Blogginlägg för Alternativjournalen

 

Energimedicinska tankegångar

Här listas alla de artiklar som Gun skrivit för Alternativjournalens bloggsida. De handlar om energimedicin i vardagslivet, energimedicin ur vetenskaplig synvinkel, anmälan hos Socialstyrelsen, m.m.

Alternativjournalen.se/energiskt kan du kommentera artiklarna och även läsa andras kommentarer.
En del av länkarna är inaktuella på Alternativjournalens sida, men har blivit uppdaterade här. Artiklarna är inlagda i kronologisk ordning så att det äldsta inlägget finns längst ner på sidan.

Energimedicinska tankegångar 2014

Reiki vid drogavvänjning

’ett tecken på att jag behöver vara mer flexibel och böja mig för andras vilja och idéer för att kunna gå vidare framåt?’

I höst har jag knackat på många dörrar och det har varit många turer och mycket väntan på svar, allt sedan jag fick klartecken för studien som jag skrev om 23 september. Jag skrev ju då att jag blev glatt överraskad över att jag fick klartecken så enkelt, men det visade sig sedan att det inte var helt förankrat. Kursledaren för masterexamen satte stopp – men inte för metoden, utan för att projektet skulle bli för stort. Det spelade ingen roll att jag frivilligt gjorde ett större arbete än vad som krävdes, så därför fick jag tänka om och förminska projektet. Det betyder färre verksamheter och färre deltagare, vilket gör det svårt med kontrollgrupp. Så jag fick tänka om och i stället satsa på en kvalitativ studie med djupintervjuer av några patienter om deras upplevelser av behandlingen. Inledningsvis sökte jag samarbete på vårdcentraler, men efter några turer till högre instans blev det avslag av olika skäl. Huvudsakligen verkade det handla det om tidsbrist – att personalen inte har tid och/eller engagemang för externa samarbetspartner. Så det kändes trögt i höstas.

Men så råkade jag ut för en liten olycka. Jag vurpade med cykeln och skadade högerknät rejält. Då tog jag mig en funderare: Var detta kanske ett tecken på att jag behöver vara mer flexibel och böja mig för andras vilja och idéer för att kunna gå vidare framåt? När jag tänkte efter så hade jag varit väldigt bestämd med att studien skulle vara om depression. Kanske skulle jag öppna mig för andra möjligheter?

Svaret kom en vecka senare, när jag haltande lyckades lämna hemmet för att hålla Reikimöte. På mötet fanns en elev till mig som är läkare, så jag frågade vad hon trodde om en studie på hennes jobb. ”Oh ja, de skulle verkligen behöva Reiki där” tyckte hon. Hon lade fram förslaget på sitt jobb och enhetschefen blev genast intresserad och ville ha personligt möte för att få en presentation av projektet. Nu tog det lite tid innan vi fick till ett möte och sedan fick den samordnande sjuksköterskan prova behandlingsmetoden hos mig. Både enhetschef och sjuksköterska var positiva till projektet, så då återstod bara att fråga chefsläkaren. Två dagar före julafton fick jag telefonbesked om att även läkaren godkänner projektet, så det är bara att köra i gång nästa år! Underbaraste julklapp jag kunde få!

Mitt masterprojekt innebär nu att ett antal patienter som vill bli fria från alkoholberoende ska erbjudas Reikibehandling. De kommer sedan att intervjuas om sina upplevelser av detta. Även om studien blir liten kommer vi att få mer kunskap om Reikins potential i dessa sammanhang.

Så detta känns som en mycket bra start på nya året – för mig, för alla andra Reikiutövare och för alla dem som kan få möjlighet att finna detta fantastiska verktyg.

Önskar dig ett spännande härligt nytt energifullt år!

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 31 december 2014

Energimedicinsk forskning stoppas när resultatet bli för bra

’-Ut! Vi avbryter studien. Det här är häxkonster!’

Planerna kring mitt lilla forskningsprojekt är inte helt klara än, så det kan jag inte berätta om ännu. Men jag kan däremot berätta att det äntligen har kommit fram bevis på det starka motståndet i Sverige mot forskning inom energimedicin och healing. Motståndare verkar inte sky några medel för att förhindra människor att upptäcka naturliga metoder, som vi alla kan lära oss för att må bättre och minska beroendet av mediciner. Jag har länge känt till att sådant här sker bakom kulisserna, men ingen av de berörda har vågat träda fram och vittna. Bland annat berättade en healer som var med i ett forskningsprojekt på sårläkning att allt gick bra inledningsvis, men när läkarna kom för att mäta sårstorleken efter tredje healingsessionen blev det chockartat. Det fanns inget att mäta – såret hade läkt. Åh vilken lycka, kan man tycka – att vi äntligen funnit en metod som kan hjälpa alla med svårläkta sår som diabetessår och trycksår. Men nej, det blev helt motsatt reaktion: ”-Ut! Vi avbryter studien. Det här är häxkonster!” Healern som berättade detta för mig har flyttat utomlands och vill inte prata om detta mer. Hot? Mutor?

Men nu har vittnen vågat träda fram och berättat för NewsVoice om en annan sårläkningsstudie på möss, där resultatet visade att healing resulterade i 85% snabbare sårläkning. Denna studie publicerades aldrig därför att materialet blev stulet! Sedan tystade Karolinska Institutet ner detta. Läs mer om vad som hände: Ki mörkade statistiskt säkerställd forskning på healing – Artikelserie och videoinslag

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 10 december 2014

Forskningsprojekt om energimedicin i Sverige 2014?

’äkta forskning då man vill nå ny kunskap: Först när vi testar får vi veta’

”Naturliga vägar ut ur depression – vårdande samtal och energimedicin?” Så heter ett forskningsprojekt som igår fick klartecken för min masterexamen i omvårdnad.

Kan naturliga metoder vara något för oss i Sverige? Energimedicin är nog den naturligaste vårdformen man kan tänka sig, eftersom den innebär att återställa kroppens naturliga energiflöde, vilket automatiskt sätter igång fysiska och psykiska läkningsprocesser.

Energimedicinen sprider sig och uppskattas som en effektiv kompletterande behandlingsform i många länder. I somras besökte jag ett sjukhus i London som bland annat erbjuder patienter den energimedicinska metoden Reiki för att minska smärta, oro, befrämja läkning och allmänt öka välbefinnandet. Reiki erbjuds som ett komplement till konventionell behandling även på många andra sjukhus runt om i världen. Några av dem finns listade här.

Här i Sverige har vi däremot ett massivt motstånd, vilket jag har flera konkreta exempel på, både självupplevt och med kollegor, men jag ämnar inte gå in på det nu. Därför var det överraskande att utan vidare få ett enkelt och självklart ja. Min handledare har just den öppenhet som krävs inom äkta forskning då man vill nå ny kunskap: ”Först när vi testar får vi veta om metoden är verksam eller inte”.

Nu återstår förstås att knacka på några dörrar till, för jag vill göra studien med patienter på vårdcentraler. Som bekant är det problem med vår ökade psykiska ohälsa, så då är det väl självklart med öppenhet för nya metoder som kan ha potentialen att hjälpa fler människor ut ur depression – eller?

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 23 september 2014

Föråldrade forskningsramar

’bevis för att andliga världar verkligen existerar’

Det finns nu bevis för att andliga världar verkligen existerar, eller det finns i alla fall bevis för att det inte är hjärnans drömmar, fantasier eller psykostillstånd. Otaliga levande berättelser om andra världar som människor har upplevt har alltid bortförklarats så. Det spelar ingen roll hur övertygad personen själv är om att det var verkligt. För ett antal år sedan när läkaren Eben Alexander låg i koma fick han ”himmelska” upplevelser, vilket inte alls är ovanligt. Det ovanliga var att hans hjärna stod under full bevakning hela tiden och visade sig vara helt inaktiv. Alltså kan inte hans hjärna ha skapat upplevelserna. Alexander skrev en bok om upplevelserna, vilken nu finns på svenska: Till himlen och tillbaka.

Men det är ganska troligt att skeptiker lyckas komma på bortförklaringar till detta också förstås. Man kan t.ex. skylla på att det bara var en retrospektiv fallstudie och att det behövs en studie med ett större antal försökspersoner för att ge fullständig evidens, och den måste vara dubbelblind så att varken läkare eller patient vet om patienten är hjärndöd eller inte. Läkaren kan ju också ha hitta på allting för att tjäna pengar på sin bok etc, etc. Det finns alltid bortförklaringar för allt man inte vill se och tro på. Historien har lärt oss att maktmänniskornas trosföreställningar inte förändras så lätt, men förhoppningsvis kan det ske något snabbare i denna internet-era.

Det finns också instrument som mäter energier, (1,2,3) men tydligen är inte heller de rumsrena, utan stoppas på ena eller andra sättet. Även energiarbetare /helares utstrålning har uppmätts vid aktivt arbete (4,5). Men det spelar ingen roll – bevis för det nya paradigmet motarbetas till varje pris.

Enhets ordförande Sara Hamidi Widén ger en mycket bra beskrivning på de många motstånd för den kreativa forskaren som ser utanför de gamla ramarna: Bevishinder för alternativa metoder.

Inom de föråldrade ramarna räknas inte enskilda människors upplevelser, där är det bara siffror som bevisar vad man mår bra av – och det ska förstås gälla alla.

1. Kirlian, Kirlian. (1979). The Phantom Leaf Effect as Revealed through Kirlian Photography. New York: Gordon and Breach Scince Publishers.
2. Krippner, S. (1979). Psychoenergetic Systems. New York: Gordon and Breach Scince Publishers.
3. Ozaniec, N. (1997). Chakra. Borås: Forum.
4. Krivorotov m.fl. (1979). Bioenergotherapy and Healing. Psychoenergetic Systems. New York: Gordon and Breach Scince Publishers.
5. Manning, M. (1995). No faith required. Øyslebo: Ekstein Publictions.

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 20 maj 2014<

Fördömande och anklagande energi i retur

’många gånger säger det mer om personen som skriver, än den det skrivs om’

Jag fick ett argt mail här om dagen. Det kom så oväntat så jag blev väldigt bestört, nästan chockad.

Eftersom jag är medveten om att jag kan lära mig genom spegelbilder och att jag någon gång tidigare har skickat ut alla de energier som jag möter, så tog jag mig en allvarlig funderare. Vad var det jag reagerade mest på? Vad var det jag tyckte denna person gjorde för fel? Jag kom fram till att min känsla var att jag kände mig oskyldigt anklagad och att personen inte alls var intresserad av att få min synvinkel, utan bara ville häva ur sig sin egen frustration och lasta över den på mig. Men så gör väl inte jag? Jag försöker ju alltid ha i åtanke att den andre personen har andra erfarenheter och upplevelser och uppfattar livet på ett helt annat sätt än jag… eller? Neej! Jag gjorde ju så där alldeles nyss! Jag fick en äkta aha-upplevelse, då jag kom på att för någon vecka sedan kände jag mig väldigt tidspressad och överbelastad, så när jag kom hem efter arbetet till ett stökigt hem brast det för mig. Med ett vredesutbrott lastade jag över all min frustration på maken och fördömde hans icke-handlingar, utan att bry mig om hur hans dag hade varit eller hur han mådde, och utan att ens fråga varför han inte hade gjort allt det som just jag tyckte var viktigt. Han fick inte en chans innan jag hävde ur mig anklagelserna och faktiskt inte ens efteråt. Det var precis som med det arga mailet!

Som tur är kommer mina vredesutbrott alltmer sällan, men om de kommer är det just när jag känner mig pressad, trött, frustrerad och med låg energi. Så är det nog för de flesta av oss. Så visst är det viktigt att vi sköter om oss själva och lyssnar till våra egna behov först, annars är det svårt att vara en kärleksfull och hjälpande människa som delar med sig av positiv energi.

Viktigt är också att acceptera sig själv som en människa med brister och fel och som dras mellan olika inombords polariteter. Ibland kan vi vara hur vänliga och älskvärda som helst och vid ett annat tillfälle kan det komma raseriutbrott. De olika ytterligheterna handlar egentligen bara om olika energifrekvenser. För vi har allt inom oss, både vad vi kallar ont och gott, bra och dåligt. Men dessa etiketter är beroende av ett personligt värderande. Det som till synes är dåligt kan många gånger skapa något bra. Exempelvis en förälder som verkar bete sig släpphänt och ansvarslöst. En konsekvens kan vara att barnet känner sig betydelselös och hamnar på avvägar. En annan konsekvens kan vara att barnet känner sig betrodd för att ta eget ansvar och blir då tidigt mogen och ansvarsfull.

Därför bör vi inte vara så snabba med att fördöma allt som verkar ”fel”. Vi känner inte alltid till omständigheterna och inte heller vad resultatet kommer att bli. Men vi kan konstatera att alla tankar, ord och handlingar skapar konsekvenser och att konsekvenserna beror på vilka energier som dessa tankar, ord och handlingar bestod utav.

När vi möter utmaningar och hinder är det ypperliga tillfällen att lära sig mer om sig själv. Lyckas man inte komma på vad det handlar om för lärdom, då lär utmaningen komma i en annan likartad skepnad igen. Vissa lärdomar är svårare och kommer om och om igen. Om det är så, kan det vara stor hjälp med regression för att se tidigare liv. Oavsett om vi får upp ett tidigare liv som varit vårt eget eller ett från det kollektiva medvetandet, kan det vara ett lärorikt budskap om vi sätter det i relation till en utmaning i detta livet. Vi kan då se saken med nya ögon och få insikter som hjälper oss till positiva förändringar.

Negativitet, fördömande och anklagelser mot andra tar stor plats i sociala media. Nog är det bra när missförhållanden blir belysta så konkreta åtgärder kan göras för att förbättra, men många gånger handlar det bara om anklagelser och fördömanden utan hänsyn till den andra partens synvinkel. Det finns ingen som är fullständigt objektiv och kan se den absoluta sanningen. Alla har vi ett personligt filter som skapats genom tidigare erfarenheter och upplevelser. Filtret varierar också efter hur jag mår just nu – vilken energinivå jag är på just vid det tillfället då jag tolkar min omvärld. Så många gånger säger det mer om personen som skriver, än den det skrivs om.

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 15 mars 2014

Energimedicinska tankegångar 2013

Omorganisation i folkhälsofrågor sparar pengar, men blir vår hälsa bättre då?

’Staten ska bli ännu bättre på att tala om för folket vad de ska tycka och tro’

Den 1 januari 2014 upphör Folkhälsoinstitutet och Smittskyddsstyrelsen och istället bildas Folkhälsomyndigheten. Den övertar även större delen av Socialstyrelsens verksamhet inom hälsoskydd och miljlö- och folkhälsorapportering.Mer info här. Förändringen ingår i en stor omorganisation inom vård- och omsorgsområdet som genomförs stegvis och påbörjades 1 juni 2013, då det bildades en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst: Inspektionen för vård och omsorg.

Denna stora omstrukturering bygger på Statens vård- och omsorgsutredning som fick uppgiften att utreda en omorganisation med fokus på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser och jämlik vård och omsorg i landet: Gör det enklare! SOU 2012:33Trots fokus på jämlikare vård och hälsofrämjande och förebyggande insatser lyckades utredarna att i det 500 sidor långa slutbetänkandet helt undvika ämnet komplementära/alternativa metoder. De undviker det faktum att komplementära metoder fyller en viktig funktion för fler och fler människor i dag – såväl hälsofrämjande, förebyggande, rehabiliterande som vårdande. Men här råder det högsta ojämlikhet, eftersom de komplementära resurserna bara är förbehållet dem som har råd att betala ur egen ficka.

Även om inte många tänker på det, så är det redan idag en stark statlig styrning (där läkemedelsverket har en särplats med extra anslag från läkemedelsbolagen), men nu ska det bli en än effektivare kunskapstyrning genom den nya omorganisationen. Staten ska bli ännu bättre på att tala om för folket vad de ska tycka och tro. Detta ska tydligen döljas, för det låter så fint att patienten nu själv ska kunna styra sin vård mer. Det finns dock fortfarande inga ambitioner att tillåta patienter att välja naturliga, ofarliga och biverkningsfria energimetoder. Det gäller oavsett om de bygger på beprövad erfarenhet och har vetenskaplig grund, för om makthavarna inte förstår hur de fungerar så klassas de som värdelösa. Lyssnar man på patienten då? Hur vore det om man verkligen lyssnade på alla patienter som blivit hjälpta av energimetoder? Hur vore det om Socialstyrelsens utredare kunde sätta sig in i de nya vetenskapliga rönen? Hur vore det om man uppmuntrade forskning på det komplementära området i stället för att motarbeta den? Många patienter skulle gladeligen välja bort mediciner mot naturliga energimetoder – om de haft råd! Tyvärr måste vi terapeuter också förtjäna vårt levebröd och måste ta betalt för vår tid.

Fast tack vare internet har det öppnats extra resurser: vi är en hel del energiarbetare som erbjuder gratis energisändningar på distans. (En kollega och jag erbjuder det varje torsdag kl. 20.00. Mer info här.) På detta sätt kan man hjälpa många på kort tid. Tusentals människor tar emot och känner att det hjälper dem. Nu får de kanske inte hela konceptet som vid fysiska behandlingar, då många terapeuter även erbjuder samtal och vägledning till insikter om problemen. Mycket känslor kan röras upp efter energibehandlingar så därför kan man behöva stöttas med samtal ibland. Likafullt är det till stor nytta att enbart få hjälp att normalisera sitt energiflöde.

Om folkhälsoreformen gör människor friskare är tveksamt, men det sparas i alla fall pengar: Reformen beräknas spara 500 miljoner/år, vilket inkluderar en minskning av cirka 550 heltidsarbeten. Om reformen hade öppnat dörren till komplementära naturliga metoder och vågat inleda ett samarbete hade vi även kunnat räkna med en ökad hälsa hos befolkningen.

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 8 december 2013

Helare och medium – energiarbetare

’..effektivare att komma till nya insikter i ett samtal…’

Energi utstrålar vi hela tiden och energi använder vi dagligen, men de som arbetar mycket medvetet och fokuserat med energier är ofta helare och medium. För helare används också det engelska begreppet healer, men jag föredrar att kalla mig för energiterapeut eftersom det mer förklarar vad det handlar om.

Visst gör healing/energibehandling människan helare och visst kan det ske mirakel, men många har just mirakelbilden framför ögonen när de hör ordet healing, och tror att det ska vara något i stil med ”ta din säng och gå”. Vanligare är att förändringarna sker gradvis och att människan utvecklas i den takt hon är redo för. Men helt klart sker en transformation och utveckling som accelererar när energiterapeuten förmedlar högfrekvent energi, så att blockeringar upplöses och energierna cirkulerar fritt igen. Då aktiveras naturliga processer som sköter om helandet av både kropp och psyke. På så sätt hjälper helaren/energiterapeuten andra till ett helare liv genom att ”laga” energikroppen.

Medium, som också har förmågan att arbeta med högfrekvent energi, använder sin energikänslighet till att kommunicera med energierna. Oavsett om de kallas änglar, guider, kraftdjur eller avlidna släktingar så är det energier. Dessa andliga varelser/energier kan se livet från ett högre perspektiv, men då det finns många olika varelser i många olika dimensioner kan de ge varierande/kompletterande budskap, beroende på vilket perspektiv just den varelsen jobbar från. Ett medium som arbetar seriöst kan också hjälpa andra till ett helare liv genom positiva budskap som vägleder och hjälper personen att utvecklas.

Eftersom både helare och medium arbetar med höga energifrekvenser är det vanligt att de är inne på varandras områden. Helare kan kommunicera med energierna och förmedla budskap, och medium kan hjälpa till med helande av energikroppen. Benämningarna de har visar bara vad de specialiserat sig på och vad de erbjuder dig att hjälpa till med. Själv har jag valt att fokusera på energiterapi, för jag tycker att det är den effektivaste hjälpen. Många gånger slinker det med viktiga budskap ändå, och då handlar det om just det som personen behöver fokusera på nu för att lösa det aktuella problemet.

Jag tycker inte att det är så meningsfullt att överösa en person med en massa information och budskap, för oftast tar man inte till sig allt ändå. Det är effektivare att komma till nya insikter i ett samtal, i stället för att få det serverat på ”silverfat”. Då är det personen själv som tar fram sin inre visdom. Då finner denne sin egen kraft. Om ett medium har ”alla svar” läggs kraften hos mediet och personen glömmer bort och underskattar sin egen förmåga.

För alla har vi förmågan. Vi kan alla lära oss att medvetet vitalisera energikroppen och vi kan alla lära oss att förstå budskap och inre vägledning. Som vanligt: övning ger färdighet.

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 3 december 2013

Följ livets och kroppens energiflöde

’..gör vi saker som strider mot vår inre sanning då protesterar kroppen…’

Nu har tiden dragit iväg snabbt igen. Lika snabbt som stormen Simone drog förbi Göteborg i natt. Inte för att livet har stormat så hårt, men lite kaos har det allt varit, som det är när förändringar sker snabbt. Akut bostadsökande i Göteborg satte igång en febril aktivitetskedja. Nu blev det dock inte ny bostad, för vi fick förlängt på den plats vi bor, men däremot resulterade det i en verksamhetslokal centralt i Göteborg. Det var som falsk alarm för att få spark i ändan – ut och leta!

Ha tillit och följ energiflödet
Många tyckte nog att vi tog det lite för lugnt när det bara var en dryg månad kvar tills andrahandskontraktet skulle gå ut och vi ändå tackade nej till sådant som inte kändes rätt för oss. Göteborg är som bekant känd för de långa bostadsköerna. Men vi har tränat en hel del i att leva i tillit och följa energiflödet och universums tecken, så vadå, detta är ju inget jämfört med när vi sålde huset! Då stod vi med hela stora bohaget en vecka innan flyttbilen skulle komma, utan att veta vart den skulle köra! Men det löste sig fint den gången också. Några dagar innan flytten hade vi nyckeln till ett fint kontor med behandlingslokal, där vi samtidigt kunde magasinera lite bohag. Som fembarnsfamilj hade vi samlat på oss en hel del, så det krävdes förstås en rejäl rensning först.

Lyssna till din kropp
Energimedicin handlar om detta – att följa livets energiflöde. Det gör du genom att lyssna till ditt främsta redskap: din fysiska kropp. Kroppen talar om för dig när du är på rätt väg, men även när du är ute på en omväg. För egentligen kanske ingen väg är fel, för man lär sig på den vägen också och kommer framåt, men man får jobba lite mer och gå lite längre. Så lyssna till din kropp. Känner du glädje och lyckokänslor i magen när du besöker en plats, tänker på ett arbete eller en situation, ja då är du på rätt väg. Det är universums högfrekventa energier som uppfyller dig för att säga att detta är rätt för dig. Följ då den känslan och låt inte hjärnans rädslor styra ditt beslut.

Om dina beslut ofta grundas på rädslor kommer din kropp att fyllas av tunga energier – ledsamhet, sorg, ånger, bitterhet, etc. Släpper du inte känslorna så kommer de tunga energierna att skapa blockeringar så att energiflödet stagnerar, vilket kan resultera i depression, magkatarr, värk, stressutslag, sömnproblem, dålig aptit osv. Fortsätter du att ignorera kroppens budskap förvärras symptomen och blir till allt allvarligare tillstånd och sjukdomar.

Har du symptom nu är det dags att du vaknar och lyssnar. Vad är det du missat? Hur ska du få igång energiflödet igen? Är det svårt, fundera då på vad du tycker om att göra, vad som gör dig glad. Gör du det du vill? Eller gör du något som du egentligen inte vill göra? Jag menar inte att livet ska vara perfekt för att du ska må bra. Visst får vi lära oss att gilla läget och vara glada för ljuset i vardagen. Men gör vi saker som strider mot vår inre sanning då protesterar kroppen. Lise Bourbeau beskriver hur olika tankemönster kan befästas på specifika kroppsområden i sin bok ”Kroppen talar till dig”. Många har fått aha-upplevelser genom den. Det är ingen absolut sanning, men kan vara en vägledning och tips till självinsikt och personlig utveckling.

Rensa bort det du inte längre behöver
Energimedicin handlar även om detta att rensa sitt hem. Alla vet hur lätt det är att samla på sig en massa skräp när man har ett stort hem. Många har upplevt den sköna känslan när man har rensat bort allt det som inte längre behövs, utan bara tar upp en massa onödigt plats. Allt detta gamla som upptar plats försvårar många gånger vardagen. Det är svårt att hitta det man söker, svårt att hålla rent och det hindrar också att något nytt kan få plats.

Mycket ofta speglar hemmet vår inre värld. Samlar du på dig massa saker och minnen som du egentligen inte behöver, är det högst troligt att du också bär på en onödigt tung ryggsäck inom dig: Obehagliga minnen och upplevelser som du inte har bearbetat och avslutat. När du håller kvar dessa obehagliga känslor i kroppen, oavsett om det är medvetet eller omedvetet, då stagnerar energin där och skapar blockeringar som hindrar livsenergin att flöda fritt i kroppen och kroppen börjar ”tala till dig”. Det är också ett hinder för nya utvecklande förändringar i ditt liv.

Faktiskt är det ett mycket bra sätt att rensa sin kropp från tunga energier – att rensa sitt hem från gamla tunga minnen och onödigt skräp. Den fysiska rensningen av materiella saker sätter även igång dina inre reningsprocesser. Feng Shui kallas denna energilära och ”Rensa i röran” av Karen Kingston är en mycket omtyckt och praktisk handbok i ämnet.

Så hjälp livsenergin att flöda och följa sitt naturliga förlopp, både inom dig och utom dig.

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 29 oktober 2013

Din fria vilja

’..’jag vill’ ger dig energi med högre vibrationer och ’jag måste’ ger dig…’

Härligt med semester – släppa alla måsten och du kan göra vad du vill!
Nehej, kan du inte det? Protesterna hörs: måste ta hand om barnen, måste städa, måste rensa ogräs, måste ta hand om tvätten, måste ta tag i alla papper på kontoret och allt vad det nu kan vara.

Måste du verkligen det? Är det någon som tvingar dig? Har inte alla fri vilja? Är det inte så att du väljer att göra allt det där? Du kan välja att låta barnen klara sig vind för våg, men du väljer att ta hand om dina barn. Du väljer att ge dem näring, via kost, uppmärksamhet och kärlek för att du älskar dina barn och vill att de ska må bra. När dina barn mår bra, mår du också bra. Är det inte så? Så allt du gör för deras skull gör du för din egen skull. Du måste faktiskt inte. Alltså är det ditt eget val – du gör det du själv vill.

Fortfarande kanske du gör samma sak, men med en annan syn känns allt lättare. Njut av det du gör i stunden och fokusera på varför du gör just denna uppgift. Känn att det är ditt frivilliga val.

Jag kan inte minnas att min mor tvingade mig till någon uppgift någon gång. Hennes knep var att uppmuntra och önska och då var det roligt att göra en tjänst frivilligt. Så är det nog för alla, oavsett ålder; en uppgift utförd av tvång skapar tunga energier och känslor, medan en uppgift utförd frivilligt skapar lätta, upplyftande energier och känslor.

Och allt annat praktiskt väljer du också: Du väljer att sköta om ditt hem och din trädgård så att det ser prydligt ut. Men semestertider kanske kan vara ett tillfälle att tänka till. Varför ska det vara prydligt? Är det för att du själv mår bra av ett vackert hem och en vacker trädgård? Eller för att småbarnen inte ska krypa i damm? Eller för att du vill kunna plocka jordgubbar i din trädgård? Eller för att andra ska se att du är duktig? Tänk efter var din viljekraft kommer ifrån, och fokusera på det. Då undviker du att göra en massa måsten av bara gammal vana. Kanske skulle du må bättre av att njuta av livet en stund i solen, eller tillsammans med vänner? Kanske det skulle var helt okej att skjuta upp någon uppgift för hämta energi genom att njuta och vara i nuet?

Ibland är det så att även semestern fylls av uppgifter som du väljer att prioritera. Och tiden räcker inte till allt annat du också vill. Då kan det tyckas att det bara är ord-vrängeri att säga ’jag vill’ i stället för ’jag måste’. Ja det är bara ord som byts ut, men kom ihåg att orden är energi och tankarna och känslorna bakom orden är också energi. Smaka på orden. Känn att ’jag vill’ ger dig energi med högre vibrationer och ’jag måste’ ger dig vibrationer med lägre energi. Så dels laddar du dig själv med nyttig energi och likaså sprider du ut nyttig energi genom att välja ord som sprider kraft och höga vibrationer.

Lever du inte efter ditt eget aktiva val är det kanske dags för förändringar i livet. Det är just människans fria val, som gör livet svårt och kan skapa ångestkänslor. Vetskapen om att du själv har ansvaret för ditt liv och att ditt öde är i dina egna händer. Det är då du gör det passiva valet att låta andra välja åt dig. Men det är ingen genväg, utan en senväg till ditt personliga mål.

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 9 juli 2013

Energiblockeringar

’Du är dina tankar…’

Energimedicin inriktar sig på orsaker till problemet, sägs det. Då syftas på att det är energiblockeringar som hindrar livsenergin att flöda fritt genom energkanalerna/meridianerna och energiingångarna/chakrana. Dessa blockeringar anses vara orsaken till att kroppens organ inte fungerar optimalt. Det finns olika energimedicinska metoder som hjälper till att lösa upp blockeringarna, som akupunktur, zonterapi, homeopati, reiki, healing m.fl. När blockeringar frigjorts och flödet normaliserats startar kroppens naturliga läkningsprocesser.

Jag håller med om denna teori, men jag vill förtydliga att grundorsaken egentligen ligger före energiblockeringen. Den grundorsaken kan alla påverka alldeles själva och helt gratis. Men den kräver tid, engagemang och mycket självinsikt, för grundorsaken handlar om våra känslo- och tanke-mönster. Alltså de tankar och känslor som vi vanemässigt och automatiskt bär på. Olika tankar och känslor är energier med olika vibrationshastighet (frekvens) och när de energier på lägre frekvens tillåts uppehålla sig inom dig varaktigt, bromsas det naturliga energiflödet och blockeras helt till slut.

Redan 1931 beskrev Bach hur tankar och känslor påverkar vårt fysiska tillstånd i Heal Thyself och 1979 kom Diamonds bok ut första gången: Your body doesn’t lie Där finns enkla övningar som demonstrerar att kroppen får kraft genom positiva tankar. Att kroppen stärks genom våra tankar hjälpte också Unehstål oss att förstå, då han sedan 1970-talet infört mental träning inom idrottsrörelsen, både i Sverige och utomlands.

De flesta av oss har insett att människan inte är en maskin som enkelt lagas med reservdelar, utan att kropp och psyke hänger ihop. Om kroppen värker och det är besvärligt att röra sig är det självklart lätt att hamna i ett negativt tankemönster och bli ledsen, deprimerad och tycka synd om sig själv. Att det omvända sker – att kroppen gör uppror – när man fastnat i tankar som är deprimerande är kanske då förståeligt. Det hela blir lätt en ond cirkel. Därför har deprimerade personer ofta smärtproblem och fysiska sjukdomar och då med sämre prognos än dem som inte har depression.*

Så det gäller att uppmärksamma dessa tankar och känslor som styr vårt liv och vår hälsa, både omedvetet och medvetet. Försök att vända tankarna och se saker och ting från den ljusare sidan. Allt kunde varit värre, men det kan också alltid bli bättre… Fokusera på det som är bra och känn tacksamhet för det, så kommer det att växa, för om du är uppfylld av höga frekvenser/harmoniska tankar då drar du till dig mera av samma frekvens.

När man med hjälp av energimedicinska metoder löser upp energiblockeringar och får i gång flödet startar det upp många processer i kroppen. Inte bara fysiska alltså, utan även mentala och känslomässiga. Det är väldigt individuellt hur detta upplevs, eftersom vi alla har våra personliga processer att gå igenom. Vi kan få tillfälligt ökad smärta, diarré, utslag, hosta, snuva, ökat sömnbehov eller känna att gammal sorg eller ilska väller upp igen. Just att känslor och tankar kommer upp till ytan efter energimedicinsk behandling är något som ofta förbises. Men det är mycket vanligt att det passerar ut t.ex. irritation, ilska, besvikelse, frustration, nedstämdhet och även att man börjar ifrågasätta sina tankar. Naturligtvis kan man även uppleva positiva saker som återkommer till sin naturliga plats; harmoni, lugn, trygghet, kärlek, nya insikter, eller en extra energikick.

Ibland märker inte patienten vad som sker, men ofta kan då familjemedlemmar vittna om förändringar. Det kan också vara svårt att veta om det hänger ihop med energiutrensningen. En gång när jag sände energi på distans, sa personen att hon inte märkte något alls. Men efter att även ha fått en andra energidos nästa dag berättade hon ivrigt: ’Nu vet jag när du skickade! Jag fick samma känsla båda dagarna – plötsligt vällde en kärlekskänsla över mig och jag gick och kramade mina barn. Första dagen förstod jag inte att det berodde på energin.’

Eftersom vi människor är känslovarelser som styrs av sociala normer uttrycker vi inte våra känslor jämt. Det gäller både ’positiva’ och ’negativa’ känslor. Därför är det väldigt vanligt att våra känslor stannar kvar i kroppen. Så välkomna dem när de äntligen kommer fram och hjälp dem ut ur din kropp. Men när du uttrycker dina känslor, kom ihåg att det är just dina och inte någon annans. Anklaga aldrig andra för dina känslor. Uttryck ställer vad du upplever när någon beter sig på ett visst sätt. T.ex. ’Jag känner mig kränkt och blir ledsen när du ignorerar mig’. Personen i fråga triggar bara i gång just de känslor som redan fanns inom dig. Känn tacksamhet till personen som hjälper dig genom att spegla dig, så att du kan lära känna dig själv bättre. Påminn dig själv om att dina känslor orsakas av dina tankar och att dina tankar bygger på dina gamla upplevelser. Försök att släppa det gamla och öppna dig för nuet. Förändra dina tankar så förändras dina känslor!

Ett knep att vända negativa tankar till positiva är att ofta titta på ett foto av våra kära. Kelleys** studie visat att metoden hjälper till att vända negativa tankemönster och reducera fysiska och psykiska hälsoproblem.

Detta är en orsak till hälsoproblem. I vår komplexa värld finns det naturligtvis andra faktorer som också spelar in, men som inte ryms inom en liten artikel. Men man kan påverka sitt liv ganska mycket genom påminnelsen: Du är dina tankar – vill du vara det du tänker?

*Socialstyrelsen (2011). Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010. Hämtad 2012-12-15 från www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerfordepressionochangest

** Kelley, S. (2012). Thinking of a loved one eases painful memories. Psychology & Psychiatry. Hämtad 2013-04-26 från medicalxpress.com/news/2012-06-eases-painful-memories.html

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 26 april 2013

Av konventionella behandlingsmetoder saknar 47% vetenskapligt underlag

”..läkarbesök på löpande band borde skrotats för länge sedan.”

Komplementära/alternativa/energimedicinska metoder nedvärderas ofta på grund av bristande forskning. Men i själva verket kan inte den konventionella medicinen heller stoltsera med att bara arbeta med evidensbaserade metoder. Endast 36% av traditionella behandlingsmetoder har vetenskapligt underlag på att de har en välgörande eller troligen välgörande effekt. Nästan hälften (47%) har okänd effekt och de övriga metoderna klassas som troligtvis ineffektiva eller skadliga.

Den högt ansedda vetenskapliga tidskriften British Medicine Journal har skapat databasen Clinical Evidence med ’bästa tillgängliga bevis för effektiv hälsovård’ vid respektive diagnos. Där ska medicinsk personal kunna leta fram fakta för att göra evidensbaserade beslut. De olika behandlingsmetoderna blir indelade efter nytta och risk i sex klasser. BMJ Clinical Evidence undersökte hur långt dagens kunskap kommit när det gäller vanliga behandlingsmetoder och fann följande fördelning av 2148 behandlingsmetoder:

 • 329 (15%) metoder är välgörande
 • 457 (21%) metoder är troligen välgörande
 • 164 (8%) metoder är en kompromiss mellan nytta och skada
 • 106 (5%) metoder är troligtvis inte till nytta
 • 94 (4%) metoder är troligtvis ineffektiva eller skadliga
 • 998 (47%) metoder har okänd effekt

Även om siffrorna inte är dagsfärska visar de att det är långt kvar tills någon ärligt kan säga att västerländsk medicin är det samma som evidensbaserad vård och BMJ menar att de flesta behandlingsbeslut fortfarande måste bedömas av den enskilde läkaren och patienten. (BMJ Clinical Evidence, Issue 11 – June 2004)

Men kanske är det så att vi ändå aldrig kan få ett heltäckande forskningsunderlag som gäller varje patient? Kanske behöver vi ändå sträva mer efter en individanpassad vård och inse att alla delar i livet påverkar vår hälsa, och att vi själva kan påverka vår hälsa medvetet. Energimedicin innefattar alla sorters energi: livsenergi, elektro-magnetism, ljus, ljud, tankar, känslor, själen och förstås den fysiska kroppen som också är energi. Om man inser att allt är energi är det lätt att inse att vi påverkar och påverkas av vår omgivning hela tiden.

En del energier påverkar människokroppen negativt, men det är individuellt hur varje människa påverkas och reagerar. Det beror på att vi har olika vibrationsnivåer, men inte konstant: ökad medvetenhet, ökad hälsa och förhöjd sinnesstämning ger högre vibrationsnivå och vice versa. Detta orsakar också förhöjd känslighet mot det som ofta kallas negativa energier. Men egentligen är de inte negativa, utan helt enkelt för tunga/låga för just den individen. En annan person kanske inte alls påverkas negativt av samma energier för att de stämmer bättre med den egna vibrationsnivån.

Detta är en anledning till att vården måste individanpassas. Exempelvis kan läkemedel som provats ut på manliga 20-åringar med god fysik ge helt andra effekter på en 75-årig kvinna. Likaså är det inte alls konstigt att en individ blir sjuk av elektromagnetiska apparater, medan andra inte tycker sig påverkas alls. En individanpassad vård betyder att man lyssnar på individens upplevelser i stället för att stirra sig blind på vetenskapliga bevis.

Vi behöver en radikal förändring av vårt sjukvårdsystem. Det borde fokusera mer på hälsa, och i stället för att i första hand besöka läkare skulle sjuksköterskan (med nya namnet hälsosköterskan) vara patientens kontinuerliga kontakt. Den vårdvetenskapligt utbildade sköterskan skulle planera vården utifrån den enskilde patientens livsvärld och konsultera och remittera till andra personalkategorier vid behov. Dagens system med läkarbesök på löpande band borde skrotats för länge sedan. Nog är det viktigt med vetenskapliga bevis för behandlingsmetoden, men väl så viktigt att lyssna på människan och se på helheten – först då kan vi närma oss orsakerna till problemet.

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 3 april 2013

Välj tankar som skapar harmonisk energi

Har du insett att dina tankar är energi? … och att den energin kan styra dina känslor som också är energi? Dina känslor talar om för dig hur du mår. Alltså bestämmer du själv hur du mår, för du kan själv bestämma vad du ska tänka.

Här är ett exempel från småbarnstiden, då det var en hel del nattvak med vanliga barnåkommor som feber, snuviga näsor, kikhosta etc. Reflexmässigt flög jag upp ur sängen för minsta lilla pip. Upp med den lilla sjuklingen i famnen för att vaggas till sömns igen. Jag kan än idag minnas känslan av tacksamhet och lycka över att kunna lugna och hjälpa mitt barn – och tacksamhet över att det bara var den här bagatellen, som kroppen snart skulle läka av sig själv. Jag kunde känna en sådan djup tacksamhet och lycka över att våra barn var friska att det ibland rann lyckotårar nerför kinderna på mig. Dessa lyckokänslor gav mig energi och styrka att orka med de ibland långa nattvaken.

En dag pratade jag med en kollega som precis haft en natt med en liten sjukling. Hon ojade sig över att det var så jobbigt att ta hand om sådant på nätterna. Jag berättade då om hur jag kunde känna lycka och tacksamhet när mina barn var sjuka. Nästa morgon lyste det riktigt om kollegan och hon berättade ivrigt att hon hade tänkt så som jag gjorde när barnet behövde henne på natten. Och då var det jättelätt med nattvak!

Det är över 15 år sedan nu och jag är mycket medveten om att jag kan styra mitt liv med mina tankar, men ändå glömmer jag också bort mig ibland och faller in i det ’automatiska’ tänket.

Veckan före jul hade jag som många andra extra mycket att hinna med. Efter lång arbetsdag planerade jag att hoppa av spårvagnen och passa på att handla innan vidare hemfärd, så att vi slapp ge oss ut med bilen igen för det. När jag kom till självscannings-kassan blev det avstämning. Jag blev spontant glad – Oh, vad bra, vilken tur! Kassörskan blev lite frågande och jag förklarade att vi brukar handla överfylld vagn annars, men idag åkte jag spårvagn, så då var det bara två kassar. Lätt att packa upp! Så betalning – då fungerade inte betalkortet. Tog det lugnt, för jag vet att det alltid brukar ordna sig. Har varit med om det förut och det har alltid löst sig. Antingen har jag ett annat betalkort, hittar pengar i något extrafack, eller så dyker det upp någon som jag kan låna av, eller så råkar jag känna kassörskan och kan få en kortfristig kredit, eller så fungerar kortet till slut efter flera försök. Men nu hände inget av detta. Då kom jag på det! Min man jobbade som busschaufför och ibland körde han faktiskt åt detta hållet. Jag ringde, och mycket riktigt skulle han den vägen just nu! Vi kunde mötas på Korsvägen om en kvart, så skulle jag få pengar av honom. Lycklig och tacksam över det vanliga flytet rusade jag iväg till spårvagnen som skulle ta mig till Korsvägen på 5 minuter. Men nu blev det inte fem minuter, utan det tog 15 minuter för spårvagnen blev stående i 10 minuter för något hinder på vägen. Så makens buss och min spårvagn passerade varann precis innan Korsvägen och vi kunde inte mötas. Jag blev enormt besviken och all energi formligen rann ur mig. Allt blev nattsvart. Tänkte på allt onödigt besvär, all tid jag tappat, att behöva åka tillbaka till affären och inte få med mig alla varor hem, och så frös jag. Tyckte så synd om mig själv där jag stod i folkvimlet. När maken ringde var det nästan så tårarna vällde fram. Men efter att jag lagt på luren vände mina tankar. Plötsligt insåg jag att detta var en bagatell. Jag hade egentligen bara förlorat lite tid. Det kunde varit mycket värre förluster! Då kom tacksamheten tillbaka till mig och påminde mig om allt det värdefulla jag fortfarande hade kvar i mitt liv. Så fort jag tänkte detta – sim sala bim – vände mina känslor från gråtklump i halsen till fullständiga lyckoenergier inombords.

Denna upplevelse gav mig ett tydligt exempel på hur snabbt ett känslotillstånd kan förändras med hjälp av dina tankar. Välj du också att fokusera på det goda i ditt liv så du fylls av harmoniska tacksamhetsenergier!

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 21 januari 2013.

Energimedicinska tankegångar 2012

Socialstyrelsen blundar och håller för öronen

Som många av er redan vet blev jag i april 2011 anmäld till Socialstyrelsen av en person i Blekinge, som läste ett referat från Borås Tidning i Dagens Medicin. BT-journalisten hade skapat stora rubriker: Politiskt aktiv sjuksköterska vill se healing i vården och det blev en till stor del hätsk och känsloladdad debatt där okunnighetens rädsla för det okända dominerade. Så anmälan från någon av dessa rädda var inget överraskande. Men nu var det då äntligen dags att få presentera allt material som jag samlat på mig om forskning och dokumentation kring ämnet Reiki och healing. Förväntningar föddes – de skulle granska metoden och då inte kunna undvika att se att den kan vara mycket värdefull för många människor. Men icke så – det blev ingen granskning!

Enligt Socialstyrelsens begäran skickade jag in en redovisning av min verksamhet, och fyra månader senare kommer deras ’Förslag till beslut’ och jag får två veckor på mig att yttra mig över det. De kunde tydligen inte hitta något att anmärka på när det gäller verksamhetsrutinerna, utan skriver bara:

Att behandla sjukdom med healing är inte förenat med vetenskap och beprövad erfarenhet. Sådan verksamhet är således inte tillåten att utöva för den som har yrkeslegitimation. Socialstyrelsen kommer att följa upp detta ärende på det sätt som Socialstyrelsen finner lämpligt.

Följande yttrande skickar jag då in:

Yttrande över utkast till beslut – angående Socialstyrelsens bedömning

Jag hävdar att Socialstyrelsen inte har tillräckligt med underlag för bedömningen att ’healing är inte förenat med vetenskap och beprövad erfarenhet’. Det är förståeligt att många lekmän reagerar när de hör att det bedrivs healing inom vården, då det är ett kontroversiellt och religiöst laddat begrepp. Men jag förväntade mig att Socialstyrelsen skulle sätta sig mer in i ämnet före ett beslut. När jag gjorde min kandidatuppsats(1) fann jag att healing redan var integrerat inom vården, bland annat i USA, England och även i Norge, och att det hade bedrivits klinisk dokumentation och forskning på området sedan 70-talet. Allt det material jag har funnit i vetenskapliga artiklar bör föra in healingbegreppet under ’vetenskap och beprövad erfarenhet’.

Sjuksköterskornas etiska kod(2) säger att hon ska vara ’aktiv när det gäller att utveckla omvårdnad som vilar på evidensbaserad grund” och ’stimulera arbetsplatsen att bedriva, sprida och använda forskning som är relaterad till omvårdnad och hälsa.” På grund av alla vetenskapliga studier och klinisk dokumentation med positiva resultat som jag funnit, menar jag att det är min skyldighet som sjuksköterska att sprida denna omvårdnadsmetod/behandlingsmetod som kan hjälpa så många människor till ökad hälsa och livskvalité.

Även om det fortfarande behövs mycket mer forskning inom området, finns det så pass mycket underlag som stöder att healing/energimetoder har potentialen att allmänt öka välbefinnandet bland annat genom att reducera stress, oro, depression och fysisk smärta.(3-14) Detta är faktorer som påverkar alla människors välbefinnande oberoende av diagnos och hälsotillstånd. Enligt klinisk dokumentation och forskning har det inte heller funnits någonting som tyder på att det finns risker med metoden.(9)

Jag vill även påminna om rättspraxis, enligt en HSAN-dom(15) där man fastslår följande:

”Behandling med någon s.k. alternativmedicin kan dock under vissa förutsättningar godtas även när den ges av en legitimerad utövare. Det krävs då att initiativet till behandlingen har tagits av patienten. Behandlingen skall dessutom ha getts bara när verksam behandling saknats eller i vart fall parallellt med en sådan behandling. Någon egentlig risk med den alternativa behandlingen får inte heller ha funnits.”

Jag hävdar bestämt att dessa kriterier alltid uppfylls inom min verksamhet.
Bifogar här några rapporter, både om den specifika metoden Reiki som är min grundmetod, och om andra healingmetoder. De flesta har valt att byta ut ordet healing mot andra mindre laddade begrepp som Terapeutic Touch och Healing Touch. I Norge där det också är tillåtet inom vården kallas det för Terapeutisk beröring. Finns även mer i referenslistan att begrunda, varav en del finns på internet. Detta material borde visa er att healing kan anses som vetenskap och beprövad erfarenhet inom ramen av den verksamhet jag bedriver, och således bör er bedömning för beslut ändras.

Vänliga hälsningar
Gun Moss Bjerling

Bilagor:
8 dokument (se referenslista)

Referenser

1. Moss Bjerling G. (198). Healing som omvårdnad – ett komplement inom den etablerade vården? Litteraturstudie i Vårdvetenskap, 10p. Borås: Vårdhögskolan. www.secourong.com/files/healing.pdf

2. Svensk sjuksköterskeförening. (2005). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.

3. Jain, S. & Mills, P.J. (2010). Biofield Therapies: Helpful or full of hype? A best evidence synthesis. International Journal of behavioral medicine. 17, 1-16. DOI: 10.1007/s12529-009-9062-4 (Bilaga 1)

4. Fazzino, D.L., Quinn Griffin, M.T., McNulty, S.R. & Fitzpatrick, J.J. (2010). Energy healing and pain. A revies of the literature. Holistic nursing practice. 24(2), 79-88.

5. Bowden, D., Goddard, L. & Gruzelier, J. (2011). A randomised controlled single-blind trial of the efficacy of Reiki at benefitting mood and well-being. Evidence-based complementary and alternative medicine. 1-8. DOI: 10.1155/2011/381862 (Bilaga 3)

6. Baldwin, A.L., Wagers, C. & Schwartz, G.E. (2008). Reiki improves heart rate homeostasis in laboratory rats. The Journal of alternative and complementary medicine. 14(4), 417-422.

7. Shore, A.G. (2004). Long-term effects of energetic healing on symptoms of psychological depression and self-perceived stress. Alternative therapies in health & medicine. 10(3), 42-48.

8. Dressin, L.J. & Singg, S. (1998). Effects of Reiki on pain and selected affective and personality variables of chronically ill patients. Subtle energies and energy medicine. 9(1), 53-82.

9. DiNucci, E. (225). Energy Healing: a complementary treatment for orthopedic and other conditions. Orthopedic nursing 24(4), 259-269. (Abstract som bilaga 7)

10. Egeland, E. (2008). Healing. Ingår i B. Johannessen (Red.), Komplementær og alternativ behandling. En grunnbok for sykepleiere (200-219). Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205379985 (Bilaga 8)

11. Widell, J. (1998). Healing – en sociologisk undersøgelse, del 1. Köpenhamn: Healerringen. http://www.healerringen.dk/?id=272031

12. Widell, J. (2000). Healing – en sociologisk undersøgelse, del 2. Köpenhamn: Healerringen. ISBN 87-987756-1-8. http://www.healerringen.dk/?id=272031

13. Benor, D. (2001). Spiritual healing. Scientific validation of a healing revolution. Healing research. Southfield: Vision Publications. ISBN 1886785112.

14. Gerber, R. (2000). Vibrational medicine for the 21st century. The complete Guide to Energy Healing and Spiritual Transformation. New York: HarperCollins Publishers. ISBN 068816403X.

15. Beslut av HSAN 1056/95:12, bilaga 1.

Efter en vecka kom Socialstyrelsens oförändrade beslut – exakt enligt förslaget tidigare. På en vecka kan de omöjligen ha satt sig in i allt material jag skickade dem. De berör över huvud taget inte mina anföranden och argument. Taktiken är tystnad och sopa under mattan. När jag kontaktade handläggaren igen via epost med frågeställningar om beslutet blir svaret:

Enligt Socialstyrelsens bedömning framkommer inget i dessa handlingar som föranleder Socialstyrelsen att göra en annan bedömning än vad som framgått av beslutet i ovanstående ärende. Ytterligare skrivelser med likartad innebörd kan komma att läggas till handlingarna utan åtgärd.

Goddag yxskaft! Denna instans verkar vilja isolera sig totalt från yttervärlden, så de blundar och håller för öronen. Varför? Är de överbelastade? Vill de därför inte ta tag i tidsödande ärenden? Är det dem allt för övermäktigt att ompröva gamla sanningar? Eller är de styrda av andra maktgrupper? Eller det kanske bara känns bra att använda Socialstyrelsens maktposition för att styra så totalt över svenska folket? Men är det rimligt att de ska få göra det? Är det rimligt att några tjänstemän ska få förhindra att även människan i Sverige får möjligheten att välja en naturlig väg till ökat välbefinnande – energins väg?

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 9 november 2012

Svårt att rätta in sig i ledet och strypa energin

Min energi har inte räckt till? Nej det är faktiskt inte därför skrivandet stannat upp så länge. Snarare handlar det om att jag tillfälligt försökt rätta in mig i ledet och hålla mig på mattan under tiden jag gjorde färdigt min specialistutbildning inom psykiatri. För högskolans skull, i deras strävan efter universitetsstatus. Där fanns så mycket rädsla för att jag skulle ställa till med rubriker. Det var order om extra granskning av vår magisteruppsats,’Vårdande samtal ur patientens perspektiv’ som bygger på kvalitativa intervjuer av patienter.

Och den blev verkligen granskad och censurerad. Vi fick order om att ta bort ett avsnitt (2% av resultatdiskussionen) där vi refererade till erkända vårdteoretiker med energiteorier (Newman, 1994, 2008; Rogers, 1989, 1991; Watson, 2008). Både min medförfattare och jag slog bakut och gav oss inte. Det fanns inga sakliga argument varför dessa teorier inte passade här. Ska skolan verkligen kunna bestämma detta? Är det seriös forskning då? Är forskaren inte fri? Neej, jag har nu förstått att forskning på alla nivåer är väldigt styrd av olika intressen.

Handledaren som vi uppskattade och hade samarbetat bra med innan, ville inte förknippas med energiteorier och hoppade av. Vi respekterade beslutet och fortsatte själva, formulerade om, strök och kompromissade. Resultatet blev ett stycke där vi hänvisar till ovannämnda vårdteoretiker, samt till naturvetenskapliga forskare (Gerber, 2000; Oschman, 2003; Tostar, 2004) och som avslutas med ’Därför gläntar vi här på dörren även för det som ännu inte är fullt klarlagt och färdigutforskat, men som vore intressant att forska vidare om.’ Enligt skolans rekommendationer borde den meningen också strukits…

Eftersom jag ska skriva en artikel och försöka få den publicerad kan jag inte här dela med mig av innehållet innan den processen är klar. Tidskrifter vill alltid ha opublicerat material. Återkommer snart om hur det gått med min anmälan till Socialstyrelsen.

Referenser

Gerber, R. (2000). Vibrational Medicine for the 21st Century. The complete Guide to Energy Healing and Spiritual Transformation. New York, USA: HarperCollins Publishers.

Newman, M. A. (1994). Health as Expanding Consciousness. New York, USA: National League for Nursing.

Newman, M. A. (2008). Transforming Presence: The Difference That Nursing Makes. Philadelpia, USA: FA Davis Co.

Oschman, J. (2003). Energy Medicine in therapeutics and human performance. Elsevier, Butterworth-Heineman.

Rogers, M. (1989). Nursing: A Science of Unitary Human Beings. J. Riehl-Sisca (Red.), Conceptual Models For Nursing Practice. East Norwalk, Connectitut, USA: Appleton & Lange.

Rogers, M. (1991). Theoretical basis of nursing (18:e upplagan). Philadelphia. USA: F.A. Davis Company.

Tostar, S. (2004). Energimedicin och det biofysiska paradigmet. [Litteraturstudie, 8p] Stockholm: Karolinska Institutet.

Watson, J. (2008). Nursing the philosophy and sciense of caring. Boulder, USA: University Press of Colorado.

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 12 oktober 2012

Energitillskott mot stress, oro och depression

Javisst! Många tror på ett piller fullt av vitaminer, mineraler och antioxidanter som ger dig extra energi. Många tror också att vissa örtmedikamenter kan lindra vid oro och depression, samt hjälpa dig till avslappning.

Men om jag säger att jag nu inte syftar på ett piller, utan går genvägen. Jag menar ren energi – en extra dos med ren universell livsenergi. Om du känner dig stressad, orolig och deprimerad kan det hjälpa dig att rensa upp i ditt energisystemet. Det kan man göra på många olika sätt. Regelbunden motion, dans, meditation, qi gong och många flera metoder kan hjälpa dig att få bättre flöde på energin. Men ibland kan det gå snabbare och lättare om man får hjälp av en energiterapeut. Då får man hjälp att lösa upp gamla blockeringar, rensa bort tunga energier och tillföra ny frisk livsenergi.

Min erfarenhet är att den vanligaste reaktionen efter en energibehandling är just en känsla av harmoni och avslappning. Sedan händer det självklart mycket annat också, men det beror på vad man har med sig i bagaget. Vi reagerar helt individuellt när energiflödet kommer igång och sätter fart på de naturliga processerna igen.

Oavsett hur mycket gott Newtons naturvetenskapliga era har fört med sig, så är det dags att öppna ögonen för att det inte är den slutgiltiga sanningen. Det är dags att öppna ögonen för att människan inte bara är en fysisk maskin, utan även en energivarelse.

Det är dags att titta på all den forskning som visar att energiterapi har en stor potential att hjälpa människan, just med de bitar där den nuvarande sjuk- och hälsovården står maktlös. Sluta blunda för att de ’lärde männen’ säger att det är omöjligt, bara för att de själva saknar kunskapen.

Klinisk forskning visar att Reiki healing reducerar depression och stress signifikant. Shore* gjorde en studie med 46 personer, som slumpmässigt delades in i 3 grupper: fysisk Reikibehandling, distansReiki, samt en kontrollgrupp som fick simulerad distansReiki. Psykisk stress- och depressions-nivå mättes enligt BDI-skalan,** och det fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna före studien. Alla deltagare fick 1-1,5 timmes behandling i veckan i sex veckor. Efter avslutade behandlingar uppmättes signifikant minskad stress och depression hos dem som fått Reiki, men ej hos kontrollgruppen. Och resultatet kvarstod även 1 år senare!

Då kliniska resultat ofta möts med skepsis för att förklaringsmodellen inte passar in i den gamla världsbilden genomförde Baldwin*** noggranna kontrollerade laboratoriestudier på råttor. Råttorna utsattes för stressande oljud. En grupp fick Reiki på avstånd och jämförelsegruppen fick simulerad Reiki på samma sätt. Den stressutlösta höga hjärtfrekvensen sänktes signifikant hos råttorna som fick Reiki, men inte hos dem i jämförelsegruppen.

Fler studier skulle behövas på dessa områden, men i Sverige är det motstånd – även mot forskning på området. Jag har fått direkt avslag på förfrågningar om Reikiforskning, trots att jag visar upp tidigare studier med positiva resultat. Depressioner och stress ökar i samhället, men de som har makt och möjligheter bromsar utvecklingen.

Klicka här för att få referenser till ytterligare studier.

*Shore, A.G. (2004). Long-term effects of energetic healing on symptoms of psychological depression and self-perceived stress. Alternative Therapies in Health & Medicine, 10(3), 42-48.

**BDI Becks Depression Inventory. Ett självskattningsformulär som mäter graden av depression hos vuxna.

***Baldwin, A. & Schwartz, G.E. (2006). Personal Interaction with a Reiki Practitioner Decreases Noise-Induced Microvascular Damage in an Animal Model. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 12(1), 15-22.
Baldwin, A., Wagers, C. & Schwartz, G.E. (2008). Reiki Improves Heart Rate Homeostasis in Laboratory Rats. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 14(4), 417-422. DOI: 10.1089/acm.2007.0753

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 21 februari 2012

Energimedicinska tankegångar 2011


Vårdvetenskap och energimedicin

Vårdvetenskap är en relativt färsk vetenskap, så när jag började sjuksköterskeutbildningen på Vårdhögskolan i Borås 1995 fanns det inte så många svenska omvårdnadsteorier och professorer i vårdvetenskap. Alltså var vi hänvisade till USA som låg före oss på detta område. Där fanns många utvecklade vårdteorier och klinisk omvårdnadsforskning sedan decennier tillbaka.

Det var där jag fick söka mesta materialet för min kandidatuppsats Healing som omvårdnad – ett komplement inom den etablerade vården? Då upptäckte jag att energimedicin redan fanns integrerad i vården i USA, och att det sedan 70-talet bedrivits vårdvetenskaplig forskning och klinisk dokumentation om Therapeutic Touch, som sjuksköterskornas healingmetod kallas.

Jag fann tre vårdteorier med energimedicinskt fokus:

Martha Rogers’ Science of unitary human beings var den första vårdteorin som beskrev mänskliga energifält och energimönster som interagerar med omgivningen. Rogers’ sjuksköterskelärobok ’Theoretical basis of nursing’ kom ut 1970.

Margaret Newman’s Health as expanding consciousness bygger vidare på Rogers teori och definierar hälsa som expanderat medvetande. Den beskriver varje människa som ’…en del av den universella processen i att utvidga medvetandet – en process att bli mer av sig själv, att finna en större mening med livet, och att nå nya dimensioner av samhörighet med andra människor och världen.’ Enligt Newmans teori beror manifestation av sjukdom på individens energimönster, och sjukdomen finns där före den manifesteras i den fysiska kroppen och symtomen uppträder. Tar man bara bort symtomen ändras inte energistrukturen och problemet kvarstår.

Betty Neuman’s System model beskriver också människan som en multidimensionell energivarelse och att man kan underlätta hälsoprocesser genom att tillföra eller reducera energi. Enligt teorin går människan mot hälsa när systemet har tillgång till mer energi än vad som krävs för kroppens homeostas.

Sedan 1994 kan sjuksköterskor i USA även använda sig av en omvårdnadsdiagnos* som relaterar till människans energifält: Sjukdom beskrivs där som en störning i personens energiflöde.

Då, för 15 år sedan, såg vi USA som en föregångare i vårdvetenskap. Men vad har hänt nu? Plötsligt säger vårdvetenskapsprofessorer vid Vårdhögskolan i Borås att detta inte tillhör vårdvetenskap! Det är deras svar när jag vill göra magisteruppsatsen som en empirisk studie om samma ämne som jag gjorde för 15 år sedan.

Kan undra om professorerna har koll på vad som händer i omvärldens forskning? Vet de ens att Norge har tagit till sig Therapeutic Touch, och kallar det för Terapeutisk beröring? Oavsett vilket väljer de nu att blunda och gå sin egen smala trygga stig.

Den vårdvetenskapliga disciplinen har fått sträva för att få en egen självständig auktoritet separat från medicinen, men nu när de äntligen kommit så här långt, väljer de ändå att gå tillbaka till de medicinska professorernas ledband. För det är dessa medicinskt och naturvetenskapligt skolade professorer som anser sig veta bäst, och då läxar de upp lillasyster Vårdvetenskap om hon avviker från deras sanningar. Precis så skedde efter att min kandidatuppsats publicerats. Även jag fick aggressiva påtryckningar för att jag skulle sluta att sprida min uppsats. Jag valde att fortsätta med det jag tror på, men lillasyster Vårdvetenskap tycker det är lugnast att låta storebror Medicin bestämma. Och återigen stängs en väg för forskning inom energimedicin i Sverige.

* North American Nursing Diagnosis Association (NANDA). NANDA Nursing Diagnosis: Definitions and Classifications 1995-1996. Philadelphia, Pa: NAND; 1994.

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 15 december 2011


Forskning till salu

News Voice presenterar ytterligare en granskning av Oshercentret från mars 2010 av Johan Thyberg, professor vid Karolinska Institutet. Rapporten bekräftar misstankarna om att verksamheten inte har inriktat sig mot vad donationen var avsedd för: studier av komplementära behandlingsmetoder och deras integrering i den konventionella medicinen. I stället menar Thyberg att det ser ut som att KI utnyttjat Osher-pengarna för att stödja tidigare pågående forskning centrerad runt Martin Ingvar och Mats Lekander.

Thyberg ifrågasätter också hur väl informerad Barbro Osher är i verksamheten, och att hon dessutom kan har svårt för att ifrågasätta då hon inbjuds till Nobelbanketterna och belönas med hedersdoktorat.

I sin bok ”Forskning till salu” belyser Thyberg hur forskningen styrs av näringslivets intressen.

Med stöd av mer än 3000 namnunderskrifter har nu Sassersson skickat in en anmälan till KI:s internrevision angående Oshercentret.

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 2 december 2011


Granskning av Oshercentrets donationsavtal

Torbjörn Sasserson har publicerat Osherscentrets donationsavtal på NewsVoice.
Han har dessutom översatt det till svenska och granskat det. Läs!

I stället för att utforska hur energimedicin fungerar, har professorerna bestämt sig i förväg för att det inte fungerar. De fokuserar alltså i stället på ”inbillningsforskning” – placebo och nocebo.

Det är tydliga avtalsbrott i våra moraliska ögon, men hur juridiska ögon tolkar detta framkommer inte här. Den fortsättningen blir intressant.

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 14 november 2011


Oshercentret – ett komplementärmedicinskt forskningscentra som ratar energimedicin

Namninsamlingen som protesterar mot Oshercentrets missbruk av donationspengarna har varit i gång i tre veckor. Vi är uppe i 1800 underskrifter nu och det skrivs om Oshercentret på flera viktiga media. 2000-talets Vetenskap är en tidning som har följt Oshercentret sedan starten. Men nu är det dags att vi blir flera och gör en gemensam kraftansträngning för förändringar! Ha överseende med att du flår flera mail om detta och att hänvisningar och information upprepas. Bättre så än att informationen hålls inne.

NewsVoice har Torbjörn Sasserson publicerat en artikel från 2000-talets vetenskap, där Ingemar Ljungquist i en intervju med Martin Ingvar klargör en hel del kring Oshercentrets inriktning.

Där finns även en dialog mellan alternativmedicinaren Ronny Rydström och Martin Ingvar. Där framgår tydligt att Oshercentrets Martin Ingvar inte är intresserade av samarbete med ”alternativare,” och han säger: ”Jag tar avstånd från teorier som uppenbart strider om det vi vet om människan som biologisk varelse.” ”Vi” lär då vara professorerna på Oshercentret förstås. Men hur ska man då kunna vara öppen för ny kunskap? Även professorer borde väl känna till att vetenskap är en färskvara?

Läs också i Dagens homeopati om hur alternativmotståndaren Edzard Ernst oseriösa metoder äntligen har åtgärdats – han har fått sparken från sin professur . Ett tecken på att det ändå finns en liten chans för energimedicinen att kunna utforskas och uvecklas på ett seriöst sätt, så att fler människor kan få hjälp att åtgärda grundorsaker i stället för att bara ta hand om symtom.

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 9 november 2011


Kan komplementärmedicin någonsin få en chans i Sverige?

Vi komplementärmedicinska utövare beskylls ofta för att sakna evidens och vetenskaplig grund för våra metoder. Den vetenskap vi pekar på bortförklaras med placebo eller tillfälligheter, eller så väljer man att blunda totalt och inte bemöta fakta.

Vi beskylls också för att inte ha viljan att medverka i forskning, men var det argumentet kommer ifrån förstår jag inte då alla jag känner till, inget hellre vill än att delta i en seriös studie. Jag har försökt få igång studier om energimedicin sedan 10 år tillbaka, men möter på så mycket motstånd att varken tid eller pengar räcker till. Vi har som bekant inga läkemedelsbolag som håller oss under armarna.

Men så äntligen för ca 5 år sedan kom en generös donation från USA till lilla Sverige, med syfte att utforska komplementärmedicinska behandlingsmetoder som kan hjälpa människor till hälsa. I stället hamnar pengarna i händerna på motståndare! Oshercentrets ledare Martin Ingvar är professor och tycker sig väl då ha nog med kunskap. Likt prästerskapet bestämmer han som läkarskråets representant att nu kan kunskapen stanna. Det är alldeles för ”orimligt” med energimedicinska teorier, så sådant lägger vi inte pengar på!

I stället samarbetar Ingvar med aktiva motståndare till komplementärmedicin som Edzard Ernst. Denne har i flera år försökt att motbevisa energihealing-metoder och har skapat vinklade studier för att motbevisa komplementära metoders effekter. Av 205 studier om Reiki healing granskades 9 i en review. De övriga uteslöts bl.a. för att de var utanför sjukhusets väggar, inom laboratoriets väggar, eller för att det var kvalitativ forskning där man belyser vad människan upplever. För enligt Ernst har det ingen betydelse om man känner sig friskare, ifall man inte har några siffror att visa upp på det.*

Men det värsta är att de inte ens behöver försnilla donationspengarna i smyg. Helt öppet kan vi se att Osher centrum inte alls bedriver någon forskning med komplementärmedicinska metoder. Det är tydligen helt ok i Sverige att vårt moderna prästerskap – läkarskrået bestämmer vart skåpet ska stå.

Skriv på namninsamlingen här, om du som jag, vill att donationspengarna ska användas till seriös och ärlig komplementärmedicinsk forskning. Och förmedla den vidare till dem som tror att människan behöver mer än bara piller!

* Lee, M.S., Pittler, M.H. & Ernst, E. (2008). Effects of Reiki in clinical practice: a systematic review of randomized clinical trials. International Journal of Clinical Practice, 62(6), 947-954.

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 31 oktober 2011


Socialstyrelsen godkänner att läkare ger healing

Äntligen! Ett första genombrott. Nyhetsprogrammen basunerar ut att en läkare som utövar healing i sin privatpraktik får behålla sin legitimation. Min legitimation har ännu inte prövats, men däremot höll Socialstyrelsen för en månad sedan fortfarande fast vid att min metod, healing, ej är ’vetenskap och beprövad erfarenhet’. Jag har gett dem underlag att läsa och även den långa referenslistan med forskning och klinisk dokumentation som finns på min hemsida. Kanske är det så att Socialstyrelsen har många fall där legitimerade hävdar att healingmetoden är evidensbaserad? Kanske är de tvungna att se på fakta nu?

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 25 oktober 2011


En psykiatrisk professionell men otillräcklig vård som låter de rädda bromsa utvecklingen

Den psykiska ohälsan ökar i våra materiellt trygga västländer. Det speglar sig också i mina patientbesök. För 10 år sedan var det oftast de med smärtproblem som kom till mig, exempelvis fibromyalgi, reumatism, wiphlash, ryggvärk, axelvärk. De vill minska sin medicinering, eller så lyckas de inte få tillräcklig lindring av medicinen. Nu dominerar de psykiska problemen, som depression, oro, ångest, utbrändhet, sömnproblem etc. Ofta finns även smärtor med i bilden, men de psykiska besvären är det man först och främst önskar få hjälp med.

Många av dessa patienter vittnar om en otillräcklig psykiatrivård: De upplever sig inte få hjälp och att det bara är mediciner som gäller. Följer man inte sina ordinationer, utan är en ”icke-följsam” patient, då har man inget mer att hämta där. Desperata människor som ber att få samtala med någon får ultimatum: först medicin! Och när man väl beviljas samtalsterapi är det månader i kö! En del berättar att de försökt följa sina ordinationer, men inte klarat av biverkningarna. Mina egna upplevelser från praktiktiden inom psykiatriska slutenvården för 10 år sedan stämde ganska väl överens med vad mina patienter berättade för mig.

För att få en djupare förståelse från patientperspektivet och även en mer nyanserad bild från vårdarperspektivet, började jag att vidareutbilda mig till psykiatrisköterska. Så inom ramen av denna utbildning gjorde jag nyligen min praktik på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Men jag hade alltså en ganska negativ bild med mig.

Glatt överraskad blev jag av att möta en mycket positiv, engagerad och erfaren personal och även patienter som vittnade om hur de upplevde förbättringar. Alla som jag mötte hade förstås någon typ av medicinering, men de fick även annan hjälp, t.ex. Kognitiv BeteendeTerapi, PsykoDynamisk Terapi, stödsamtal och funktionsträning. Flera yrkesgrupper samverkar mycket föredömligt med patienten i fokus och insikten om att det är relationen terapeut och patient som är viktigast. Insatserna är för patienten enskilt, för anhöriga och i grupp, enligt vad man kommer överens om med varje individ.

Så jag såg mycket som är bra, men jag såg också att det går att göra mycket mer. Jag vet att många skulle få ännu mer hjälp genom kompletterande energimedicinska behandlingar. Sömproblem, oro, rädslor och ångest var det flera som bar med sig fortfarande, trots alla insatser från vården. Här skulle energimedicinen kunna hjälpa till.

När man jobbar på energinivå jobbar man med att få bort blockeringar. Dessa blockeringar härstammar från varaktiga känslo- och tankemönster. Så energimedicin jobbar med samma grundorsaker som samtalsterapier, men utvecklingsprocessen går snabbare. Många gånger kan man behöva professionell hjälp för att ta hand om alla känslor som kommer upp vid energimedicinsk behandling. Då är terapeutens kompetens viktig, eller att det finns ett bra samarbete med vården.

Men energimedicin är okänt och skrämmande. Begreppet healing är dessutom ökänt och skrämmande. Det spelar ingen roll att jag presenterar fakta att människor har blivit hjälpta och att det finns studier som visar signifikanta förbättringar vid oro, stress(1) och depression efter Reiki healing.(2) Alltför många av personalen bär på rädslor, och det är de rädda som tillåts styra alla andra!

Referenser

1. Baldwin, A., Wagers, C. & Schwartz, G.E. (2008). Reiki Improves Heart Rate Homeostasis in Laboratory Rats. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 14(4), 417-422. DOI: 10.1089/acm.2007.0753. Laboratorieexperiment visar Reikis förmåga att sänka hjärtfrekvensen vid oro signifikant.

2. Shore, A.G. (2004). Long-term effects of energetic healing on symptoms of psychological depression and self-perceived stress. Alternative Therapies in Health & Medicine, 10(3), 42-48. Reiki resulterade i signifikanta förbättringar, som även kvarstod 1 år senare.

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 11 oktober 2011


Läkare ignorerar och hånar studier och dokumentation för att det är ”absurt”!

Bryr sig vårdvetenskapen om vad som är sant? är rubriken på Reimers artikel, där han ifrågasätter att min vårdvetenskapliga litteraturstudie om healing blev godkänd. Han väljer att blunda för studier och klinisk dokumentation om healingens effekter. Beror det på att detta skett i andra länder? Beror det på opålitlig dokumentation? Beror det på forskningsfusk? Nej, det beror bara på att han anser att energiteorier är absurda! De stämmer helt enkelt in i hans världsbild.

Bara för att ge ett litet exempel, så tog det 300 år tills läkarskrået accepterade sjöbesättningens/lekmännens upptäckt att citron hjälper mot skörbjugg, trots upprepade bevis för detta. Då ignorerade eller motarbetade läkarna hellre botemedlet och lät således sjömännen fortsätta att plågas och dö av sjukdomen. Orsaken var förstås att det inte stämde in med den tidens vetenskapsparadigm. De ansåg väl att det var för absurt att vanlig mat kan hjälpa vid sjukdom, precis som Reimer idag anser att energiteorier är absurditeter…

Man kan också fråga sig varför läkarskrået fortfarande är rädda för att finna nya sanningar? Varför motarbetas ny kunskap? Varför är det så svårt att acceptera att det över huvud taget finns något alternativ till dyrt framställda kemiska piller, med biverkningar?

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 21 juni 2011


Energimedicinen skapar kaos i naturmedicinska världsbilden

Vårdvetenskapen öppnar för alternativmedicinen skriver dr Reimer i Borås Tidning, där han påstår att professor Dahlberg inte vill ha samma beviskrav för komplementärmedicin som för skolmedicin, vilket hon naturligtvis aldrig har menat. Debatten blir oseriös och osaklig när det hela tiden smutskastas och förvrängs vad som sägs. Det vore konstruktivare att lyssna och försöka förstå innan man slänger ur sig spydigheter om något man är okunnig i. Dahlberg svarar själv i artikeln All behandling ska grundas på evidens.

Reimers förnekande av fakta, som man möter hos många skolmedicinska företrädare, liknar prästerskapets massiva motstånd till naturvetenskaplig utveckling på 1500-1700-talet. Då var det naturvetenskapen som var ett hot mot kyrkans lära och nu är det de energimedicinska teorierna som skapar kaos i den naturmedicinska världsbilden. Då var det prästerna som styrde och var rädda för att släppa ifrån sig makten – idag är det läkare som bromsar kunskapsutvecklingen.

Och – det är nog ingen komplementärmedicinsk utövare som förespråkar att vi ska överge våra skolmedicinska kunskaper, bara att vi ska berika dem och utveckla dem med nya kunskaper. Jag hävdar att kvantfysiken är länken till detta, även om Reimer kallar det för gallimatias.

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 12 juni 2011


Skapa vetenskapliga regler och principer som tillåter säkra metoder

Karin Dahlberg, professor i Vårdvetenskap, svarar Reimers i debattinlägget Skolmedicinen bör tänka om.
’Med maktinnehavarens självskrivna rätt angriper han ett av få verkligt seriösa försök att öppna diskussionen om den snäva och förstelnade syn som bestämmer vår hälso- och sjukvård. I vetenskapens namn dömer han ut vård som skulle kunna stödja människors hälsoprocesser, på ett i vissa fall både bättre och billigare sätt än vad dagens hälso- och sjukvård kan erbjuda’ skriver hon.

Med tydlighet och skärpa sammanfattar Dahlberg skolmedicinens förhållningssätt gentemot ’icke-skolmedicinska-metoder’ och begreppet evidens. Vi är många som känner igen just det hon beskriver. ’Vi behöver öppenhet och diskussion. För hälsans skull’, avslutar hon. Läs artikeln och sprid den!

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 21 maj 2011


Märkliga metoder” = ovetenskapliga?

Två dagar före omvalet i Västra Götaland tar Borås Tidning (moderatstyrd) in en debattartikel av Mats Reimer, där han varnar väljarna för att rösta på Miljöpartiet som vill öppna dörrar och börja utvärdera komplementärmedicin och eventuellt samarbete. Han skrämmer med att de välbehövliga vårdpengarna då går till ovetenskapliga metoder.

Men tidningsredaktören säger nej till att publicera debattsvar före valet, så Reimers många direkt felaktiga påståenden får stå oemotsagda. Åter igen en bekräftelse på att det är massmedia som besitter den verkliga makten.

Bland annat skriver Reimer att undertecknad sitter i en av vårdens beställarnämnder, men det är Primärvårdnämndens styrelse jag sitter i, och det är motsatsen – en utförarnämnd, Det betyder att nämnden ska övervaka att redan beställda uppdrag verkställs. Att jag är anmäld till Socialstyrelsen är korrekt, men det behöver inte betyda att jag gjort något fel – jag är inte dömd för något. Däremot ska de se över min verksamhet och det välkomnar jag. Ska med glädje lägga fram material som visar att min metod grundar sig på ’vetenskap och beprövad erfarenhet’. Det finns flera former av komplementärmedicin som också har en sådan grund, men tyvärr är det alltför många som, liksom Reimer, utan belägg sprider sina påståenden om att allt som inte har integrerats inom den svenska skolmedicinen är ovetenskapligt. Jag har svårt att tro att man verkligen är så naiv. Snarare handlar det om skrämselpropaganda.

Vi har en högteknologisk sjukvård och fantastiskt kompetent personal inom många områden – men vi kan inte blunda för att det finns brister och kunskapsluckor. Då bör vi vara öppna för att finna kompletterande vägar, men som självfallet ska vara evidensbaserade och utvärderade.

De som söker sig till komplementärvård/energimedicin är oftast de som skolmedicinen inte kunnat hjälpa; utbrändhet, olika smärttillstånd, svårläkta sår, tinnitus, depression etc. Många har då i stället fått hjälp av komplementära energiterapeuter, men har fått betala det ur egen ficka. Det innebär att hälsa är en klassfråga med nuvarande system. Om det nu finns hjälp att få, varför ska vi inte låta alla få tillgång till den?

Varför vågar vi inte ens se närmare på metoderna som människor säger sig bli hjälpta av? Reimer säger att det finns ’en del märkliga metoder’ inom norsk sjukvård. Men ska vi förkasta metoden bara för att en del inte förstår sig på den? Förkasta den utan att ens ha granskat metoden och utvärderat dess effekter? Varför ska vi nedvärdera människors upplevelser? Låt oss i stället se möjligheterna och börja utvärdera metoderna. Det är dags att våga gå ett steg längre i utvecklingen, att våga möta den nya tidens energimedicin.

Så om nu inte utländska vetenskapliga studier duger för oss i Sverige, låt oss då satsa på forskning av komplementära energimetoder, så vi vet vilka metoder som skolmedicinen kan berikas av och som kan hjälpa människor till bättre hälsa och livskvalité.

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 20 maj 2011


Kan Socialstyrelsen acceptera energimetoder?

Nu ska Socialstyrelsen pröva om det är ok att en sjuksköterska i Sverige använder sig av likadana omvårdnadsmetoder som mer och mer används av sjuksköterskor i exempelvis USA, England och Norge: Metoder där man förmedlar energi via händerna.

Moss-Bjerling anmäld till Socialstyrelsen skriver Borås Tidning den 1 april. En psykolog i Blekinge, som har läst ett referat från BT i Dagens Medicin, har anmält mig till Socialstyrelsen. Nästa steg är att jag skriftligt ska besvara några frågor om verksamheten.

Det ska bli intressant att se om Socialstyrelsen har intresse av att sätta sig in i en för dem okänd omvårdnadsmetod. Eller kommer de bara att kategoriskt förbjuda metoder grundade på energimedicinska teorier, för att det kräver nya tankesätt och nya föreställningar och kanske en omprövning av gamla föreställningar? Det kräver helt enkelt att även Sverige vågar öppna ögonen och våga se och gradvis ta till sig det nya paradigm som växer fram i vår omvärld.

Så vad ska Socialstyrelsen besluta? Att naturliga energier är farliga? Att sjuksköterskor som förmedlar energi är farliga? Eller att naturliga energier kan hjälpa människor till ett helare liv?

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 7 april 2011


Vården måste våga tänka nytt!

Så rubricerade redaktören mitt avslutande debattinlägg. Där vården kommer till korta borde man förvänta sig ett engagemang och en nyfikenhet att se på nya vägar. Men man står hellre stolt kvar och stampar i gamla spår och lämnar patienten i sitt lidande.

Efter detta sista inlägg har fler sympatisörer vågat göra sina röster hörda bland BT-kommentarerna på nätet.

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 25 mars 2011


Varför duger inte erfarenheter och forskning från andra länder?

Debatten om healing fortsätter i Borås Tidning. Mitt nerbantade debattinlägg ’Healing i vården är inget hokus pokus’ publicerades i BT den 19 mars. Tyvärr försvann alla referenser som jag lagt i slutet. Redaktören hade haft ont om plats och tagit bort dem. Det betyder att det behövs ett nytt debattinlägg.

Michael Zazzio lämnade ett välkommet bidrag i debatten om att begreppet ’vetenskap och beprövad erfarenhet’ hanteras godtyckligt. Han om någon har erfarenhet av det. Läs om hur forskaren förföljs av läkare och Socialstyrelsen som blundar för utländsk erfarenhet och forskning.

Två andra debattörer gör också sina röster hörda, men de baserar sig inte på så mycket fakta. Fredrich Legnemark fokuserar på en politiskt slogan om att ’vården ska vila på vetenskaplig grund’.

Björn Wahllöf kommer med skrämselpropagande om att ’Healing är ockultism’. Han tyckte dessutom att jag borde klämt in en ekonomisk redovisning för att försvara att jag anser metoden vara kostnadseffektiv.

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 22 mars 2011


Sjuksköterska vill se healing i vården

Så stod det på första sidan i Borås Tidning den 14 mars. En BT-journalist hade läst mitt inlägg nedan och reagerat på att jag är sjuksköterska, jobbar med komplementärmedicin och är politiskt aktiv i Primärvårdsnämnden. Med all rätta måste jag säga, för jag håller med om att det låter som att något är fel. Som legitimerad sjukvårdpersonal ska man arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, även på fritiden.

Nästa dag är det chefsläkaren som säger Nej till healing i vården och Miljöpartiets regionråd som säger Ställ höga krav på komplementärmedicin. Debatten satte igång känslosvallet hos många och kommentarer som speglar rädslor och förutfattade meningar strömmade in till BT:s kommentarsida på nätet. Skrålla ner på respektive artikel så kan du läsa och även tycka till själv.

Då det blev mycket missförstånd ville jag förtydliga och räta ut frågetecken. Så samma dag skickade jag in en förklarande text till BT:s debattsida. Där berättar jag att jag inte driver någon fråga om att införa något revolutionerande inom vården. Jag förklarar också att healing som upprör så många, faktiskt redan är väl integrerat inom vården i många länder – men att det kallas för något annat! Terapeutic Touch t.ex. som är en av många healingmetoder, har använts av sjuksköterskor sedan 1970-talet i USA. I Norge, där det också är tillåtet inom vården, kallas det för Terapeutisk beröring. Klicka här för att ladda ner en pdf med hela hela texten.

Naturligtvis var texten för lång. Jag fick korta ner den till hälften, och den ska publiceras på debattsidan i helgen, eller senast måndag har jag blivit lovad.

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 19 mars 2011


Energin/tiden räcker inte till allt

Jag har alltid varit väldigt energiskt och tar lätt på mig mer än vad energin räcker till. Jag märker att det blir allt glesare mellan mina inlägg och inser att jag egentligen inte har tid över till detta skrivandet. Det har varit och är fortfarande mycket annat som måste prioriteras: Vi har flyttat och mellanlandat med kappsäck, vilket komplicerar tillvaron en hel del. Det har tagit längre tid än vi trodde att hitta det ”rätta” stället, som är en plats i Kungsbacka-Göteborgsområdet där vi kan utöka vår verksamhet med kurser, behandlingar och bed & breakfast. På samma gång ska vi ändå försöka att hålla igång verksamheten så gott det går.

Mitt i detta har jag börjat läsa till psykiatrisjuksköterska på halvfart. Psykiatrin är ett eftersatt område som behöver utvecklas, då det mesta fokuseras kring medicinering idag. Vi behöver få fram alternativa metoder. Problemet är bara att forskningspengarna finns hos pillerindustrin. Men jag ser ändå en ljusning, då attitydförändringar och en viss öppenhet finns hos vårdvetenskapliga forskare

Sedan har jag också tackat ja till Miljöpartiets ledamotspost i styrelsen för Primärvårdsnämnden i Södra Älvsborg. För att det ska ske förändringar som leder till en positiv utveckling inom vår hälso- och sjukvård krävs en öppenhet från personal att prova och utvärdera nya metoder, men även politiker måste vara öppna för utveckling och ha mod att våga gå nya vägar. Vården blir ju alltmer högteknologisk, avancerad och kostnadskrävande, men samtidigt måste man hushålla med resurserna och skära ned på annat. Ofta har det blivit sådant som inte ger omedelbara mätbara resultat, som t.ex. samtals-stöd/-terapi. Och då är det just sådana insatser som har potentialen att verkligen hjälpa patienten till insikter och att förändra sin livsstil som ger en långsiktig och varaktig effekt på hälsan!

Vi behöver öppna samhällsdebatter som tar fram saker i sitt rätta ljus, precis som denna sida. Den är ett viktigt forum och förtjänar en mer engagerad skribent än mig just nu. Så nu tackar jag för mig och är glad att energin fortsätter att flöda på Alternativjournalen!

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 16 januari 2011

(Då bloggplatsen fanns kvar återgick jag till skrivandet i mars, eftersom det kändes viktigt att förmedla mitt ärende hos Socialstyrelsen.)

Energimedicinska tankegångar 2010


Energimedicin kompletterar traditionell medicin

Min frånvaro här beror på en intensiv period med flytt, som även begränsat datortillgången. Nu börjar det rätta till sig och jag återkommer snart igen.

Jag vill nu bara bemöta Doans kommentar om smärta som uppdagade en tumör i axeln. Det var ett kort men viktigt inlägg som påminner oss om att vår etablerade vård är oerhört viktigt och inte får förkastas. Det är samarbete som behövs, så att vi kan komplettera varann. Visst finns det fallbeskrivningar med tillbakagång av tumörer genom energimedicin, men vi får absolut inte förlita oss på det och energimedicinska terapeuter får aldrig ge sådana löften, utan i stället uppmuntra patienten att kontakta läkare.

Däremot kan energimedicin vara till stor hjälp under processen av tumörbehandlingen, oavsett om det är kirurgi, strålbehandling eller cellgifter. Energimedicinska metoder kan öka välbefinnande genom att reducera biverkningar som exempelvis illamående och trötthet.* Mer forskning behövs på detta område.

Men ju mer kunskap vi har själva om kroppens signaler, och om vi lyssnar på dem och tar dem på allvar, så kan vi förebygga mycket och kanske behöver det då inte gå så långt att det utvecklas en tumör.

*Schnepper, L.L. (2009). Healing touch and health-related quality of life in women with breast cancer receiving radiation therapy. Doktorsavhandling, klinisk forskning. University of Wisconsin – Milwaukee. (244 s.)

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 9 december 2010


Tolka kroppens budskap

’Axelsmärta är en signal om att du lägger för mycket på dina axlar utan verklig anledning…’

Stress, oro, sorg, ilska och alla andra känslor påverkar vårt liv och vår kropp. Bombarderar vi kroppen med dessa energier kontinuerligt stockar de sig på vissa ställen och blockerar flödet där. Det här har jag tagit upp tidigare, men nu vill jag påminna dig om att du ska uppmärksamma kroppens signaler mer för att ta emot viktiga budskap.
Var i kroppen är problemet? Var någonstans känns smärtan/spänningarna? Var är utslagen/inflammationen/såret?
Benen? – Vad är det du inte orkar gå framåt med i livet?
Handen? – Vad hindras du från att göra?
Öronen? – Vad är det du inte vill höra?
Väldigt förenklat förstås, men i stora drag kan man tänka i dessa banor. Det finns många böcker som hjälper oss med mer detaljerade ledtrådar för att komma till kärnan av budskapet. Min favoritbok är Kroppen talar till dig av Lisa Bourbeau. Det är en gedigen och detaljerad uppslagsbok på 463 sidor, som hjälper dig att tolka kroppens signaler. Läs och begrunda om det finns ledtrådar som hjälper dig till självinsikt. Även om man uppsöker traditionell vård som tar hand om symptomen, är det värdefullt att använda sig av dessa energimedicinska kunskaper för att få en varaktig förändring.

För ca 20 år sedan hade jag problem med axlarna – värk dag och natt i flera år. Det försvann gradvis när jag började med healing. I början kunde det återkomma och aktiveras igen när jag utförde fysiskt påfrestande rörelser som att kratta. Men det är drygt 10 år sedan nu. Så för en tid sedan blossade värken plötsligt upp igen, utan att jag hade gjort något fysiskt. Jag visste att smärta i axlarna handlar om att ha för mycket bördor, men jag tyckte inte att det stämde riktigt nu. Så jag slog upp det i boken där jag bland annat läste:
Axelsmärta är en signal om att du lägger för mycket på dina axlar utan verklig anledning; du tar på dig sådant som inte hör till dig.
Då ramlade poletten ner. Ja visst jag ja. Ena dottern som flyttat hemifrån hade precis fått ett problem att ta tag i, och med min inpräntade mammaroll hade jag naturligtvis haft detta i tankarna och funderat på lösningar åt henne. Men det var ju egentligen inte mitt ansvar att lösa detta problem. Denna prövning var inte min – den var min dotters! Hon är vuxen, och precis som vi alla, behöver ju hon sina prövningar för att växa. Samma dag som jag insåg detta och släppte dotterns problem, så släppte det onda! Naturligvis betyder det inte att jag inte bryr mig om dotterns problem för det. Självklart ställer jag upp om hon behöver min hjälp med något, skillnaden är bara att jag släpper oros- och bekymmers-känslor och inte tar på mig något ansvar att lösa det.

I förra veckan berättade en vän att hon hade fått ont i axeln. Vet du att axelvärk ofta handlar om att man lägger på sig bördor som egentligen inte är ens egna? frågade jag. Det blev en aha-upplevelse för henne, för hon var just då väldigt engagerad och bekymrad över en annans problem med flytt. Direkt förstod hon vad kroppen sa till henne: ’Hjälp gärna till med vad du kan, men oroa dig inte och ta inte på dig ansvar för det som inte är din prövning/ditt problem.’ Samma dag började hennes axelsmärta att avta.

Så det är bra att medvetandegöra våra tankar och känslor. Ibland kan det faktiskt vara så här enkelt att tolka och åtgärda kroppens språk, men långt ifrån alltid. Ofta kan det vara svårt att förstå och även om man förstår är det en lång process att förändra invanda tanke- och känslo-mönster. I vilket fall som helst är det värt ett försök att bli lite visare och på köpet friskare.

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 4 oktober 2010


Vårdvetenskaplig forskning närmar sig komplementärmedicinen

’Om vårdens beslutsfattare … tog till sig innehållet i denna forskning skulle de inse att det är hög tid för omorganisation’

Nu presenteras rykande färsk forskning som berättar att det är hela patienten vi ska fokusera på – inte bara patientens symptom. Alla som inte visste detta innan kan nu se att det är vetenskapligt bevisat!

Dahlberg och Segestens vårdvetenskapliga bok Hälsa och vårdande* blev klar på tryckeriet förra veckan och jag har bara läst två kapitel (kap. 2 & 3) som förlaget lät oss kopiera till psykiatriutbildningen jag går. Men det lilla jag läst får mig övertygad om att boken innehåller många uppväckande ord som alla inom vården borde läsa. Dessa två kapitel präglas av sunt förnuft och allt som vi egentligen redan vet. Men grejen är att den bygger på otaliga patientstudier och att alla dessa självklarheter presenteras i vårdvetenskapliga begrepp som strukturerats på ett sätt som är lätt att förstå och ta till sig, om man bara tar sig tid att tänka till. Begrepp som livsvärld, livskraft, livsrytm, existens, öppenhet och följsamhet förklaras, och mycket illustreras med utdrag ur patientintervjuer.

Om alla beslutsfattare, vårdorganisatörer och vårdpersonal tog till sig innehållet i denna forskning skulle de inse att det är hög tid för omorganisation av hela vår stora vårdapparat där patenter slussas hit och dit, utan att någon egentligen har engagerat sig i personens problem. Vi behöver en hälso- och sjukvård där vi verkligen utgår från patientens behov och inte bara styrs av kortsiktig ekonomi. Alla tjänar på det i längden. I den organisationen skulle jag vilja att patienten skulle ha en ’egen’ sjuksköterska som kontaktperson, eller snarare ’hälsosyster’, som min kurskamrat föreslog.

Ska vi ha en vård som syftar till att patienten ska bibehålla/återfå sin personliga hälsoupplevelse, då ’…måste livsvärlden utgöra grund för allt hälsofrämjande arbete om vi vill att det ska bli varaktiga resultat’, som Dahlberg & Segesten skriver.

Men – när denna framtidsvision blir verklig, då kan man ju förstås inte avfärda alla komplementärmediciners goda resultat med att det är placeboeffekter p.g.a. att patienterna får det bemötande som de saknar inom den konventionella vården. Kommer man på något annat att skylla på då?

*Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa & Vårdande i teori och praxis. Stockholm: Natur & Kultur.

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 7 september 2010


Är det dags att förändra livsmönstret?

Åter på plats efter sommar, sol och ny inspiration. Tack för inläggen Stella och Elin! Självklart platsar även osteopaten på energimedicinlistan. Den är långt ifrån komplett. Men jag försöker att begränsa skrivandet för att det inte ska bli för tungt att läsa. Och det är just det som är det svåraste med skrivandet – att skriva lättförståeligt men ändå kortfattat. Förhoppningen är att så små frön som inspirerar till vidare fördjupning i ämnet.

Sätt igång energiflödet – agera!
Hoppas att du är laddad med ny energi inför rutinernas comeback. Och kanske är du en av alla dem som hoppas på förändringar i vardagen som ska starta upp igen? Är inte allt så som du vill ha det? Har du fastnat i ett liv du inte trivs med? Dras du med fysiska krämpor och besvär? Då är det hög tid att ta tag i det. Energin har stagnerat någonstans hos dig och du behöver få igång flödet igen. Det sker inte av sig själv – du måste agera, eftersom du som varje människa har fått en gåva – fri vilja! Det är helt enkelt din egen vilja som skapar ditt liv. Viljan är ju tanke- och känslo-energi.

Motsatsenergier
Dessa energier sprids och är skapande i sig, när de inte möter för mycket ’motsats-energier’ som förstås skapar motsatsen. Vill du till exempel leva ett ekonomisk oberoende liv, så att pengarna alltid finns där till det du behöver och önskar? Du kanske t.o.m. har affirmerat det aktivt och regelbundet, men utan resultat? Då är det högst troligt att du sedan barnsben sett pengar som något ’fult’. Fick du lära dig att vara nöjd och tacksam med det lilla? (’Den som gapar efter mycket, mister ofta hela stycket.’) Kanske pratade omgivningen nedsättande om rika och välbeställda? Kanske t.om. du gör det själv numera?

Vågskålar med positiv och negativ energi
Varje gång du tänker eller uttalar något negativt om pengar och väbeställdhet skickas dessa energier ut på arbete i universum. Då krävs det ännu mer postiva energier för att de ska få genomslagskraft. Se det som två vågskålar som väger dina tankar om pengar: en med positiv energi och en med negativ energi. De energier som väger tyngst, det är den viljeenergi du sprider till universum och som jobbar för dig. Så varje gång du kommer på dig själv att halka in på inrotade negativa tankemönster: stoppa tanken! Och – fyll genast den andra vågskålen genom att tänka flera motsatta tankar som kan skapa det positiva som du önskar. Gör gärna tankarna kraftfullare genom att uttala dem högt.

Livsmönster
Detta gäller allt, inte bara pengar. Vi har många omedvetna tankemönster om olika saker. Men de, liksom hela vårt personliga livsmönster, är processer som ska utvecklas kontinuerligt. Låt inte barndomen styra dig hela livet utan ta steget vidare och tillåt dig växa!

Newman definierar sjukdom som en manifestation av sitt livsmönster och att vägen till hälsa är en process som leder till högre medvetande. Sjuksköterskan ska hjälpa patienten att reflektera över sitt livsmönster i stället för att fokusera på symptomen.

Newman använde tidigare nio sökord för bedömning av livsmönstret:*

 

 • Utbyte; av energi och materia mellan person och omgivning.

 

 • Kommunikation; utbyte av information.

 

 • Värdering; hur och vad som värdesätts i livet.

 

 • Relationer; till andra personer och omgivningen.

 

 • Val; vad som prioriteras.

 

 • Rörelse; processen som alternerar mellan aktivitet och vila.

 

 • Perception; hur man tar emot och tolkar information.

 

 • Känslighet; innefattar fysisk och intuitiv medvetenhet.

 

 • Erkännande; av sig själv och omvärlden.

 

 • Tankemönster; Tankar och känslor inbegrips inom alla dessa områden, men jag lägger till det som en egen punkt för att den är för viktig för att glömmas bort.

Även om du inte har ambitionen att ställa en sjuksköterskediagnos för ditt livsmönster kan det vara till hjälp för att reflektera över sitt liv. Det kan sätta igång en process mot ökad medvetenhet och positiva förändringar. Det kan vara bra att få hjälp av någon utomstående som ser med andra ögon. Be en ärlig vän hjälpa dig att finna ditt livsmönster, inklusive tankemönster. Agera sedan och ta tag i det som behöver förändras för att du ska må bra!

* Marchione, J. (1993). Margret Newman – Health as Expanding Consciousness. Sage Publications. USA.

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 11 augusti 2010


Vill vi ha holistisk vård?

’I sjuksköterskelitteratur* i USA uppmanas sjuksköterskor att lära sig energimedicinska omvårdnadsmetoder..’

Vården – en kroppsdelsverkstad?
När kroppen inte lyder oss vill vi ha hjälp. Vi vänder oss till sjukvården och då sorterar de genast in oss i ett fack: ögon-kliniken, öron-näsa-hals-kliniken, lung-kliniken, hjärt-kliniken, psykiatriska kliniken, osv. Många gånger får den sjuke gå till flera olika specialister som tar hand om en liten del av dig, och ingen har koll på vad den andra gjort. Visst är det praktiskt att man specialiserar sig på vissa bitar för människan är ju mycket komplex. Men det kan bli väldigt många varierande kemiska substanser som olika läkare tycker att du ska stoppa i dig, och vem ser till hela människan? Alla ansvarar bara för ’sin’ lilla del. Många som arbetar med detta håller med om att det blir fel ibland när människan glöms bort. Det finns liksom inte plats för henne, ingen har tid att bry sig lite mer.

Holistisk vård
Men det finns ju faktiskt ytterligare ett fack där man faktiskt fokuserar på hela människan: energimedicin, som arbetar med människans energisystem. Egentligen är du själv din bäste doktor på detta området. Det är därför jag har börjat att skriva om vardagen, för det är här i din vardag du är din egen doktor – här och just nu, din omgivning, din mat, dina vänner, dina tankar, dina känslor. Allt du är, gör, tänker, känner, allt detta skapar ditt liv och din hälsa… eller ohälsa…

Men visst kan vi behöva lite hjälp ibland även på det energimedicinska området. Energimedicin är ett stort område. De flesta komplementära metoderna innefattas här, också med sina många specialister, exempelvis:

 

 • Homeopaten som ordinerar piller laddade med specifika energifrekvenser.
 • Akupunktören som påverkar specifika energibanor med nålar (västerländsk medicin menar att det är nerverbanorna som påverkas, men kinesisk akupunkturlära bygger på ett energisystem).
 • Akupressören som påverkar specifika energibanor genom tryck.
 • Reikiterapeuten/healern som förmedlar energi.
 • Hypnoterapeuten som förändrar tankesättet (tankar är ju också energi).

 

Holism och specialister i en integrerad vård
I USA har många sjukhus integrerat sådan här energimedicin i sin ordinära västerländska vård. De listar upp vad de kan erbjuda sina patienter och allt fler och fler erbjuder energimedicinska behandlingsmetoder. De har insett att metoderna är effektiva och samtidigt resurssnåla, och – att patienterna efterfrågar dem. På The Center for Reiki Research har man listat ett 60-tal sjukhus som bl.a. erbjuder Reiki healing.

I sjuksköterskelitteratur* i USA uppmanas sjuksköterskor att lära sig energimedicinska omvårdnadsmetoder som massage, Reiki, healing, m.m. och utbildningarna ger dem högskolepoäng (CEU).

Vågar vi inspireras och utveckla vården?
Kanske kunde vi ta till oss lite inspiration från dem? Släppa våra rädslor och våga prova nya vägar? Våga samarbeta? Vården behöver utvecklas. Alla vet att det är något som fattas…

Kanske kunde vi också i vår västerländska specialiserade vård införa en patientansvarig som har helhetssynen och som ser till hela människan. Inte bara patientansvarig för den avdelningen eller för det vårdtillfället, utan motsvarigheten till en husdoktor. En sköterska som engagerar sig och bryr sig om hela människan. Först då kan vi tala om en holistisk vård. Det skulle vara ett enormt uppsving för vården med en energimedicinskt inriktad patientansvarig sjuksköterska som kunde handleda/coacha patienten. Hjälpa till att samordna vården från olika aktörer, men även hjälpa patienten att hjälpa sig själv!

* Dossey, B. M., Keegan, L., Guzzetta, C. E., Kolkmeier, L. G. (1995). Holistic Nursing – A Handbook for Practice. Gaithersburg, MD, USA: Aspen Publication.

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 22 juni 2010


O-roliga energier skapar inget roligt

’..tänk på att allt som du inte vill mista är något du kan vara tacksam för.’

Oro skapar sjukdom
Orosenergier kan ställa till med mycket: magkatarr, magsår, huvudvärk, hjärtklappning, kärlkramp, högt blodtryck, muskelspänningar, värk, o.s.v. Inom sjukvården har man sett tydliga samband till vissa sjukdomar, men medvetenheten har ökat om att oro har en negativ påverkan på hälsan och försämrar de flesta tillstånd.

Vården skapar oro!
Ändå skickar läkare ut brev till patienter som verkligen kan skapa oro hos den lugnaste människa: Min 75-åriga vän har länge besvärats av yrsel och efter en segdragen utredningsprocess med bland annat syn- och hörselkontroll fick hon göra en datortomografi (skiktröngen) av hjärnan. Efter någon vecka fick hon ett brev där det stod att röntgen visade att patienten haft flera mindre hjärninfarkter. Recept på blodförtunnande medicin medföljde. Jovisst skulle hon få prata med en läkare om det, men hon fick vackert vänta en månad tills läkaren hade tid! Är detta vår professionella vård?

Vad hjälper det med forskning, utbildning och högtekonologisk vård om de som arbetar där inte använder sitt sunda förnuft? Man behöver ingen högre utbildning för att förstå att ordet hjärninfarkt skapar oro. ’Hjärninfarkt kan man väl dö av?’ var första frågan hon ställde när hon ringde mig med brevet i handen. Hon blev lite lugnare när jag förklarade att visst kan det vara dödligt, men det behöver inte alltid vara så allvarligt och medicinen som hon hade fått recept på kommer att förebygga att fler blodproppar bildas. Det tog inte många minuter att förklara vad det handlade om, så att hon kunde känna sig lugn. Tänk vad mycket onödig oro man kunde undanröjt med att låta en läkare eller sjuksköterska överlämna beskedet genom ett kort telefonsamtal. Handlar detta bara om tidsbesparande rutiner? Handlar det inte också om förhållningssätt och bemötande? En trygg och förtroendegivande kontakt med vården skapar tryggare och friskare människor och i förlängningen är det tidsbesparande för vården – och samhällsekonomiskt.

Du själv skapar din oro
Förr kunde jag gå och oroa mig för allt möjligt.
’-Det är väl ingenting att oroa sig för. Sluta tänk på det’, kunde Peter säga och ge mig en kram. Men jag blev arg och tyckte att ’jag kan väl inte hjälpa att jag oroar mig!’

Jag har ju insett hur fel jag hade då. Visst kunde jag göra något åt det. Visst kan man välja sina egna tankar. Visst kan man släppa sin oro. Man kan lära sig att oroa sig mindre. Det är ett medvetet val vad du fokuserar dina tankar på. Man kan lära sig att styra tankarna till annat än det som bekymrar. Är det inget du kan påverka är det helt meningslöst att lägga negativ energi på det. I stället skickar du den negativa energin till just det du oroar dig för och det kan faktiskt göra att du själv skapar situationen du oroar dig för!

Ofta är det inte så katastrofala saker man oroar sig för. Många gånger oroar man sig för minsta förändring som annalkas. Men då är det bra att komma ihåg att förändringar är det som sker konstant i universum. Förändring är utveckling. Se på naturen där man tydligt ser utvecklingens faser. Vi kan inte bromsa utvecklingen. Utveckling och förändring är inget att vara rädd för. Följ med i livets faser och tillåt dig att utvecklas och växa med alla förändringar.

Välj bort orosenergier

 

 • Kan du själv påverka situationen på något sätt ska du så klart göra det.
 • Distrahera din hjärna med att fokusera på helt andra saker. Sätt igång att städa, ta en promenad, lös korsord, etc.
 • Prata av dig. Det lättar ofta om en vän lyssnar och kan hjälpa till att hitta det positiva.
 • Diskutera med dig själv – och prata då med ditt positiva jag. Se saken från andra synvinklar och föreställ dig positiva slutresultat. Vad är det som kan hända? Är det verkligen så allvarligt om det sker? Kanske kan det leda till något positivt också?
 • Fokusera på nuet. Det som är och sker nu. Om livet egentligen är bra just här och nu, så varför leva i en egen framtidsbubbla med ett skräckscenario?
 • Sätt dig ner och be en tackbön. Tacka (Gud, universum, dig själv, vänner..) för allt som är bra i ditt liv. Sätt dig ner och tacka för varenda liten detalj i ditt liv som du är glad över. Det kan bli en lång bön… För tänk på att allt som du inte vill mista är något du kan vara tacksam för.
 • Se på förändringar med nyfikenhet. Fråga dig vad du ska lära dig av detta?
 • När de oroande tankarna ändå dykt upp, så balansera den negativa energin du skapat till situationen: Tänk dubbelt så mycket positiva tankar om situationen.
 • Våga släppa taget! Livet flyter lättare om du inte har kontroll på allt. Låt energierna arbeta utan din inblandning ibland.

 

Som Bobby McFerrin sjunger: Don’t worry – be happy!

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 31 maj 2010


Påverka medvetet med positiv energi

Påverka via nätet

Ny föreläsning och ny inspiration igen = )
Denna gång handlade det om ’den sociala arenan’ – internet, och vilken genomslagskraft den fått på senare år. Tänk vilka möjligheter internet skapat! Alla kan påverka och vara delaktiga.

I högskolans föreläsningssal bland professorer, forskare, konsulter, författare m.fl. ställde sig ’Farmor Gun i Norrtälje’ och berättade hur hon för några år sedan satte igång med sitt bloggande. Hennes öppenhet, engagemang och lust att lära och att dela med sig gjorde henne så populär att hon förra året fick Stora Bloggpriset. Hon är verkligen ett fint exempel på att vi alla kan påverka vår värld om vi har viljan.

Och det behöver inte vara så stort för att vara betydelsefullt, för när man har fullt upp mellan blöjbyten har man inte tid till omvärldsengagemang. Men allt man bidrar med är värdefullt. Som Stinas boktips här nedan – Tack Stina! Många fler än jag är glada över sådana här konkreta tips.

Ett annat enkelt sätt att dela med sig av sin kunskap är att skriva på Wikipedia, ’den fria encyklopedin som alla kan redigera’. Lennart Guldbrandsson, ordförande för Wikimedia Sverige, uppmanade åhörarna detta, för att på så vis hjälpa till att öka allas tillgång till kunskap.

Ansvar för vad vi sprider
Denna möjlighet till kontakt med hela världen innebär förstås också ett stort ansvar för vilken sorts energi vi sprider. Det vi sprider på nätet ligger ju kvar också, så vi måste verkligen tänka på konsekvenserna av vad vi skriver. Det är lätt att misstolka det skrivna ordet, eftersom man inte får med talspråkets betoning/nyans och kroppens språk och energipåverkan.

Min första uppmaning är att sprida positiva energier och att aldrig skriva något som inte skulle kunna sägas vid ett personligt möte. Ge uppmärksamhet och energi till det som är bra och till positiva visioner och önskningar. Att gnälla och klaga får inte bli en slentrianmässig jargong. Det sprider bara onödig negativitet.

Sopa inte under mattan!
Men jag menar inte att vi ska sticka huvudet i sanden och blunda för tokigheter som sker i vår omvärld. Antidepressiva mediciner är inte något som jag vill ge mer energi till, men – man måste ändå belysa för att informera om följderna av läkares ohämmade utskrivning av dessa droger med farliga biverkningar. Det är viktigt att informera och upplysa varandra, så att vi ökar vår medvetenhet och förstår konskvenserna. Då kan vi blir fler som enas, så vi kan påverka kraftfullare och tillsammans lösa problemen och lägga energi på något som är bättre. Och visst, det kan bli tjatigt och upprepande, men för att vi ska nå så många som möjligt måste vi fortsätta tills förändringar skett.

Förstärk barnens positiva energier
Vi påverkar många via internet. På hemmaplan blir det en mindre krets, men inte desto mindre viktig! Barnen t.ex, är mycket lättpåverkade och formas av den energi vi ger dem.

Det är väldigt lätt att som trött förälder tanklöst slänga ur sig kommentarer som ’Pelle, att du alltid ska bråka med lillsyster!’ Men en sådan kommentar ger bara mer energi till det beteendet.

Ge istället energi till det som du vill förstärka: ’Vad bra att du passar lillasyster!’ Det räcker att storebror bara tittar på nyfödda lillasyster i korgen när du diskar bredvid. Om du fokuserar och ger mer energi till storebror när något är bra så växer det hela tiden. Vi har fem barn och jag har alltid försökt att föregå problemen och fokuserat på allt bra barnen gör. (märk väl försökt – jag lyckas inte i alla lägen heller) Men man kommer faktiskt väldigt långt bara med att försöka.

Så fokusera på allt det goda som barnen är och gör. Precis som ’Farmor Gun i Norrtälje’ sa om sitt arbete med ungdomar: ’Tro människorna om gott – så visar det sig tillbaka!’

Skicka energi/healing/ljus
Naturligtvis kan det bli konflikter och problem ändå, hur goda föresatser man än har. Men då finns det ett annat litet knep och det är att skicka positiv energi till situationen. Ibland kunde det hända att syskonen var osams och hade svårt att lösa en konflikt. Och ibland kunde jag inte låta bli att blanda mig i: Då satte jag mig ner och skickade healing (=energi/ljus/kärlek) en stund till situationen. Det dröjde inte länge tills jag hörde att det var ’förlåt och kram’ på gång, och sedan var allt som vanligt igen = )

För en healer som är van att förmedla energi medvetet är detta mycket enkelt. Men alla har förmågan att förmedla energi, för vi gör det ju hela tiden omedvetet. Vi kan alla lära oss att även förmedla energin medvetet – alla kan ge healing. Med tankens kraft kan du skicka helande energi/ljus/kärlek. Det krävs bara lite fokus…

Tänk dig en energstråle av vitt ljus som kommer från universum, ner i din hjässa.
Varje andetag du andas in fyller på med mera ljus inom dig.
Varje utandning sprider ljuset i din egen kropp.
När du är så full av ljus, så att det svämmar över och sprids utanför kroppen,
kan du låta en energistråle från ditt hjärta skicka ljuset till en situation eller person som vill ta emot.

Detta är ett enkelt och effektivt sätt att förmedla positiv energi. Motsatsen är att skicka negativ energi: Det gör du varje gång du tänker en orolig tanke om situationen/personen!

Bli en energikanal – healer
Ännu enklare att förmedla energistrålar är det förstås för en healer. Är man healer har man en större kanal som kan förmedla mera och kraftfullare energier. En del är healers naturligt från barnsben, andra har lärt sig. Alla som vill kan lära sig, för en del healingmetoder, som Reiki exempelvis, är väldigt enkla att lära sig. Healinggåvan är ett fantastisk redskap som du har nytta av hela livet och i många olika situationer i din vardag. Healing/ljus/kärlek förhöjer alltid energinivån i alla situationer.

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 18 maj 2010


Positiv energi sprider lycka och gör dig frisk

Nisse Simonsson = en positiv-energi-spridare
Förra veckan var jag på Nisse Simonssons föreläsning för sjuksköterskor i Borås.

http://www.hb.se/wps/portal/vhb/nyheter/artikel?name=hb_2010-04-29_sskevent

Jag tror inte att ordet energi nämndes en enda gång, men det är ändå vad det hela handlar om för mig. Två intensiva timmar fulla av positiv energi. Han fullkomligt matade oss proppfulla med humor och skratt inbäddat i lika mycket allvar och viktiga tankeställare om att vi kan välja hur vi mår.

Nisse Simonsson är en pensionerad kirurg som reser landet runt för att sprida budskapet om hur viktigt positivt tänkande är för både kropp och själ. Han refererar till mycket forskning som är helt oberoende av varandra. Forskning som visar att människor fyllda med positiv energi mår bättre, är lyckligare och aktiverar kroppens naturliga självläkning. Positiv Psykologi, Psykoneuroimmunologi och Irving Kirsch forskning om antidepressiva medel var några av de ämnen han tog upp. Jag fördjupade mig lite extra i detta hemma vid datorn och sammanfattar det här nedan.

Positiv Psykologi
Simonsson presenterade en för mig helt ny forskningsgren: Positiv Psykologi (PP). Först trodde jag att han skämtade, eftersom hela föredraget hade ett drag av stand up komedi. Men tänk att det äntligen finns ett vetenskapsfack med seriös forskning om positivt tänkande! År 1998 introducerade Martin Seligman Positiv Psykologi i sitt första tal som ordförande för Amerikanska Psykologförbundet. Han har skrivit ett tjugotal böcker om detta ämne, några har även översatts till svenska.

Inom Positiv Psykologi fokuserar man på personens styrkor och förmågor, och att utveckla dem och växa med dem. Viktigt är också att använda sig av en positiv förklaringsstil. Men man förespråkar inte en blind optimism utan en flexibel/realistisk optimism; optimism med öppna ögon. Seligman menar att man även måste ha förmågan till verklighetsinsikt när man behöver det, utan att fastna i ältande och pessimism. Ett viktigt begrepp inom PP är resilence, vilket syftar på återhämtningsförmågan efter motgångar. Det handlar om beteenden, tankar och handlingar som vem som helst kan lära sig och utveckla.
Läs mer här: http://www.positiv-psykologi.se

PsykoNeuroImmunologi
Psykoneuroimmunologi (PNI) handlar om hur psyket, nervsystemet och immunförsvaret samverkar. Många studier publicerades inom detta område under 1990-talet och det finns nu mängder av vetenskapliga rapporter som visar hur människors tankar och känslor påverkar nervsystemet och immunförsvaret, och därmed också vår hälsa.

I Sverige har PNI utvecklats av läkaren Birgitta Brunes. Hon har lagt till Toxikologin (PNI-T) som är läran om gifters egenskaper och verkningar. Många kemiska ämnen påverkar våra signalsubstanser negativt och rubbar då balansen mellan känslor, nervsystem och immunförsvar. Därför menar hon att vi även måste se över vårt sätt att leva. Brunes beskriver detta i sin bok ’Från MS-diagnos till bättre hälsa’.
Läs mer här: PNI-T-metoden

’Kejsarens nya medicin’
I sin bok ’The emperor’s new drugs: Exploding the antidepressant myth’ rör professor Irving Kirsch om i läkemedelsföretagens heliga grytor genom att ifrågasätta nyttan av de antidepressiva medicinerna. Studier har visat att antidepressiva mediciner inte har stort mer verkan än placebopiller!
se www.apa.org

Men en stor skillnad är att de antidepressiva preparaten har över 200 olika biverkningar, många mycket allvarliga såsom självmordbenägenhet! Skolmassaker borde också ingå där: En gemensam nämnare för de som utfört dåden på skolor världen runt är att de alla gick på antidepressiva mediciner! De antidepressiva medlens genomslagskraft och enorma uppsving de senaste åren beror således inte på deras effekt, utan på läkemedelsföretagens ’skickliga’ (=oetiska) marknadsföring, lobbyism och mutmetoder. Dessutom har de ingen skyldighet att visa upp alla studier som gjorts med negativa resultat, utan kan välja att visa upp de studier som gett bäst resultat för deras preparat! (Är det sådan här typ av forskning som den högttravande läkarkåren efterfrågar när de underkänner forskning inom komplementärmedicinska metoder?)

Varför reagerar psykdoktorerna inte? Varför fortsätter de att skriva ut dessa farliga piller så lättvindigt till ungdomar? Varför satsar man inte på terapier som är verksamma och ofarliga och som kan leda in människan på nya positivare tankebanor? Vi människor är inte skapta för att stoppa i oss en massa kemiska substanser, men vi är skapta som sociala varelser. Vi är skapta för att kommunicera med varandra och ta hand om varandra. Och – vi har en medfödd förmåga att förmedla positiv energi till varandra.

Coaching
Då Positiv Psykologi handlar om att optimera personens resurser anses coaching vara den bästa PP-metoden för att hjälpa människor att finna välmående, motivation och flyt i livet. Just nu är det massproduktion av coacher som ska ta hand om arbetslösa. (Fast i de fallen verkar det mest vara coacherna som får jobb…) Men även coaching inom personlig utveckling har blivit populärt och många terapeuter har skaffat sig denna moderna titel. De har redan inbakat mycket av Positiv Psykologi i sina terapeutiska metoder, även om de har andra benämningar. Komplementära terapeuter skulle kunna vara en stor tillgång inom psykvården, som lider brist på terapeuter.

Återigen efterlyser jag samarbete mellan komplementära terapeuter och den etablerade vården, för patienternas skull. Låt terapeuterna hjälpa till att visa vägen till den positiva energin!

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 4 maj 2010


Energidiagnostik

Din energi beror på livsstil och livsmiljö
När vi mår bra och är i balans flödar också energin i vårt energisystem obehindrat. Så fort det blir obalans inom något område av livet blir det också obalans i energisystemet. Så kallade energiblockeringar kan hindra flödet helt eller delvis. Ju längre problemet funnits, desto mer har blockeringen byggts på.

Energiblockeringar kan bero på många olika saker och ofta en kombination av flera. Vår energis mängd, kvalité och cirkulation beror på vad vi får i oss (kost, vatten, kemikalier…), vår vila/sömn, vårt fysiska rörelsemönster, vår miljö (luft, elektromagnetisk påverkan…), samt våra känslor och tankemönster.

Medicinsk helhetssyn?
Inom vår etablerade skolmedicin har man viss medvetenhet om att människan kan påverka sin hälsa och även påverkas av sin miljö, frånsett strutsreaktioner inom områden med starkt politiska och ekonomiska intressen… De två sistnämnda faktorerna däremot har man begränsat till ett område man kallar de ’psykosomatiska sjukdomarna’. Inom energimedicinen (eller frekvensmedicinen) har man insett att våra känslor, attityder och tankar är mycket kraftfullt skapande energier som har stark påverkan både på vår fysiska och psykiska hälsa – ja hela vårt liv.

Den västerländska skolmedicin är enormt viktig och betydelsefull. Man kan knappast ersätta en kirurgs arbete, med att inleda ett nytt ’tänk-positivt-program’. Men det finns stora luckor i hälso- och sjukvårdsapparaten. Om det ska ske varaktiga förbättringar måste vi fokusera mer på hela människan. Då räcker det inte att stoppa i sig läkemedelsbolagens piller. Visst kan de dämpa symptom och ha sitt berättigande i många akutlägen. Men vill man ha förändringar måste man själv skapa förändringar, både i handling och tanke.

Många patienter är mer medvetna om detta än vad sjukvårdspersonalen är. Men patienterna behöver stöd i sitt arbete. För det är ett aktivt arbete att välja att bli frisk! Den kompetens som skolmedicinen saknar finns hos komplementärmedicinen. Så varför ska det egentligen vara så svårt att samarbeta?!

Energidiagnostiska instrument
Många erfarna energimedicinska terapeuter har funnit samband mellan blockeringens lokalisering och personens fysiska och psykiska tillstånd. Dr Gerber skrev år 2000 i sin bok ’Vibrational Medicine for the 21st century’ att det inom en snar framtid finns apparatur som kan avläsa människans energier och på så vis ställa diagnos.* Idag har det kommit in sådana diagnosinstrument på den svenska marknaden:

http://www.tanjasklinik.com/OBERON11.htm (Denna har jag själv fått testa och funnit diagnosen riktig.)
http://www.mr-ab.se/produkter/eis.aspx (Marknadsförs av Boris Aranovich, välkänd författare och lärare inom bioenergi.)

Rädslor och motstånd
Sådana här diagnos-hjälpmedel är naturligtvis inte billiga och blir inte tillgängliga för alla, förrän den etablerade skolmedicinen är beredd att testa. (Utvecklarnas forskning duger tydligen inte.) Men inom skolmedicinen finns tyvärr allt för mycket motstånd, avoghet och rädslor inför energimedicin. Man kan fråga sig: Är de rädda för en upptäckt där deras trygghet/världsbild raseras? Är de rädda för att förlora sin makt och kontroll över människorna? Är det en fråga om prestige? Är läkemedelsföretagen en bromskloss som är rädda för minskad försäljning? Ja något måste det vara. För om det nu handlar om bluff och dyra apparater i syfte att lurar pengar av människor, så skulle det ju vara smartast att köra igång forskningsprojekt för att bevisa detta, eller?

Tidig diagnos – förebyggande åtgärder
När man kan scanna av den mänskliga energin innebär det att man ockå kan se energiobalanser och blockeringar i auran, även innan de manifesterats i kroppen. För obalanser kommer först till de subtila nivåerna av auran och sist till den fysiska kroppen. Det öppnar upp möjligheter för ett mycket mer förebyggande hälsoarbete.

Det skulle kunna motivera människor att verkligen ta tag i sitt liv, och med tidiga varningssignaler har man stora chanser att komma in på hälsovägen. Självklart skulle det behövas support och stöd, så att inte ’sjukdomsvarningen’ får motsatt effekt och skapar rädsla, oro och därmed blir en självuppfyllande profetia. I detta arbete skulle de många hälsocoacherna och komplementärterapeuterna kunna vara en viktig resurs.

* Gerber, R. (2000). Vibrational Medicine for the 21st Century. New York: HarperCollins Publishers, Inc.

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 23 april 2010


Aggressiv energi

Blir du arg ibland? Den negativa energin har stegrat sig inom dig och vill bara välla ut. Har du också känt hur trycket lättar när du fått ut den ilskna energin?

Vulkanutbrott
Häromdagen fick jag helt plötsligt och oväntat ett rejält vulkanutbrott! Det var så länge sedan sist så jag blev chockad över mig själv – att jag verkligen hade kvar så mycket ilska inom mig? (Vid tillfället gick jag igenom en helande reningsprocess. Det medför utrensning på alla plan, såväl fysiskt som psykiskt och känslomässigt.) Och det var bara en ytterst liten bagatell som utlöste det…

Peter och jag är på väg ut i trädgården för att gemensamt fixa en sak. Jag kommer ut först och börjar småpula med annat medan jag inväntar honom. Det är lite småkyligt och jag blir otålig att han aldrig kommer. Jag vill få det överstökat, så att jag kan gå in igen och fortsätta med det jag höll på med inne. Så jag letar efter honom och finner honom sittande pratande i telefon! När jag väntar på honom! (Och han har inte blivit uppringd, utan ringt själv, för jag ser att han pratar i telefonen där telefonsvararen är inkopplad för tillfället.) Så ilskan väller upp inom mig med enorm fart. Jag gormar och svär, smäller i dörren och drämmer saker i marken.

Ursprunget till vulkanutbrottet
Trycket har lättat, iskan rinner av mig, men istället infinner sig en ledsam känsla i maggropen och jag går in och duschar. Vattnet rensar bort de negativa energierna som sitter i auran och jag har lugnat ner mig och börjar bearbeta vad som rör sig inom mig: Jag är medveten om att det ligger andra känslor och gamla upplevelser bakom min plötsliga ilska.

För det första kände jag mig lite stressad och hade en hel del att göra, så jag ville inte slösa tid på att gå och vänta. Själva händelsen som utlöste utbrottet blev en påminnelse om mina gamla känslor av att vara betydelselös och att inte bli sedd. Jag vet att det bara handlar om hur jag själv tolkar livet och hur jag själv ser på mig. Andra människor speglar egentligen bara min uppfattning om mig själv, eller med andra ord: De energier jag ger ut kommer tillbaka till mig själv…

Ut med energin?
Att häva ur sig sina ilskna energier är uppenbarligen skönt och befriande. Man ska ju ge utlopp för sina känslor, inte spara på dem i kroppen så de lagras och blir energiblockeringar som med tiden kan göra dig bitter, deprimerad eller fysiskt sjuk, eller hur? Jo det är riktigt. Men man kanske inte behöver kasta ut dem, så som jag gjorde, på någon annan… När du kastar över den negativa energin till den du angriper, laddar du också upp dig själv med hjälp av den andres energi… Energitjuv kallas det…

Uvecklingsprocess
Efter en sådan här negativ urladdning kan man känna sig lite misslyckad, även om man fått lite extra energi. Det kan kännas som ett steg bakåt i sin utveckling. Men jag väljer att fokusera på att det var energier som jag omedvetet hade behållt i min kropp och nu äntligen passerade de ut från mig. Peter är medveten om detta också och är förstående och förlåtande. Jobbigare är det för Lotta, vår 11-åring. Hon tycker inte om när det flyger negativa, ilskna energier i luften, även om de inte riktas mot henne så sprids de till huset. Jag förklarar för Lotta vad det hela handlar om och tror att hon förstår, och är övertygad om att hon får med sig lärdomar att använda i livet.

Man får acceptera sina bakåtsteg ibland. Utvecklingsprocessen är sådan. Det är inte samma sak att hantera livet i teorin som i praktiken… Men har man en teoretisk levnadskarta med sig i bagaget är man mycket mera medveten om vad som sker och kan lära sig av varje situation och växa vidare.

Vidgat perspektiv
I vanliga fall skulle jag uppmärksammat Peter på ett mycket lugnare sätt att jag väntade på honom… Jag skulle insett att han inte förstod att jag bara väntade på honom och inte skulle göra något annat där ute, utan bara hade bråttom tillbaka till arbetet inne. Jag skulle förstått att han inte visste att jag frös och jag skulle förstått att han bara skulle klara av ett viktigt samtal innan han gick ut, så att han inte glömde bort det. (För det mesta är jag bättre på att försvara hans handlingar än han själv.)

Till barnen sa jag alltid att det var okej att bli arg, bara man inte gör sig själv eller någon annan illa. Banka på en kudde! Stampa i golvet! Sådant är nog vanliga råd från föräldrar och är en bra metod för att lätta på trycket lite. Men även om du inte riktar ilskan direkt mot någon, så sprids den ändå till din omgivning. (Man kan känna av energin när man kommer hem till någon – om det är positiva kärleksfulla energier i hemmet, eller om det är mycket negativ energi som härbärgerar där. I vardagslag säger vi att vi känner av stämningen.)

Men ju äldre och visare vi blir, ju mer lär vi oss att se saker från andra perspektiv. Och man kan framför allt lära sig att stanna upp (att räkna till 10 är ett väl beprövat och vedertaget råd) och reflektera över vad den arga energin egentligen härstammar ifrån.

Tips för att få din aggressiva energi att falna:

 

 • Låt inte ilskan skada någon annan, gå undan om du måste avreagera dig.
 • Ta tag i energin/känslan som kommer så fort som möjligt, istället för att stoppa ner den inom dig.
 • Reflektera över situationen inom dig själv eller diskutera med den som eventuellt är inblandad. Även om du har avreagerat dig behöver situationen bearbetas.
 • Utgå från dig själv och dina upplevelser i stället för att anklaga andra. Du måste börja med dig själv för att finna ursprunget till energin/känslan inom dig.
 • Var öppen och ta för vana att även se saker från andra synvinklar.
 • Fokusera på det positiva, så minskas det negativa automatiskt.
 • Sträva efter en så tydlig och rak kommunikation som möjligt. Det är väldigt lätt att missförstå varandra.

Föremål för ilska
Har någon blivit arg på dig? Har du tagit emot ilskna energier från någon? Har du märkt hur du då tappar energi? Du blir alldeles tom i huvudet, helt svarslös. Kommer inte på något vettigt att säga. Känslan kan bero på att den ilskna personen tagit energi från dig. Omedvetet förstås. De negativa energierna kan också sätta sig i maggropen på dig som en olustkänsla.

Har du lärt dig att hantera och förstå dina egna ilskna energier, så har du också lättare att hantera och förstå andras ilska. Då behöver du inte ta saken personligt, utan förstår att det är något annat som ligger bakom. Du är bara katalysatorn som aktiverar den andres inneboende energier.

Ta inte emot aggressiv energi!
Låt inte någon tömma dig på energi och ta inte emot de negativa energierna. Se det som att du har egentligen inte med angriparens ilska att göra. Denne avreagerar sig bara på dig. Låt gå, men ta inte åt dig personligen och lapa åt dig ilsken energi. Det mår du inte bra av. Försök i stället att med några djupa andetag hålla dig lugn och stäng gärna av öronen. När personen har lugnat ner sig, kan du fråga ’Är du färdig nu, så vi kan prata om det?’ Då kan man sätta sig ner lugnt och lösa konflikten/situationen på ett mer konstruktivt sätt.

Det kan hjälpa att använda energitänket: Föreställ dig att det kommer en vit energistråle uppifrån som omsluter dig i en skyddande bubbla. Och fokusera gärna på något positivt, så att du kan behålla din positiva attityd.

Ilska – en stark och kreativ energi
Den kraftfulla energin vi får när vi blir arga är ämnad att användas till något konstruktivt. Så blir du angripen rent fysiskt ska du självklart använda den aggression som väller upp inom dig till att få extra kraft att försvara dig. Men oftast är det ju inte det ilskan handlar om. För det mesta ligger något annat bakom.

Ilska kan vara något positivt egentligen, för det är en stark och kreativ kraft. Använd den till något nyttigt! Många använder sin ilskna energi till att sätta igång och städa.

Blir du t.ex. arg över en orättvis situation som du läser om i tidningen, är det ingen större nytta att du sitter vid köksbordet och låter dina ilskna energier spridas till familjen. Använd istället den kreativa kraften till att engagera dig och agera för att förbättra situationen på något vis. Skriv insändare, skänk pengar, gå med i en stödförening, skicka uppmuntande hälsningar, etc. Då förvandlar du din negativa energi till positiv energi som kommer andra till nytta!

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 16 april 2010


Skapa ditt liv med energi

’Alla har makt att styra sina tankar. Kanske är det egentligen det enda vi har makt över?’

Olika begreppsvärldar
Jovisst, onekligen hör vi ihop och är intimt sammanlänkade via energin, och ’sammanflätade med hela universum’, som Newman* skriver. Eller: ’vi är alla ett’ som Lennart kommenterar här nedan. Man kan beskriva vår verklighet på många sätt, med religiösa termer, mytologiska termer, psykologiska termer, kvantfysiska termer, vårdvetenskapliga termer, etc, helt beroende på vilken synvinkel och begreppsvärld man utgår från. Det ena behöver inte utesluta det andra, för universum och livet är ju enormt komplext.

En energi-värld
Jag skulle vilja utgå från energiteorierna, som jag helt kort beskrev förra gången. Kan du inse att allt och alla består av energi, som vibrerar med olika frekvenser – naturen, djuren, människorna, och även våra ord, tankar och känslor? Kan du inse att dessa energifält och energistrålar oavbrutet påverkar varandra ömsesidigt? Om du inser detta kan du påverka ditt liv på ett mycket mer medvetet sätt än om du inte har den insikten (eller tron, om du tycker det ordet passar bättre). Du kan påverka din hälsa, ditt känslotillstånd, ditt arbete, dina relationer och du kan förstås också påverka din omgivning.

Vår energikropp
Människans energikropp kan enligt energiteorin beskrivas mycket ingående. Men enkelt förklarat består den av flera energifält med olika frekvenser. Den fysiska kroppen, känslokroppen, mentalkroppen, osv. De subtila/andliga kropparna brukar vi benämna aura. Energin kommer in i kroppen via öppningar som kallas chakra och inuti kroppen finns energibanor, (eller meridianer enligt kinesisk akupunkturlära) där energin cirkulerar. Kroppens energiflöde stärks och av positiv energi, medan negativ energi hämmar flödet och kan orsaka stopp i flödet, s.k. energiblockeringar.

Sprid positiv energi
Teoretiskt sett är det ganska enkelt, för det handlar alltså om att sprida de positiva energierna både till sig själv och sin omgivning; att tala, tänka, känna och uttrycka sig positivt. För de flesta är det nog ingen nyhet. Pionjären Uneståhl spred begreppet mental träning, till en början för att hjälpa idrottare att lyckas mot sitt mål. Numera bombaderas vi med ’Tänk positivt’ från alla håll och kanter. Men även om vi tycker att vi hört detta förut, så tål det att upprepas. Vi behöver påminnas för att inte falla in i våra gamla mönster igen.

Den negativa energin
I praktiken däremot är det inte alltid så lätt att bara vara positiv. Vi är ju bara människor, med dataprogrammerade hjärnor som aldrig vill stänga av. Hela tiden vill datorn leta i minnesbanken, jämföra, känna och analysera såväl situationer, människor som relationer. Inte undra på att det slinker in negativa energier ibland! Och – om vi aldrig kände av den negativa motpolen skulle vi väl inte uppskatta allt det positiva lika mycket? Hat, rädsla, oro, sorg, ilska, missunnsamhet, etc…. hur lätt är det att som människa aldrig uttrycka något sådant? Visst kan man målmedvetet träna sig och lära sig att släppa detta allt mer och mer. Men förmodligen är det näst intill omöjligt att helt bli fri från det (?). Men lugn – de negativa energier som ’attackerar’ lite då och då är inte så problematsika.

Varaktiga känslo- och tanke-mönster
Det är när vi hela tiden bär med oss negativa tankemönster och känslor, som energiblockeringarna blir varaktiga i kroppen. Då hämmas energiflödet till den delen av kroppen, vilket kan orsaka psykiska och fysiska smärtor och sjukdomar. Tyvärr går vi ofta och bär på negativa känslor helt omedvetet. Gammalt hat, sorger och besvikelser lagras i kroppen som hindrande energiklump, om vi inte har bearbetat dem.

Tänk på vad du tänker!
Så det hjälper inte att du alltid säger snälla saker och utför vänliga handlingar. Tänker du på samma gång ’Usch, vad jag är utled på det här’ då spär du på din situation med ännu mer negativitet.Oroande tankar kan också ställa till med mycket. Den negativa energin lagras i din egen kropp, men skickar också negativa energier till det du oroar dig för! Alltså hjälper du då till att skapa en sådan situation som du är rädd för!

Många gånger tänker vi inte på att vi tänker negativt. Det har kanske blivit en ovana att alltid reta sig på kollegan. Det är alltså lika illa att tänka negativa saker som att uttala det! De negativa energier sprider sig till kollegan och omgivningen ändå. Vi bokstavligen förstärker det negativa hos kollegan. Det blir en form av negativ affirmation, där vi skapar och förstärker kollegans negativa egenskaper!

Skapa ett positivt liv av positiv energi
Tänk i stället ’Jag älskar mitt jobb’, ’Det är roligt att gå till jobbet’ och ansträng dig att känna känslan när det är så. Och ja, visst kan det vara en osanning just nu, men när det gäller affirmationer får det vara osanning. Till slut blir det verkligen en sanning. Men, det är viktigt att du får med känslan och innebörden och inte bara rabblar upp en tom fras. När det gäller oro, så kan vi faktiskt lära oss att inte oroa oss. Alla har makt att styra sina tankar. Kanske är det egentligen det enda vi har makt över? Ta vara på din medfödda gåva att skapa med din tanke!

Så när de oundvikliga negativa tankarna och känslorna smyger sig på dig ska du reagera direkt: Affirmera motsatsen, så som du önskar ha det. Tänk gärna i bilder om hur du vill ha det. Ju mer levande din bild och din känsla är desto mer laddad med positiv energi är den. Och ju snabbare blir din bild verklighet.

Men kom ihåg att alltid tänka i nutid – inte framtid. Det är här och just nu som det är så här. Det är just denna osanning som är så viktig i ditt skapande. Själv hade jag väldigt svårt med att uttala en lögn – även bara inför mig själv, men har insett hur kraftfulla dessa positiva ord kan vara och hur skapande den positiva energin är.

Ta vara på din gåva att skapa. Det är inte så svårt som man kan tro. Energin är lätt att forma och den färdas snabbt och lätt!

Fotnoter
*Newman, M. (1994). Health as Expanding Consciousness. New York, USA: National League for Nursing.

av Gun Moss Bjerling för
Alternativjournalens bloggsida, 9 april 2010


En energisk världsbild

Låt energin flöda!
Stäng aldrig av, utan slösa med energin så att den sprids till andra!
Ja, nu talar jag förstås inte om energin som vi använder i industrin eller tar ur vägguttaget där hemma. Nej, här tänkte jag fokusera på en annan energi – din egen. För du vet väl att människan är en energivarelse?

Enligt kvantfysiker består egentligen allt av en vibrerande energi, även den hårdaste sten. Men kvantteorierna går jag inte in på denna gången, utan i stället börjar jag med det område som i egenskap av sjuksköterska är mig närmast: omvårdnadsteorier.

Energimänniskan inom vårdvetenskap
Omvårdnadsteoretikern Rogers* beskriver människan som ett komplext energifält, som vibrerar med olika frekvenser. Den fysiska kroppen, psyket och själen är olika energifrekvenser i denna energikropp, och varje energikropp/människa har sitt unika energimönster som avspeglar hela personen, inklusive känslor och tankar.

De mänskliga energifälten påverkar varandra kontinuerligt och de påverkas även av omgivningen, som också är energi. För att behandlingen ska vara effektiv, menar Rogers att man måste se patienten utifrån ett holistiskt perspektiv, vilket inkluderar interaktionen mellan patientens och omgivningens energifält. Sjuksköterskan ska befrämja ett harmoniskt samspel mellan patienten och omgivningen, stärka patientens energifält och styra energimönstret mot ett maximalt förverkligande av individens möjligheter, skriver Rogers.

Även Newman** har utvecklat en omvårdnadsteori som förutsätter att människor är flerdimensionella öppna energisystem, som hela tiden påverkar varandra. Vår utveckling går från lågfrekventa till högfrekventa vibrationer i en uppåtgående spiral mot högre medvetande. Att höja sitt medvetande innebär att man öppnar sig alltmer och ökar informationsutbytet med omvärlden. Ett expanderat medvetande är det som Newman definierar som hälsa.

Att Rogers och Newmans teorier är vedertagna inom vårdvetenskapen i USA vittnar NANDAs (North American Nursing Diagnosis Association) omvårdnadsdiagnos från 1994 om:
Diagnosen kallas ”störningar i energifältet” och definieras som… ***
”en störning i energiflödet som omger en person, vilket resulterar i disharmoni i kropp, psyke och/eller ande. Karaktäristiskt för definitionen är temperaturförändringar (värme/kyla); synliga förändringar (bild/färg); störningar i fältet (tomhet /hål /taggigt/utbuktande); rörelse (våg /stickningar/pirrningar/täthet/flöde); ljud (toner/ord).”

Värdsbild i förändring
Det Rogers och Newman beskriver i sina teorier är egentligen ett nytt sätt att förstå världen och människan, ett nytt sätt att tänka – ja ett nytt paradigm… för oss västerlänningar. Men det tar ju sin tid att förändra människans världsbild…

Copernicus vågade aldrig offentliggöra sina teorier som förkastade kyrkans världsbild med jorden som världsalltets centrum. Hans verk publicerades först vid hans död 1543. Galilei vågade däremot gå vidare 100 år senare, men blev dömd av inkvisitionen för att han spred irrläror.

Läkarkåren är heller inte så kända för att ta till sig nya upptäckter…**** Semmelweis som för 150 år sedan kom på att det var läkarna som orsakade att så många kvinnor dog i barnsäng mötte hårt motstånd. Han menade att de måste tvätta händerna när de gick från obduktionerna till en förlossning. För läkarkåren blev det inte ett glädjande framsteg, utan det var en hemsk förolämpning, så Semmelweiss förföljdes och drevs ut ur ”vetenskapens tempel”.

Och det finns tyvärr många exempel på att liknande saker händer än idag. Såväl kyrkan som det medicinska etablissemanget har pengarna och makten och använder sina möjligheter att smutskasta, förlöjliga och stoppa nytänkare som avviker från deras världsbild. Men det är väl oftast så att förtryckaren avspeglar en rädsla och osäkerhet, eller hur? Men energimedicin är inget hot. Den etablerade medicinen är viktig och behövs. Men – den skulle kunna åstadkomma mycket mer och hjälpa många fler genom att samarbeta med de holistiskt arbetande energimedicinarna.

Ge energi till dina medmänniskor
Egentligen vill jag inte fokusera på problemen, utan skulle hellre vilja att vi använde vår mänskliga energi till att fokusera på det som är bra, så att det växer. Jag vill förmedla den energiska världsbilden, där du kan påverka ditt och andras liv mycket lättare än du tror. Bara genom att låta din egen energi/ditt ljus flöda över, för att lysa upp och stärka dina medmänniskor.

Energin är egentligen grunden för de flesta komplementärmedicinska metoder. Terapeuten hjälper mottagaren att återgå till sitt naturliga energiflöde, så att kroppen själv kan finna sin balans. Är man healer så förmedlar man även energi och låter bokstavligen energin flöda över till mottagaren. Alla har en healer inom sig… och jag vill gärna hjälpa dig att hitta den…

Fotnoter
*Rogers, M. (1989). Nursing: A Science of Unitary Human Beings. J. Riehl-Sisca (Red.), Conceptual Models For Nursing Practice. East Norwalk, Connectitut, USA: Appleton & Lange.

*Rogers, M. (1991). Theoretical basis of nursing (18:e upplagan). Philadelphia. USA: F.A. Davis Company.

**Newman, M. (1994). Health as Expanding Consciousness. New York, USA: National League for Nursing.

***Mulloney, S.S. & Wells-Federman, C. (1996). Therapeutic Touch: A Healing Modality. The Journal of Cardiovascular Nursing, 10 (3), 27-49.

****Qvarsell, R. (1991). Vårdens Idéhistoria. Stockholm: Carlsson Bokförlag.

av Gun Moss Bjerling för Alternativjournalens bloggsida, 24 mars 2010

 


Var detta en givande text?

Sprid den då vidare till dina vänner!

Facebook
| |
Stäng
Loading...
Close