Kurser & möten

Reikikurser

Syftet med en Reikikurs kan vara en önskan att kunna hjälpa andra, men det kan också vara för att hjälpa sig själv. Många går kurserna enbart för sin egen personliga och andliga utveckling. Indirekt blir det ändå en hjälp till andra när du hjälper dig själv, för när du mår bra i själen sprider du alltid positiva energier omkring dig.

Kurserna har en utrensande effekt som är kraftfullare än vid behandlingar. Inre processer startar upp – fysiska och psykiska. Det kan även påverka sociala dimensioner och sätta igång förändringsprocesser som påverkar ditt liv. Du kan känna av detta mer eller mindre i några veckor efter kursen. Det är också viktigt att praktisera Reiki efter kursen för att befrämja din utveckling, öka och bibehålla ditt välbefinnande, samt för att träna upp dina förmågor ytterligare.

Secourong har olika varianter inom Reiki: Usui/Holy Fire II Reiki, Usui/Holy Fire II Karuna Reiki® och Angelic Reiki®. Januari 2017 har det tillkommit en kurs kallad New Shamballa som inte är Reiki, men ovanstående gäller även den.

Syftet med en Reikikurs

  • Öppna upp / utveckla sin förmåga att förmedla helande energier/Reiki.
  • Höja sin energifrekvens och få igång naturliga läknings- och utvecklings-processer.
  • Personlig utveckling
  • Andlig utveckling
  • Helande inom olika dimensioner: psykiskt / fysiskt / andligt / emotionellt / socialt
    (Varje Reikigrad/kurs höjer energinivån ytterligare)

Secourongs kurser fokuserar på kvalité i kontrast till de snabbkurser som erbjuds. Reikikurserna har max 10 deltagare och huvudfokus är att varje elev ska bli självständig och lita på sig själv i sitt Reikiutövande. Ibland får eleverna praktiska uppgifter som ska utföras före andra tillfället och även en del teoretiska uppgifter, för att det ska bli mindre teoretiska lärarföreläsningar så vi får mer tid till praktiska övningar. Och med ökade erfarenheter och upplevelser kommer reflektioner och frågor, vilket skapar lärorika diskussioner.

Det ingår alltid en kursmanual och/eller en bok, diplom, fika/frukt och oftast vegetarisk lunch. Du får också tillfälle att handla på plats till rabatterade priser på Secourong Förlags artiklar. Efter avslutad kurs ingår ett antal möten och support efter behov. Eleven är alltid välkommen att återkomma med frågor. I alla kurser informeras om patientsäkerhetslagen och vi diskuterar aktuella regler och normer efter deltagarnas behov. Dokumentation och vårdande samtal tar vi upp i mån av tid och behov, och dessutom kan elever delta i de fristående workshopparna i dessa ämnen när som helst, för en reducerad kostnad.

Reiki I-kurs (Usui/Holy Fire II Reiki I) 

Ger dig förmågan att överföra Reikienergi med hjälp av dina händer. Energin kan förmedlas till andra människor, djur, växter, mat, m.m. Du kan även behandla dig själv.

Förkunskaper: Du ska helst fått en Reikibehandling. Du ska vara medveten om vad en personlig utveckling kan innebära för dig, och känna dig mogen för förändringar.
Läs mer om Reiki I

Reiki II-kurs (Usui/Holy Fire II Reiki II)

Behandlingarna blir effektivare och du får redskap för att arbeta mer flexibelt med Reikienergin och rikta den specifikt. Bland annat lär du dig att sända energin på avstånd, samt till förflutet, framtid, situationer och bestämda mål. . Vi lär oss också några behandlingstekniker som Reikisystemets grundare, Mikao Usui, använde sig av.

Förkunskaper: Reiki I.
Läs mer om Reiki II

Avancerad Reikikurs (Usui/Holy Fire II ART)

Du invigs här till masterenergin, vilken utvecklar dig själv och dina behandlingar. Du lär dig också Reikitekniker med kristaller och en Reikirörelsemeditation. Denna kurs ingår i masterkursen, så du kan gå direkt dit utan denna kurs.

Förkunskaper: Reiki II.
Läs mer om ART

Reiki-master/lärar-kurs (Usui/Holy Fire II Reikimaster)

Alla har stor nytta av denna kurs, samtidigt som det även är en lärarkurs. Kursen har potentialen till mycket kraftfullt helande och personlighetsutveckling, både för dig själv och dina klienter.

Förkunskaper: Reiki II. Tio dokumenterade behandlingar. Kurserna Grundläggande dokumentation och Vårdande samtal, eller motsvarande kunskaper.
Läs mer om Reikimaster

KarunaReiki®-master/lärare (Usui/Holy Fire II KarunaReiki®master)

KarunaReikin® är en fortsättning på Reikisystemet. Energierna är av så hög vibration att personen måste vara förberedd med UsuiReiki masterenergi. Eleven initieras till 8 olika healingenergier med specifika syften och effekter för att sätta igång inre processer och ge kraftfullt helande. Från maj 2015 tillkommer även Holy Fire-energin som är en kraftfullt helande och vägledande energi.

Förkunskaper: Reikimaster i 6 månader.
Läs mer om KarunaReiki®master

Angelic Reiki®

Angelic Reiki-systemet integrerar Reiki med många kraftfulla energistrålar till en effektfull men också mjuk behandlingsmetod.

Förkunskaper: Du ska ha bekantat dig med energier och helst fått en Reikibehandling. Du ska vara medveten om vad en personlig utveckling kan innebära för dig, och känna dig redo för förändringar.
Läs mer om Angelic Reiki® 1&2

New Shamballa

I New Shamballa träder du in i 13 dimensioner av verkligheten och stärker förbindelsen till Shamballa och mästarenergierna för att manifestera dessa energier av ovillkorlig kärlek i ditt liv.

Förkunskaper: Du ska ha bekantat dig med energier och helst fått en Reikibehandling. Du ska vara medveten om vad en personlig utveckling kan innebära för dig, och känna dig redo för förändringar.
Läs mer om New Shamballa

The Golden Heart Merkabah of Creation

Detta är en kurs som bygger på forntida esoteriska kunskaper och mycket avancerade energitekniker för att bygga upp sin merkabah (ljus-ande-kropp).

Förkunskaper: Du ska ha bekantat dig med energier och helst fått en Reikibehandling. Du ska vara medveten om vad en personlig utveckling kan innebära för dig, och förstå att du med detta redskap kan skapa din verklighet och därmed ta ansvar för eventuella utmaningar du skapar.
Läs mer om Merkabah

Energi-workshoppar

Energimänniskan 1

Använd dina naturliga förmågor. Läs mer om Energimänniskan 1

Energimänniskan 2

Fördjupa dig i energivärlden. Läs mer om Energimänniskan 2

Energimänniskan 3

Energikommunikation. Läs mer om Energimänniskan 3

Fortbildning för energiterapeuter

Workshop i dokumentation

Dokumentation gör ditt arbete mer professionellt och ökar patientsäkerheten. Läs mer om dokumentation & journalföring

Workshop i Vårdande samtal

Samtalet är en väl så viktig del vid energibehandling. Läs mer om Vårdande samtal

Reikimöten

Vi träffas för att ge varandra Reiki och för att dela tankar med likasinnade. Läs mer om Reikimöten

Meditationsmöten

Jag hjälper dig att komma igång med meditationer som du enkelt kan integrera i din vardag. Läs mer om meditationsmöten

Energirening i grupp

Du leds i gruppmeditation att frigöra tunga energier och att ta emot högfrekventa renande energier. Läs mer om Energirening

Allmän info om kurser och möten

Kvalitetsäkring

I Secourongs Reikikurser ingår alltid tre uppföljningsmöten gratis och fortsatt stöd och support efter behov.

Rabatter

Secourongs elever har 10% rabatt på alla Reiki- och KarunaReiki®-kurser (men ej AngelicReiki®,  New Shamballa och Merkabah of Creation). Gäller oavsett om det var längesedan du gick kurs hos Secourong.

Plats

De flesta kurserna och mötena är hos Human Touch Body & Brain Pusterviksgatan 15 nära Järntorget i Göteborg. Porttelefon: Human Touch. Kommer du långväga ifrån och behöver övernattning finns här tips om hotell och vandrarhem i närheten av Pustervik.

En del kurser och möten har vi på Kallebäcksvägen 19B där vi har förlagskontoret och vår bostad.

Info om kommunikationer finns här: secourong.com/kontakt

Enligt överenskommelse kan kurser och möten även vara på andra platser.

Anmälan

Föranmälan även till meditations- och Reiki-möten.
Bokadirekt.se eller till Gun; 070-227 61 01, moss.bjerling@secourong.com

Antagning till kurserna sker efter ett personligt samtal, då vi gemensamt kommer fram till om kursen passar dig. Platsen bokas definitivt när anmälningsavgiften på 500 kr är betald till vårt plusgiro 85 79 73-2, bankgiro 5772-4742 eller Swish 070-227 61 01. Vid återbud betalas avgiften inte tillbaka. Resterande avgift betalas senast 3 dagar före kursstart.

Kursledare/mötesledare

Gun Moss Bjerling som är leg. sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri, samt Reiki-, KarunaReiki®- & AngelicReiki®-master. Allt sker under tystnadsplikt.

Reiki är friskvård

Reiki är numera godkänd av Skatteverket som en friskvårdsmetod, både som behandling och som utbildning för självhjälp. Det innebär att kostnaden för arbetsgivare är avdragsgill enligt de gängse reglerna, och att det då är en skattefri förmån för arbetstagaren. Den som är sjukskriven har också chans att få ersättning för behandlings- och kurs-kostnader av Försäkringskassan.

 

 

Stäng
Loading...
Close