Holy Fire Reiki

Holy Fire, Holy Fire II & Holy Fire III

Usui/Holy Fire Reiki &
Holy Fire KarunaReiki®

Alla Secourongs Reiki- och KarunaReiki®-kurser blev uppgraderade till Holy Fire 16 maj 2015. Tidigare användes Usui/Tibetansk Reiki. Denna metod är fortfarande värdefull och vi fortsätter att sälja dessa manualer, men Secourongs kurser inkluderar inte längre den tibetanska energin.

Usui/Holy Fire Reiki är en ny form av Reiki som introducerats av William Lee Rand vid International Center of Reiki Training. Den är mjuk men ändå mycket kraftfull och erbjuder rening, helande, kraftpåfyllning och vägledning. Många frågar om Holy Fire eller Angelic Reiki® är ”bäst”. Svaret är att de kompletterar varandra. Holy Fire-energin finns inte inom Angelic Reiki®-systemet. Däremot finns Usui-Reikin i båda dessa system. Holy Fire-energin är av mycket hög frekvens från högre medvetandenivåer
och har hög potential.

Egenskaper hos Holy Fire

  • Arbetar kontinuerligt även när du inte fokuserar på energin.
  • Kan hela spontant när problem kommer upp.
  • Respekterar alltid den fria viljan.
  • Helar djupt och snabbt.
  • Helar relationer och interaktioner med andra.
  • Frigör oro och ersätter det med trygghetskänslor.
  • Ger spontant vägledning.
  • Kan utveckla hälsosamma egenskaper som vänlighet, tålamod, självförtroende, vitalitet, entusiasm, optimism, tillit, glädje och lugn.
  • Kan fylla dig med glädje och känslan av att vara älskad.
  • Efter man mottagit energin fortsätter den att utvecklas och bli effektivare.

Dessa kvalitéer finns i Reiki I, II och ART, men blir mycket mer uttalade i Reikimaster och Karuna-Reiki®master

Ordet Holy (helig) i Holy Fire syftar inte på någon religiös betydelse. Holy kommer från ursprungsbetydelsen som är att vara hel och fullständig, och det är just den innebörden som syftas på i Holy Fire.

Lärare som vill undervisa med den nya metoden går en tredagars masterkurs i Reiki eller KarunaReiki®. Initieringsproceduren kräver denna tid, så det går inte att göra förkortade kurser. Har man gått Holy Fire KarunaReiki® kan man sedan även undervisa alla Reikigrader i Usui/Holy Fire Reiki. Likaså undervisar den som gått Usui/Holy Fire Reikimaster alla KarunaReiki®-kurser med den nya metoden om man är KarunaReiki®master tidigare.

Klicka här för att läsa Williams berättelse om hur Usui/Holy Fire Reiki uppstod.

Usui/Holy Fire II Reiki &
Holy Fire II KarunaReiki®

Holy Fire-systemet har uppgraderats och från 8 april 2016 är alla Secourongs Reiki- och KarunaReiki®-kurser enligt Holy Fire II.

Denna uppgradering innebär att även initieringarna för Reiki I, II och ART ges på ett liknande sätt som mastertändningar. De benämns som Placeringar. Såväl Placeringar som Tändningar blir mycket kraftfullare än vanliga initieringar, eftersom energin går direkt till eleven utan att passera och filtreras genom läraren först.

Uppgraderingen gör det nu lättare att kombinera Holy Fire II med andra Reikisystem så att de arbetar i harmoni med varandra.

Dessutom innebär uppgraderingen till II en energihöjning också, så att du kan kanalisera kraftfullare energier vid både behandlingar och kurser.

Klicka här för att läsa Williams beskrivning av Holy Fire II.

Usui/Holy Fire III Reiki &
Holy Fire III KarunaReiki®

Den 11 januari 2019 uppgraderades Secourongs Reiki- och KarunaReiki®-kurser enligt Holy Fire III.

Genom denna uppgraderingen tas masterkursens tändningsförberedelse bort. I stället ersätts den av ytterligare en tändning, så att det blir totalt fyra tändningar.

Med Holy Fire III kommer förmågan att mer och mer lämna sitt kulturellt skapade jag bakom sig, och låta sitt autentiska jag (sanna jag) åter komma fram. Det kulturellt skapade jaget har anpassat sig efter omgivningens värderingar om vad som är acceptabelt och vilka känslor som är tillåtna att visa. Det har gjort att vi förträngt känslor och ofta har svårt att få kontakt med vissa känslor som vi programmerat som oacceptabla. Energin från Holy Fire III hjälper oss att återfinna, bearbeta och uttrycka våra känslor och vårt autentiska jag. Detta sanna, ursprungliga, autentiska som naturligt är fyllt av harmoni, självförtroende och kreativitet.

Klicka här för att läsa Williams beskrivning av Holy Fire III.

Uppgradering till Holy Fire III

Du som har gått Holy Fire Reikimaster/KarunaReikimaster kan uppgradera till Holy Fire III. Det sker på en workshop som tar cirka tre timmar. Kostnaden är 1200 kr.
Planerade tillfällen i Göteborg:
Söndag 3 februari kl 17.30
Fredag 8 mars kl 17.00

 

Stäng
Loading...
Close