Om oss

Secourong Förlag & Energibehandlingar –
professionalitet, kvalité och etik

Secourong HB startades 1994 med verksamhet i Äspered och från 2011 fanns vi i Borås. Från och med 2013 finns vi centralt i Göteborg.

Namnet Secourong (uttalas sekorång) kommer från det franska ordet secourir som betyder hjälpa. Det är vårt syfte att hjälpa, med fokus på hjälp till självhjälp. Att hjälpa medmänniskor till ett helare liv, genom att ta fram sin egen inre kraft, lyssna till sin egen inre visdom och våga gå sin egen personliga väg, ledd av sitt eget hjärta.

Energibehandling/Reiki för att lösa upp blockeringar och sätta igång naturliga läkningsprocesser, utförs av Gun som är Reiki/KarunaReiki®AngelicReiki®-master. Reiki är grunden. Läs mer…

Stödsamtal kan bokas separat, men ingår också som en viktig del av energibehandlingen. Gun har psykiatrisjuksköterskeutbildning. Läs mer…

Kurser för att hjälpa sig själv och andra. Gun är kursledare, men Peter assisterar med lite av varje och kommer från 2016 att vara alltmer delaktig i mån av tid. Läs mer…

Möten hålls regelbundet, för att skapa tillfällen att praktisera och träffa likasinnade. Läs mer…

Secourong Förlag vill sprida kunskap om Reiki, genom att förmedla bra litteratur och kursmaterial för Reiki. Läs mer…

Seriöst och professionellt arbete med hög moral och etik är en självklarhet för oss. Det innebär att man sköter sin verksamhet och är noga med att följa gällande regelverk. Vi har samlat information som kan hjälpa andra att hålla reda på alla regler.  Läs mer…

Forskning om Reiki behöver spridas. Vi hävdar att Reiki hör till ”vetenskap och beprövad erfarenhet” och har samlat en lång lista med referenser till vetenskapliga studier och klinisk dokumentation. Läs mer…

Energimedicin är ett begrepp som sprider sig världen över. Vi vill öka kunskapen om det och Gun skriver Energimedicinska tankegångar på Alternativjournalens bloggsida och på Livstilsbloggen. Artiklarna har även samlats här och här.

Gun & Peter
Reiki kom till oss 1994, samma år som Secourong startades. Sedan dess har Reikin införlivats i vardagen och i arbetslivet. I vårt hus i Äspered inreddes rum för behandling och kurser, samt för förlagsverksamhet. Vi arbetade gemensamt fram kursmaterial och böcker. Förlagsverksamheten ledde till samarbetsforumet ReikiRingen vilket senare ledde till att Reikiförbundet byggdes upp. När Reikiförbundet kunde stå på egna ben frigjordes mer tid och 2009 blev det dags att ta nästa steg.

Genom åren har jag fått många förfrågningar och påstötningar om att ha Reikikurser. Men jag har alltid hänvisat till andra och sagt att jag inte har några ambitioner alls för detta – ”att leda kurser är inte min grej” har jag sagt. Jag har haft fullt upp med att skriva böcker, ge behandlingar och på senare år med att bygga upp Reikiförbundet. Nu har jag släppt föreningslivet och har plötsligt fått loss mer tid… Det har blivit allt mer rådgivningssamtal och handledningshjälp till klienter och okända ”sökare”, och alltfler frågor om jag har kurser….. Så… efter ett sådant samtal, ändrade jag mig plötsligt… När jag hade lagt på luren, kände jag att jag tycker det är väldigt roligt att hjälpa andra på sin andliga väg. Jag är nu väldigt inspirerad att ha kurser för att hjälpa andra att blomma ut och hitta sin sanna natur. Jag erbjuder dig hjälp till självhjälp – man måste själv sträva efter att utvecklas, växa och att helas i ande, kropp och själ för att komma vidare i sin utveckling. Om du vill kan jag hjälpa dig att finna din egen visdom och din egen personliga väg. / Gun, hösten 2009

November 2010 flyttade vi från huset i Äspered och mellanlandade i en lokal på Norrmalm i Borås. Där hade vi kursverksamhet och behandlingar till den 1 november 2012 då vi flyttade till Göteborg. Inledningsvis fick verksamheten integreras i lägenheten på Guldheden, tills hösten 2013 då vi flyttade in hos Studio Aveny på Chalmersgatan. Februari 2014 inleddes samarbete med Human Touch Body & Brain där vi fortfarande hyr lokaler för mottagning, kurser och möten.

Sedan starten fram till hösten 2015 har jag mest figurerat i bakgrunden där jag tagit hand om löpande underhåll och drift, i mån av tid även layout, produktion, distribution, kontor m.m. Nu när Secourongs verksamhet i Göteborg ökar stadigt, har jag frigjort tid för att kunna engagera mig mer och även kunna assistera mer vid kurser framöver…
/
 Peter, dec 2015

Secourong HB, organisationsnr: 969605-2431
Plusgiro: 85 79 73-2  Bankgiro: 5772-4742
Har F-skattesedel, ansvarsförsäkring och patientförsäkring.

Vi på Secourong

Gun Moss Bjerling
Mottagning, kurser & möten
Peter Bjerling
Kontor, distribution
Secorong Förlag & Energibehandlingar

Var detta en givande text?

Sprid den då vidare till dina vänner!

Facebook
| |
Stäng
Loading...
Close