Rekommendera:
Facebook
| |

Studie: Reiki vid alkoholavvänjning

Artikelnr: 1022. Kategori: .

Ladda hem svensk version, gratis pdf-fil
Ladda hem engelsk version, gratis pdf-fil

Upplevelser av Reikibehandling för personer som genomgår alkoholavvänjning

En kvalitativ studie

Examensarbete master 15 poäng, av Gun Moss Bjerling
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Göteborgs Universitet, 2017
DOI: 10.13140/RG.2.2.21462.75847

ABSTRAKT

Syfte: Att beskriva hur personer under avvänjning av alkoholberoende upplever effekter av den energimedicinska metoden reiki och dess påverkan på alkoholberoendet.

Bakgrund: Ett behandlingshem för alkohol- och drogavvänjning i Australien har sedan 1992 använt reikimetoden med framgång. Reiki har visat sig ha en potential att minska depression och oro och är integrerad inom klinisk vård i USA.

Metod: Nio personer under alkoholavvänjning fick cirka sju reikibehandlingar vardera. Deras upplevelser av effekterna efteråt dokumenterades genom kvalitativa intervjuer och narrativ metod.

Resultat: Analysen visar ett övergripande tema: Naturliga processer mot ökat harmoniskt normaltillstånd och minskat alkoholbehov. Temat innefattar två kategorier: Psykiska förändringar och personlig utveckling, samt Fysiska processer.

Slutsatser: Resultatet pekar på att reikimetoden kan vara en kompletterande metod vid alkoholavvänjning då den kan ge ökat välbefinnande och minskat alkoholbehov. Samtidigt kan processerna dit innebära tillfälliga obehag. Fler studier behövs som belyser reikimetodens komplementära effekter.

Andra vårdvetenskapliga studier av samma författare

Den energimedicinska metoden Reiki – en litteraturstudie

Healing som omvårdnad – ett komplement inom den etablerade vården?

Positiv förväntan och livskraft för läkande insikter vid depression DOI: 10.13140/RG.2.2.21043.32803
Samma studie engelsk: Positive expectations and vitality for healing insights in depression

Författare:

Gun Moss Bjerling

Språk:

Svenska

Utgiven:

mars 2017

Format:

A4 häftklammer, hålad

Sidor:

17


Produkt-ID: #3107
Stäng
Loading...
Close