Personuppgifter

Vi har olika verksamheter inom Reikiområdet och samlar in personuppgifter för det som behövs för respektive verksamhet; förlagsverksamhet, försäljning, utbildning, patientmottagning, insamlingsstiftelse, information och samverkan. Vi behandlar fakturaregister, kundregister, patientjournaler, elevregister, stiftelseansökningar och e-postregister. Alla dessa uppgifter hanteras enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), Patientdatalagen (2008:335) och Bokföringslagen (1999:1078).

Fakturaregister

Rättslig grund för insamling av personuppgifter för fakturering är att genomföra ett avtal med personen. I all verksamhet där vi tar betalt samlar vi in personuppgifter för fakturering: namn, postadress, för företag även firmanamn och momsregistreringsnummer. Fakturauppgifterna sparas i minst sju år efter utgånget bokföringsår, enligt Bokföringslagen.

Kundregister

Rättslig grund för insamling av personuppgifter till kundregister är att genomföra ett avtal, men även enligt samtycke från personen. Kunder som handlar i vår nätbutik godkänner vårt köpeavtal vilket innebär samtycke till att vi sparar personuppgifter; namn, postadress, telefon och epost, och för företagare även firmanamn, organisationsnummer och momsregistreringsnummer. Kontaktuppgifterna används för att kunna sköta levererans av varor, kontakta dig vid behov, skicka information och erbjudanden, samt för att ge dig tillgång till ett personligt kundkonto där du kan ha koll på dina ordrar.  Vill du handla artiklar som kräver behörighet samlar vi även in diplomkopia och information om din utbildningsnivå. 

Som kund ansvarar du för att registrera korrekta uppgifter. Du ansvarar också för att inte obehöriga får tillgång till ditt användarnamn och lösenord, så att andra kan använda ditt kundkonto för beställning.

Avtalet innebär även att du samtycker till att ditt kundkonto finns kvar hos oss tills du själv begär att det raderas, eller tills vi raderar det för att kundkontot varit inaktivt en längre period. Du kan när som helst, utan förklaring, begära att ditt kundkonto raderas genom att meddela det till personuppgiftsansvarig. Du har också rätt att avsäga dig informationsutskick via epost från oss.

Patientjournaler

Rättslig grund för insamling av personuppgifter till patientjournal är att genomföra ett avtal med personen. Det inkluderar uppgifter för fakturering, kontaktuppgifter, uppgifter relaterade till hälsotillståndet, samt personnummer för säker identifiering enligt Patientdatalagen (2008:335). Enligt samma lag sparas alla våra patientjournaler i minst tio år. Patienten har alltid rätt att läsa sin journal och få en kopia av den.

Elevregister

Rättslig grund för insamling av personuppgifter till elevregister är intresseavvägning. Uppgifterna inkluderar namn, adress, epostadress, telefonnummer och genomförda kurser. Syftet är att ha kännedom om elevens behörighet när det gäller fortsättningskurser, repetitionskurser, inköp av manualer, diplom, sigill och symboler.

Vissa elevregister delas till tredje part efter elevens samtycke till:

  • Elevregister för Angelic Reiki® delas till The Foundation of Cosmic Fire, Skottland.

Syftet är att verifiera elevens utbildning och behörighet till huvudorganisationen för att eleven ska kunna handla, ansöka till fortsättningskurser, få information, samt få publicera sin lärarutbildning på respektive hemsida. Eleven kan när som helst ta tillbaka sitt samtycke och begära att raderas ur registret och/eller avsäga sig epostutskick.

Ansökningar till stiftelse

Ansökningsuppgifter sparas tills alla ansökningar behandlats och bidragsmottagare utsetts för året. Varje utsedd bidragsmottagares uppgifter sparas till slutredovisningen från denne skett.

E-postregister

Rättslig grund för insamling av personuppgifter till e-postregister är avtal, samtycke eller intresseavvägning. Det sistnämnda gäller personer som visat intresse för vår verksamhet och som vi tror har nytta av vår information.

Oavsett vilken grunden är till att du finns med på e-postlistan, kan du alltid avsäga dig epost-information från oss.

Sekretess och säkerhet

Alla personuppgifter hanteras med fullständig sekretess. De förvaras säkert så att obehöriga inte får tillgång till dem.

Rättigheter

Du kan alltid ta tillbaka ett samtycke. Gäller det epost kan du enkelt avregistrera dig här: https://secourong.com/om-oss/mailutskick  För övriga uppgifter kontaktar du personuppgiftsombudet.

Du har rätt att begära att uppgifter om dig rättas eller raderas.

En gång per år har du rätt att kostnadsfritt få registerutdrag av dina personuppgifter. Då lämnar du en skriftligt undertecknad ansökan till personuppgiftsansvarig som överlämnar uppgifterna till dig gratis.

Mer information om dina rättigheter: Dataskyddsförordningen

Kontakt

Personuppgiftsansvarig
Reiki-kliniken i Göteborg AB / Secourong Förlag, org.nr 559355-4818

Personuppgiftsombud
Gun Moss Bjerling
moss.bjerling@secourong.com
070-227 61 01

Var detta en givande text?

Sprid den då vidare till dina vänner!

Facebook
| |
Stäng
Loading...
Close