Reiki-master

Usui/Holy Fire II ART/Reikimaster

Alla har stor nytta av denna kurs även om det är också en lärarkurs. Kursen har potentialen till mycket kraftfullt helande och personlighetsutveckling. I ART-kursen som är före denna, och som även ingår första dagen i denna kurs, har man fått tillgång till Usuimaster-symbolens energi och i masterkursen höjer vi energinivån ytterligare – med Holy Fire-energin. Denna är mycket värdefull för alla; helande och vägledande. När Holy Fire kom in i masterkursen sänktes kraven för att fler ska få möjlighet att invigas till denna energistråle, som jag värderar mycket högt. Det känns viktigt att sprida den till så många som möjligt.

Mastergraden ger dig förmågan att lära ut alla nivåer av Usui Holy Fire II Reiki. Är du tidigare KarunaReiki®master kommer du även att kunna lära ut Holy Fire II KarunaReiki®systemet.

Kursen innehåller många praktiska moment. Allt detta energiarbete tillsammans med initiering till högre energier, har en utrensande effekt och sätter igång inre processer – fysiska och psykiska. Du kan känna av detta mer eller mindre i några veckor efter kursen.

Förkunskaper

Kurserna Grundläggande dokumentation och Vårdande samtal, eller motsvarande kunskaper. 10 dokumenterade behandlingar lämnas in före kursstart. Du ska vara väl förtrogen med Reiki och ha praktiserat mycket.

Tid

Tre heldagar.
Efter kursen ingår även tre Reikimöten vid valfria tillfällen och fortsatt support efter behov. Det kan behövas ytterligare tid/erfarenhet innan du är redo för lärarrollen. Därför kan du också repetera och/eller praktisera som assisterande lärare för de fyra Reikinivåerna. Det kostar 150 kr/dag.

Pris

9100 kr inkl. moms.
Har du gått Secourongs ART-kurs tidigare är priset 8100 kr.
Secourongelever har 10% rabatt på denna kurs.

Detta ingår i kursen

William Lee Rands kursmanual
Reikins själ
25% rabatt på ordinarie artikelpriser hos Secourong Förlag
Vegetarisk lunch, fika/frukt
Teknikerna som ingår i ART-kursen
Usuis mastersymbol
Holy Fire-symbolen
Usui/Holy Fire-master-tändning
Metoderna för att ge alla initieringar för Usui/Holy Fire II Reiki
Meditationer/Upplevelser
Tre himlar, ande och själ
Frigöra andliga bindningar
En Reikimasters andliga inriktning
Undervisning och öppna egen mottagning
Info om Patientsäkerhetslagen, det som berör Reikiutövaren
Diskussioner och fördjupningar efter behov
Diplom
Kursutvärdering
Lärarsupport efter behov

Kursdatum

Fredag -söndag 25-27 nov: fre-lör kl 9- ca 18, sön kl 9-16
Fredag -söndag 7-9 april: fre-lör kl 9- ca 18, sön kl 9-16

För mer kursinformation klicka här.

Stäng
Loading...
Close