Rekommendera:
Facebook
| |

Reiki – Vårdvetenskaplig litteraturstudie

Artikelnr: 1021. Kategori: .

Ladda hem som pdf-fil gratis 

Den energimedicinska metoden Reiki

En litteraturfördjupning

Omvårdnad, 7,5 poäng masternivå, av Gun Moss Bjerling
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Göteborgs Universitet, 2016
DOI: 10.13140/RG.2.2.31529.08800

Finns det vetenskap och beprövad erfarenhet bakom Reiki? I studien beskrivs hur Reiki används inom klinisk vård och vad det finns för vetenskaplig grund för metoden. Dels är det en generell översikt och dels med fokus på drogavvänjning och psykisk ohälsa som en förberedelse inför en empirisk studie.

Andra vårdvetenskapliga studier av samma författare

Upplevelser av Reikibehandling för personer som genomgår alkoholavvänjning

Healing som omvårdnad – ett komplement inom den etablerade vården?

Positiv förväntan och livskraft för läkande insikter vid depression DOI:  10.13140/RG.2.2.21043.32803
Samma studie engelsk: Positive expectations and vitality for healing insights in depression

Författare:

Gun Moss Bjerling

Språk:

Svenska

Utgiven:

juni 2016

Format:

A4 häftklammer, hålad

Sidor:

27


Produkt-ID: #2161
Stäng
Loading...
Close