ReikiRingen

Historik om ReikiRingen

Secourong Förlag förenar Reikivänner genom ReikiRingen

Genom Secourong Förlag har vi kontakt med Reikivänner i hela Sverige och många av dem uttryckte en önskan om samarbete och en förenande sammanslutning. Som en början på samarbetet startade vi år 2002 Reiki-Ringen där alla Reikiutövare gratis fick presentera sig på Secourongs hemsida. Enda kravet var att man ville sprida Reikin och att man var positiv till samarbete.

Secourong Förlag samlar vänner från ReikiRingen till ett EU-projekt

År 2005 startade vi ett EU-projekt med ca 15 representanter från Reiki-Ringen, så de fick möjlighet att träffas och inleda ett inpirerande samarbete. Ett resultat av detta blev att vi den 1 januari 2006 kunde inregistrera Reikiförbundet. Läs mer om våra konferenser här, samt om föreningsbildandet i en slutsummering av analysfasen.

ReikiRingen blir till Reikiförbundet

Nu har alltså ReikiRingen tjänat sitt syfte och kontaktsidorna släckts ner. Reikiförbundet har tagit över och vi hoppas att du vill förena dig med dem för din egen skull, men även för andras skull genom att stödja förbundets arbete med att förena och stödja alla Reikivänner genom ett stabilt förbund.

Medlemmar kan nu också presentera sig på Reikiförbundets hemsida, på listor liknande ReikiRingen. Det finns två gratislistor – en kontaktlista och en där man erbjuder behandlingar. Den tredje listan, där man erbjuder kurser, är en betaltjänst för medlemmar.

Medlemstidning, hemsida och informationsbroschyr

Reikiförbundets medlemstidning och hemsida är viktiga och uppskattade kontaktforum. Informations-broschyren som alla medlemmar får är också viktig för att hjälpa medlemmar att arbeta med Reiki på ett seriöst sätt. Dessa var de första och grundläggande byggstenarna för förbundet.

Försäkring, dokumentation, presentation...

I ett tidigt skede utarbetades också rekommendationerna för minimistandard på Reikikurser. Det var en början på vägen till en jämnare och ökad standard på kurserna. Sedan har styrelsen jobbat vidare med att bygga upp ett stabilt förbund för att hjälpa medlemmarna i sitt Reikiutövande: Vi har tagit fram en ansvarsförsäkring för Reikiutövare, tecknat ett samarbetsavtal med FriskvårdsChecken, samt arbetat fram dokumentationsblanketter, presentationsfolder för Reiki, en folder för mässa etc.

Reiki erkänns som friskvård

Sommaren 2007 uppnådde vi ett mycket viktigt delmål för Reikiutövare i Sverige: Då fick vi ett erkännande från Skatteverket om att Reiki är friskvård! Läs mer om detta på Reikiförbundets hemsida.

Reikiförbundet får underavdelningar

Från årsskiftet 2008 tog vi ett mycket betydelsefullt steg. Då öppnade vi upp för att införa under-avdelningar runt om i landet. Underavdelningar har en mycket viktig roll för att nå ut med Reikin, utveckla den och framför allt för att befrämja samarbetet som stärker allt och alla.

Reikiförbundet i samarbete med komplementär-organisationer

Under hösten samma år kom det en inbjudan till Reikiförbundet från Miljöpartiet i Stockholms läns landsting om att delta i ett upptaktsmöte tillsammans med andra komplementärmedicinska organisationer. Det var inledningen på ett arbete för att finna samarbetsvägar mellan komplementärvård och den etablerade vården.

Vi fortsätter samarbetsvägen

Min vision är att vi nu ska fortsätta på samma väg inom Reikiförbundet, fortsätta att överbrygga våra olika bakgrunder, våra olika personligheter, våra olika förutsättningar, våra olika åsikter… och fortsätter att lära av varandra och samarbeta i vår gemensamma strävan att sprida goda energier för ökat välbefinnande för allt och alla.

mars 2009
Gun Moss Bjerling
leg. sjuksköterska / KarunaReikimaster

Avgick som styrelseledamot maj 2009

Var detta en givande text?

Sprid den då vidare till dina vänner!

Facebook
| |
Stäng
Loading...
Close