Behandling & stödsamtal

Reiki/energi-behandling

Behandlingen riktas inte till specifika symtom eller sjukdomar, utan är en generell behandling. Syftet är att återskapa människans naturliga energiflöde och på så sätt skapa förutsättningar för ökat välbefinnande och självläkning.

Stödsamtal

Det ingår ett kort stödsamtal vid energibehandling. Vid behov av längre samtal går det även att boka separat.

Plats

Hos Human Touch Body & Brain: Pusterviksgatan 15 nära Järntorget i Göteborg.
OBS! Porttelefon: Human Touch
Om det är lämpligare lösning kan jag göra hembesök, men då tillkommer kostnader för resor och extra tid.
Gör även distansbehandlingar, men vanligen först efter inledande fysisk behandling. Priset blir oftast det samma som vid fysiska möten.

Priser

Reiki/energibehandling

840 kr (ca 75 min inkl. samtal)
Femte besöket är gratis.

Vid friskvård tillkommer 25% moms.

Stödsamtal

650 kr (ca 60 min)
eller annan tidsperiod enligt överenskommelse.

Betalning

Kontant betalning, Swish eller förskottsfakturering.
Tar även emot FriskvårdsChecken och Friskvårdskuponger.

Reiki är friskvård

Reikimetoden är numera godkänd av Skatteverket som en friskvårdsmetod, både som behandling och som utbildning för självhjälp. Det innebär att kostnaden för arbetsgivare är avdragsgill enligt de gängse reglerna, och att det då är en skattefri förmån för arbetstagaren. Den som är sjukskriven har också chans att få ersättning för behandlings- och kurs-kostnader av Försäkringskassan.

Tidsbeställning

Välj själv tid på internet: Bokadirekt.se
Gun: 070-227 61 01, moss.bjerling@secourong.com

Energiterapeut/sjuksköterska

Gun Moss Bjerling
Psykiatrisjuksköterska, Reiki/KarunaReiki®/AngelicReiki®-master.
Allt sker under tystnadsplikt.

Patientsäkerhet

Har patientförsäkring.
Enligt den nya patientsäkerhetslagen som trädde i kraft 2011-01-01, ska verksamheten årligen redogöra för patientsäkerheten. Har kan du ladda ner Secourongs patientsäkerhetsberättelse för 2017, samt Secourongs rutinbeskrivning för patientsäkerhet.

Patientfeedback

Vi välkomnar synpunkter från patienter och närstående. En direkt dialog när frågeställningar dyker upp är bäst, men ibland är det inte praktiskt möjligt och ibland kan det vara lättare att skriva ner tankarna. Här finns en blankett för patientfeedback. Du har också alltid rätt att vända dig till Patientnämnden.

Var detta en givande text?

Sprid den då vidare till dina vänner!

Facebook
| |
Stäng
Loading...
Close