till helandets konst. I tio år drev hon en mottagning för helande i Storbritannien och praktiserade som homeopat på heltid. Detta gav henne en djup förståelse för den helande processen och andliga vägen. År 2001 kände hon att det var dags att ändra riktning och köpte en jorden-runt-flygbiljett och reste runt på egen hand i femton månader. Denna resa involverade märkvärdiga upplevelser och äventyr i många länder, inklusive Nya Zeeland, Japan, Borneo och Sydostasien och Egypten. Hon har dock fortsatt att resa världen runt och hålla workshoppar inom Angelic Reiki®,  The Golden Heart Merkabah of Creation och New Shamballa. Angelic Reiki® är nu representerat i över 22 länder runt om i världen.

Läs om Christines besök i Göteborg 2018.

Kontakta Christine genom:
christineangel@btconnect.com
www.angelicreikiinternational.com
www.magicmerkabahangel.com
www.newshamballa.com

gun-moss-bjerling-secourong

Gun Moss Bjerling

Blev initierad till Reiki 1994 och har sedan dess arbetat med det både praktiskt och teoretiskt. Reiki – Naturlig healing genom den Universella Livsenergin skrev hon som en första svensk introduktion till Reiki, och hennes vårdvetenskapliga litteraturstudie Healing som omvårdnad – ett komplement inom den etablerade vården? gjorde hon för att öka förståelsen för healing som komplementärmedicinsk behandlingsmetod och fick den publicerad i Sjukskötersketidningen. Gun har översatt Reikiböcker och Reikimanualer och tillhandahåller kursmaterial för Reiki genom Secourong Förlag. Hon var den som satte i gång uppbyggandet av Förenade Reikiförbundet i Sverige och var aktiv inom styrelsen de första tre åren. Hon är psykiatrisjuksköterska samt Reiki-, KarunaReiki®- & AngelicReiki®-master. För masterexamen i omvårdnad gjorde hon  en litteraturstudie om Reiki och en pilotstudie om Reiki vid alkoholavvänjning.

Kontakta Gun genom:
info@secourong.comwww.secourong.com

Var detta en givande text?

Sprid den då vidare till dina vänner!

Facebook
| |
Stäng
Loading...
Close