Holy Fire Reiki

Holy Fire & Holy Fire II

Usui/Holy Fire Reiki &
Holy Fire KarunaReiki®

Alla Secourongs Reiki- och KarunaReiki®-kurser blev uppgraderade till Holy Fire 16 maj 2015. Tidigare användes Usui/Tibetansk Reiki. Denna metod är fortfarande värdefull och vi fortsätter att sälja dessa manualer, men Secourongs kurser inkluderar inte längre den tibetanska energin.

Usui/Holy Fire Reiki är en ny form av Reiki som introducerats av William Lee Rand vid International Center of Reiki Training. Den är mjuk men ändå mycket kraftfull och erbjuder rening, helande, kraftpåfyllning och vägledning. Många frågar om Holy Fire eller Angelic Reiki® är ”bäst”. Svaret är att de kompletterar varandra. Holy Fire-energin finns inte inom Angelic Reiki®-systemet. Däremot finns Usui-Reikin i båda dessa system. Holy Fire-energin är av mycket hög frekvens från högre medvetandenivåer
och har hög potential.

Egenskaper hos Holy Fire

  • Arbetar kontinuerligt även när du inte fokuserar på energin.
  • Kan hela spontant när problem kommer upp.
  • Respekterar alltid den fria viljan.
  • Helar djupt och snabbt.
  • Helar relationer och interaktioner med andra.
  • Frigör oro och ersätter det med trygghetskänslor.
  • Ger spontant vägledning.
  • Kan utveckla hälsosamma egenskaper som vänlighet, tålamod, självförtroende, vitalitet, entusiasm, optimism, tillit, glädje och lugn.
  • Kan fylla dig med glädje och känslan av att vara älskad.
  • Efter man mottagit energin fortsätter den att utvecklas och bli effektivare.

Dessa kvalitéer finns i Reiki I, II och ART, men blir mycket mer uttalade i Reikimaster och Karuna-Reiki®master

Ordet Holy (helig) i Holy Fire syftar inte på någon religiös betydelse. Holy kommer från ursprungsbetydelsen som är att vara hel och fullständig, och det är just den innebörden som syftas på i Holy Fire.

Lärare som vill undervisa med den nya metoden går en tredagars masterkurs i Reiki eller KarunaReiki®. Initieringsproceduren kräver denna tid, så det går inte att göra förkortade kurser. Har man gått Holy Fire KarunaReiki® kan man sedan även undervisa alla Reikigrader i Usui/Holy Fire Reiki. Likaså undervisar den som gått Usui/Holy Fire Reikimaster alla KarunaReiki®-kurser med den nya metoden om man är KarunaReiki®master tidigare.

Klicka här för att läsa Williams berättelse om hur Usui/Holy Fire Reiki uppstod.

Usui/Holy Fire II Reiki &
Holy Fire II KarunaReiki®

Holy Fire-systemet har uppgraderats och från 8 april 2016 är alla Secourongs Reiki- och KarunaReiki®-kurser enligt Holy Fire II.

Denna uppgradering innebär att även initieringarna för Reiki I, II och ART ges på ett liknande sätt som mastertändningar. De benämns som Placeringar. Såväl Placeringar som Tändningar blir mycket kraftfullare än vanliga initieringar, eftersom energin går direkt till eleven utan att passera och filtreras genom läraren först.

Uppgraderingen innebär också att det blir lättare att kombinera Holy Fire II med andra Reikisystem så att de arbetar i harmoni med varandra.

Dessutom innebär uppgraderingen till II en energihöjning också, så att du kan kanalisera kraftfullare energier vid både behandlingar och kurser.

Klicka här för att läsa Williams beskrivning av Holy Fire II.

Uppgradering till Holy Fire II

Du som har Holy Fire och vill uppgradera till Holy Fire II, kan göra det på en workshop, som tar ca två-tre timmar, beroende på antal elever. Kostnaden är 900 kr.

 

Stäng
Loading...
Close