KarunaReiki ® I&II

Usui/Holy Fire KarunaReiki® I&II

KarunaReikins® healingsystem är en fortsättning på Reikisystemet. Karuna är sanskrit och betyder barmhärtig handling. Eleven initieras till 8 olika healingenergier som förknippas med specifika symboler. Energistrålarna har specifika syften och effekter för att sätta igång inre processer och ge kraftfull healing.

KarunaReiki® I, första dagen:

  • Den 1:a energistrålen förbereder eleven för att ta emot djupt helande och är också bra vid problem från tidigare liv.
  • Den 2:a energistrålen helar djupt liggande problem som omedvetna mönster, barnmisshandel, sexuella övergrepp, skuggjagets problem, samt kan frigöra orsaken till psykiskt sammanbrott. Den fungerar också vid karmiska problem på cellulär nivå.
  • Den 3:e energistrålen fyller personen med kärlek och kan användas för att hela relationer, upphöra med ovanor och skapa nya goda, hela missbruk, samt utveckla medkänsla.
  • Den 4:e energistrålen grundar personen genom att öppna de lägre chackrana och stärka förbindelsen med jorden. Den renar också sinnet, skapar beslutsamhet och hjälper till att manifestera mål. Den kan användas i slutet av en behandling för att integrera och avsluta healingprocessen.

KarunaReiki® II, andra dagen:

Steg två ger eleven ytterligare 4 healingenergier förknippade med specifika symboler. Dessa har också specifika syften och effekter, men har högre vibrationer och är ännu kraftfullare än Karuna I-energierna. De hjälper till att skapa direkt förbindelse med det Högre Jaget och arbetar på en djupare nivå. Upplevelsen av deras energi hjälper dig att ledas intuitivt i deras användning.

  • Den 5:e energistrålen integrerar ditt högre jag i kroppen, förbättrar inlärningsförmåga och kommunikation, samt ökar kreativiteten.
  • Den 6:e energistrålen hjälper dig att bli jordad, manifestera mål och prioritera, samt verkar för att harmonisera mänskligheten.
  • Den 7:e energistrålen ger dig styrka att ta din rättmätiga plats, vara oberoende och förverkliga dina mål. Den är också en jordhealingenergi som förstärker din kontakt med naturen.
  • Den 8:e energistrålen helar det förflutna, frigör rädsla och skapar frid och förtroende till livet. Den kan hela sömnproblem och ångest, samt öka klärvoajans.

Kursen innehåller många praktiska moment. Allt detta energiarbete, tillsammans med initieringarna, har en utrensande effekt och sätter igång inre processer – fysiska och psykiska. Du kan känna av detta mer eller mindre i några veckor efter kursen.

Förkunskaper: Reiki III; 3A, Reikimaster eller Avancerad Reikikurs (ART) sedan minst 6 månader.
Tid: Två dagar x 7 timmar. Ingår även 3 Reikimöten vid valfria tillfällen och fortsatt stöd och support efter behov.
Pris: 3450 kr inkl. moms.
Secourongelever, som alltså gått någon kurs tidigare, har 20% rabatt på denna kurs.

Detta ingår i kursen:
William Lee Rands kursmanual
Boken om KarunaReiki®
25% rabatt på artiklar till ordinarie priser hos Secourong Förlag
Vegetarisk lunch, fika/frukt
KarunaReikins® ursprung. Innebörden av Karuna.
Energistrålarnas/symbolernas användningsområden.
Meditationer
Initiering för Holy Fire KarunaReiki® I&II
Praktisera behandling med de 8 energistrålarna/symbolerna
Mässande
Tonande
Info om Patientsäkerhetslagen, det som berör Reikiutövaren
Diplom
Kursutvärdering
Tre möten för träning och uppföljning efter kursen
Lärarsupport efter behov

Nästa kurs:

För mer kursinformation klicka här.

Stäng
Loading...
Close