Reiki-master

Usui/Holy Fire III ART/Reikimaster

Alla har stor nytta av denna kurs, samtidigt som det även är en lärarkurs. Kursen har potentialen till mycket kraftfullt helande och personlighetsutveckling. I ART-kursen som är före denna, men som även ingår första dagen i denna kurs, får man tillgång till Usuimaster-symbolens energi och sedan höjer vi energinivån ytterligare – med Holy Fire-energin. Denna energi är mycket värdefull för alla; renande, helande och vägledande.

Mastergraden ger dig förmågan att lära ut alla nivåer av Usui Holy Fire II Reiki. Är du tidigare KarunaReiki®master kommer du även att kunna lära ut Holy Fire II KarunaReiki®systemet. Med Holy Fire II förenklas också alla initieringsprocedurer.

Kursen innehåller många praktiska moment. Allt detta energiarbete tillsammans med initiering till högre energier, har en utrensande effekt och sätter igång inre processer – fysiska och psykiska. Du kan känna av detta mer eller mindre i några veckor efter kursen.

Förkunskaper

Reiki II. Tio dokumenterade behandlingar lämnas in före kursstart.
Kurserna Grundläggande dokumentation och Vårdande samtal, eller motsvarande kunskaper.
Det går att komplettera efter kursen och då delas diplomet ut vid komplettering.

Tid

Tre heldagar.
Efter kursen ingår tre Reikimöten vid valfria tillfällen, samt support efter behov.
Det kan behövas ytterligare tid/erfarenhet innan du är redo för lärarrollen. Därför kan du sedan för ett symbolisk pris repetera och/eller praktisera som assisterande lärare för de fyra Reikinivåerna.

Pris

9100 kr inkl. moms.
Har du gått Secourongs ART-kurs tidigare är priset 8250 kr.
Du som gått någon kurs tidigare hos Secourong har 10% rabatt på denna kurs.

Detta ingår i kursen

Vegetarisk lunch, fika/frukt
William Lee Rands kursmanual
Reikins själ
Teknikerna som ingår i ART-kursen
Usuis mastersymbol
Holy Fire-symbolen
Usui/Holy Fire II -master-tändning
Metoderna för att ge alla initieringar för Usui/Holy Fire II Reiki
Meditationer/Upplevelser
Tre himlar, ande och själ
Frigöra andliga bindningar
En Reikimasters andliga inriktning
Undervisning och öppna egen mottagning
Info om Patientsäkerhetslagen, det som berör Reikiutövaren
Diskussioner och fördjupningar efter behov
Diplom
Kursutvärdering
Tre möten efter kursen på valfri tid
Lärarsupport efter behov
20% rabatt på Secourong Förlags ordinarie priser när du handlar på kursen

Kursdatum

23-25 mars: lör-sön kl 9- ca 18, sön kl 9-16

För mer kursinformation klicka här.

Stäng
Loading...
Close