New Shamballa

Shamballa är en plats där det råder harmoni, kärlek och acceptans och det du önskar dig finns i överflöd. Det är platsen där höga mästarenergier strålar samman. Det är en esoterisk plats, även om Shamballa sägs ha funnits på jorden, i bergen i Tibet. Det som vi har kontakt med i en esoterisk verklighet kan vi lättare skapa i vår jordiska verklighet. Så syftet med kursen är att du ska skapa en starkare förbindelse till Shamballa och till mästarenergierna för att manifestera dessa energier av ovillkorlig kärlek i ditt liv.

I New Shamballa träder vi in i 13 dimensioner av verkligheten. Du får information om dimensionerna och initiering till dem så du sedan lättare kan få kontakt med dem.

Kevin och Christine Core som grundade Angelic Reiki®-systemet har även grundat New Shamballa. Denna kurs, AngelicReiki-systemet och Merkabah of Creation bildar tillsammans en treenighet av kärlek, visdom och helande. Läs mer på Christine Cores hemsida.

Förkunskaper

Du ska ha provat på en Reikibehandling eller annan liknande energibehandling, och känna dig redo för förändringar och personligt växande.

Tid

5 heldagar.
Ingår även 3 Reikimöten vid valfria tillfällen och fortsatt stöd och support efter behov.

Pris

6200 kr inkl. moms.
Du som gått någon kurs tidigare hos Secourong har 10% rabatt på denna kurs.

Detta ingår i kursen

 • Fika och frukt
 • Kursmanual
 • New Shamballas historia
 • Vad är Shamballa och vad innebär det i vardagen?
 • Karmarening med ärkeängeln Mikael
 • 13 skapelsedimensioner och initieringar till dem
 • Multidimensionellt helande i villkorslös kärlek
 • Övningar i att kanalisera högre medvetandeplan
 • Meditation med galaktiska raser
 • Affirmationer för framtiden
 • Initiering för att tjäna världen
 • Diplom
 • Kursutvärdering
 • Tre möten för träning och uppföljning efter kursen
 • Support efter behov
 • 20% rabatt på Secourong Förlags ordinarie priser när du handlar på kursen.

Kursdatum

21-25 augusti, onsdag kl 14-20, torsdag-söndag kl. 9-ca 16.30

För mer kursinformation klicka här.

Stäng
Loading...
Close