Blogginlägg för Livsstilsmässan

Här listas de artiklar som Gun skrivit för Livsstilsmässans bloggsida.

De handlar om energimedicin, främst Reikimetoder.

Energitjuvar – finns det?

Detta ämne kom upp under vårt senaste Reiki/energi-möte. Vi höll på med gruppbehandlingar, så det var inte läge för ingående diskussioner precis då och sedan blev det bortglömt. Därför tar jag upp ämnet här nu, speciellt som jag vet att det är en vanlig frågeställning.

En del hävdar att det finns vissa personer som är energitjuvar, fast då oftast omedvetet. Andra hävdar att det inte går att stjäla någon annans energi.
Jag kan hålla med båda tankegångarna, men benämningen ”tjuv” stämmer inte så bra för mig. En tjuv tar något medvetet och i de fallen någon laddar sig genom en annan person förstår oftast inte denne själv vad som sker. Däremot kanske den s.k. tjuven känner att han/hon mår mycket bättre och känner sig piggare efter ett möte med en person som delar med sig av sin energi. Många gånger dras ”tjuven” till sådana personer och tycker om att vara i dess närhet.
Det finns ett ordspråk som säger att ”tillfället gör tjuven” och det stämmer bra här om vi använder begreppet tjuv. Vissa personer förstår inte att de serverar sin energi på silverfat och låter andra ta för sig av den. Den som ger energi är oftast en person som lyssnar och ger sin uppmärksamhet till personen – en inkännande person som öppnar sig och gärna vill hjälpa. När du fokuserar på något riktar du din energi dit och så är det även i mänskliga relationer. Så att ge en kram eller bara att lyssna och bry dig om en annan person är att ge av din energi. Det är en fin medkännande handling, men om du ger mycket av din egen energi känner du dig själv försvagad efter mötet. Sett från den här aspekten kan vi inte säga att någon ”tar” din energi, för du har faktiskt på ett mer eller mindre medvetet plan godkänt att du vill ge ”en bit av dig” till den andre.
Som ett exempel kan jag nämna när min man kom hem efter sin arbetsdag till mig, som var lite sliten av ensamarbete och fyra småbarn. Då gav han mig alltid en kram och jag blev vips väldigt pigg, men han däremot blev alltid väldigt trött så fort han kommit hem! På den tiden förstod vi aldrig varför det blev så, men numera är vi välbekanta med den här snabba energiöverföringen.
Det finns knep för att inte servera av sin egen energi, som att fysiskt stänga sin kropp genom korslagda ben och armar. Du kan också stänga dig energimässigt genom att dra in din aura närmare din fysiska kropp. Det gör du enkelt bara med tanken. I ett samtalsmöte är det svårare att låta bli att ge energi, för när du lyssnar och fokuserar lär energin serveras till den som behöver uppmärksamhet och energi. Är det då inte ett ömsesidigt möte där båda ger och tar uppstår det obalans: Den ena har fått energi och den andre känner sig uttömd på energi.
Att bli tömd på sin energi kan förstås bara hända om man använder sin egen energi. Är du en kanal för livsenergin är det den energin som du laddar din motpart med. Alla kan lära sig att kanalisera naturlig livsenergi. Det finns olika metoder och den du dras till är den rätta för dig. Reikin är den metod jag startade med och jag rekommenderar den stark som ett värdefullt redskap att ha med sig genom hela livet.
Du kan även kanalisera livsenergi automatiskt och omedvetet utan att ha gått någon kurs för det. När du själv mår bra och är i kärleksflödet då kan du också kanalisera den energin utan att ta av din egen energi. Det är att verkligen ge med hjärtat!
av Gun Moss Bjerling för
Livsstilsmässans bloggsida, 23 juni 2014

Att manifestera höga energier
Först stort tack till alla inspirerande besökare som kom till oss på Göteborgsmässan i april. Som Reikiförbundets representanter samarbetade vi med gruppReiki och det var minst lika energigivande för oss, som för alla de som provade på en behandling.
Genom mitt arbete möter jag ibland människor som öser ur sig en massa fantastiska andliga upplevelser med änglar och höga guider. Efter berättelserna finns ibland en undran om ”kan du lära mig något mer?” Just alla dessa berättelser får mig att misstänka att personen inte grundar energierna och integrerar dem i sin verklighet, och att de således fortfarande har en del att lära – som vi alla har.

När man integrerar energierna i sitt liv använder man dem på ett konkret sätt. Då är inte fokus på den inspirerande upplevelsen, för den är ju egentligen bara starten på manifestationen. Visst är det underbart att kanalisera höga, kärleksfulla, visa energier och vackra bilder, men ibland blir inte energierna jordade och personen ”svävar i det blå”. Visst kan vi sväva en stund i det blå och njuta av en underbar meditation, men det allra viktigaste syftet är att använda energin i sin verklighet sedan.
Då menar jag inte bara att sprida vackra ord och hjärtan, utan att verkligen låta energin ha inflytande i det du gör och den du är. Att kanalisera höga energier betyder inte automatiskt att man är högt utvecklat andligt och personligt. En del har mycket arbete kvar med sitt ego till exempel.
Det finns däremot många som kommit långt i sin andliga och personliga utveckling, men som ändå inte ser sig som andliga för att de inte mediterar och förmedlar ”inspiration ovanifrån”. Istället manifesterar de höga energier automatiskt utan att fundera på det. De följer sin inspiration och sitt hjärta. De styrs inte av rädslor utan bär med sig en inneboende människokärlek, harmoni och trygghet som de kan förmedla till andra och manifestera i sina handlingar, sina mål och i sitt arbete.
Att manifestera energierna innebär att agera och följa inspirationen och vägledningen. Det kan vara något så vardagligt som att ringa en bortglömd vän, att rensa bland sina saker eller att börja äta hälsosammare, men också att reflektera över sina egna beteenden och uppnå nya lärdomar och insikter. Det kan handla om större saker som att säga upp sig från ett jobb där man vantrivs, vilket innebär att man tar ansvar för sitt liv och inser att det är andra uppgifter man är här för att göra. Det kan också vara att följa sina idéer och vägledning att ta tag i större projekt som att bilda en förening, starta en välgörenhetsinsamling etc.
Framför allt tycker jag det är viktigt att om man är en representant för höga kärleksfulla energier, då bör man sträva efter att manifestera dem i sitt bemötande till andra människor. Ingen är felfri och perfekt – men just därför är kärlek, ödmjukhet och tolerans viktiga energier att manifestera i den vardagliga verkligheten. Då finns inte plats för fördömande och kritiskt nedvärderande. Lev den höga vibrationen som kommer till dig!
av Gun Moss Bjerling för
Livsstilsmässans bloggsida, 5 maj 2014

Reiki renar dig fysiskt, psykiskt och socialt
Jag skulle förklara mer om effekter av Reiki lovade jag i inlägget 10 mars… men glömde det förra gången. Reiki är alltså en energimetod som hjälper till att lösa energiblockeringar och återskapa det naturliga energiflödet i kroppen. Blockeringarna kan bestå av långvariga tanke- och känslo-mönster. Tankar, ord och känslor är ju precis som allt annat – energi. Energier på olika frekvenser.

”Positiva”, harmoniska och kärleksfulla tankar har höga frekvenser och, som många har insett, är de välgörande för oss och skapar ett friskt flöde av livsenergi. Det motsatta gäller för ”negativa” tankar som har lägre frekvenser och åstadkommer ett trögare flöde som skapar obalanser. Blir det ett återkommande varaktigt tankemönster skapas det en allt kraftigare blockering, som resulterar i allt mer påtagligare sjukdomssymptom.
Reikiutövaren behöver inte känna till var problemen finns, då denne inte styr energierna. Reikin flödar dit den behövs bäst för tillfället. Om en klient önskar bli av med ryggvärk är det inte säkert att energierna går dit först. Kanske prioriteras områden som ökat självförtroende, bättre sömn, att oro försvinner, etc. Vi vet alltså aldrig exakt vad som ska hända. Men vi vet att det alltid sker förändringar till det bättre.
Detta gör att traditionell kvantitativ forskning, där man fokuserar och mäter effekter på en sak, inte ger en rättvis bild av Reikis helhetseffekt. Ändå har flera studier visat mycket positiva resultat på områden som depression, smärta, stress och oro. På Secourongs hemsida har vi listat flera referenser till studier och klinisk dokumentation: https://www.secourong.com/research.php
När Reikin flödar in i kroppen och löser upp blockeringar, kan alltså energiflödet strömma normalt igen och kroppens organ och funktioner får åter sin normala energiförsörjning. Detta sätter igång de naturliga läkningsprocesserna. Det innebär även reningsprocesser. Fysiskt rensas kroppen från gifter och man kan märka av det som exempelvis utslag, diarré, men ibland även att det ”värker ut”. Det är ganska ovanligt, fast en del kan således få tillfälligt ökad smärta, men oftast väldigt kort. Som längst har jag varit med om klienter som haft ökad smärta i tre dagar; men sedan har det vänt och avtagit.
Det sker även en rening på det psykiska planet, vilket innebär att förträngda känslor kan komma upp till ytan för att passera ut. Exempelvis kan en gammal sorg eller depression välla upp. Detta är också ett övergående stadie, men det kan vara bra att känna till att det är gammalt som ska ut ur kroppen. Det är inte alltid klienten märker av detta, utan många gånger känner man sig bara gradvis lättare och mer harmonisk inombords.
Det finns ett tredje område i livet som kan påverkas av Reiki och det är det sociala. Eftersom vi förändrar tanke- och känslo-mönster påverkar det våra relationer och vårt sociala liv. Många gånger sker det snabba förändringar på det sociala området. Även här kan det ske utrensningar innan harmonin infinner sig. Det kan betyda att konflikter kommer upp till ytan för att helas, eller att man först förlorar sitt jobb för att sedan kunna gå vidare till en mer meningsfull plats. Förändringar på det sociala området hänger ofta ihop med stärkt självförtroende som gör att man vågar uttrycka sitt sanna jag och blir stärkt att följa sitt hjärta.
På Livsstilsmässan kommer jag att ta upp detta på min föreläsning. Kom gärna dit och diskutera ämnet djupare – välkommen!
av Gun Moss Bjerling för
Livsstilsmässans bloggsida, 31 mars 2014

Lyssna på din egen vägledning
Efter helgens kurs är jag åter fascinerad av hur mycket kunskap och visdom som finns inom oss alla. Ofta hörs kommentarer som fokuserar på ens egen okunnighet ”jag vet inte hur jag ska gå vidare”, ”jag får inga bilder”, osv. Men när jag börjar ställa frågor visar svaren på massor av vägledning, fast kanske inte alltid på det sättet man förväntar sig. Men börjar personen reflektera över sina upplevelser brukar insikterna dyka upp. Alla har vägledning och hjälp på vägen men alltför ofta ignoreras den. Vi blundar för de möjligheter som serveras och lyssnar inte till budskap som kommer till oss.

Däremot lyssnar vi gärna på andras budskap. Att gå till medium har blivit väldigt populärt. Javisst kan det vara bra att få prata med någon och få bekräftelse när man känner sig osäker. Det kan vara som en läroväg att börja lite mer och mer på sig själv. Men kom ihåg att hur erfaren och skicklig ett medium än är, så kan förutsägelser aldrig vara 100 % pålitliga. Budskapen tolkas alltid genom det personliga filtret, och dessutom har människan ändå alltid sin fria vilja. Det är inte säkert att valet faller på just den vägen som mediet förutspår. Mycket beror på om man verkligen följer sitt hjärta och vägledning. Ibland låter vi hjärnan och rädslorna styra och då kanske vi väljer en annan väg än mediet såg. Att vi tar en annan väg kan också bero på att vi istället passiviseras för att ”mediet har lovat att jag ska träffa min stora kärlek i sommar”. Men en förutsägelse betyder ju inte att allt ska komma flygande till dig, utan du måste ändå fortfarande följa din inre röst och agera efter den.
Den rösten talar genom hjärtat. När du känner en glädjefylld lockelse till något då är det rätt väg – även om hjärnan säger något annat. Då har din andliga guide fyllt dig med glädjefylld energi för att du ska förstå att detta är rätt. Men om du känner obehag eller hela tiden möter motstånd på en väg, betyder det att du ska ta en annan väg och känns en situation mer och mer ohållbar och motbjudande, då är det hög tid att agera för att förändra situationen. Så lita på alla de budskap du får och framför allt: följ ditt hjärta.
av Gun Moss Bjerling för
Livsstilsmässans bloggsida, 24 mars 2014

Reiki som livsstil och på Livsstilsmässan
För 10-15 år sedan brukade jag vara med på hälsomässorna i Borås, men det var inte för att marknadsföra mig själv utan med huvudsyfte att marknadsföra Reiki som en energimedicinsk metod. När besökare som provat på ville få mer behandling eller gå en kurs hänvisade jag alltid till andra. För på den tiden höll jag inte kurser och jag erbjöd heller inte Reikibehandlingar professionellt efter att jag tagit min sjuksköterskeexamen.

Då kände jag mig inte så säker på att Reikin var tillräckligt vetenskaplig och dokumenterad och ville inte förlora legitimationen direkt. Numera är min övertygelse att Reiki mycket väl faller in under ”vetenskap och beprövad erfarenhet” för att allmänt öka välbefinnandet – om man inte lovar specifika resultat! Det var fantastiskt roligt på mässorna att få ge smakprov på energimedicin till alla dem som var öppna för att testa denna ”osynliga och mystiska” metod. Allra roligast var när vi var flera som gav gruppbehandling på mässan. Resultatet snabbades upp och åskådarna kunde se att det var en metod som var enkel och som passade många – inte bara några få utvalda.
Det var på en av dessa mässor på Grand i Borås som jag lärde känna Ravi och vi samarbetade i några projekt. Vi träffades även med familjerna och våra jämnåriga flickor kunde leka tillsammans. Ravi strålade av kreativ och positiv energi och när jag träffade Sanya märkte jag att det sprudlade lika energiskt kring henne! Denna energi förstod jag att Sanya har förvaltat väl när vi träffades igen förra året och jag kunde se att Livsstilsmässan i Göteborg blivit ett uppskattat och väl etablerat evenemang. En vecka innan Livsstilsmässan fick jag syn på deras annons. Då hade jag bott i Göteborg ett år och blev påmind om att det vore roligt att börja vara med på mässor igen. Så jag mailade Sanya och frågade om det fanns någon plats kvar. Hon ringde inom fem minuter och trollade fram en plats. 🙂
Det var riktigt roligt. Jag var ensam, men ändå inte ensam, för hela dagen var det fullt upp av besökare som ville prova energibehandlingar. Så nu är jag igång igen och ska vara med på nästa mässa också. Denna gång har jag engagerat kollegor, men de flesta ideellt arbetande, så vi ska samarbeta under Reikiförbundets namn. Vi vill sprida Reikin som är ett fantastiskt energiredskap som kan vara till hjälp med så mycket. Många har vittnat om att livet totalförändrats sedan Reikin kommit in i deras liv – de har bytt livsstil. Det handlar inte bara om att må bättre fysiskt och psykiskt. Jag brukar lägga till en dimension till när jag förklarar vad som kan förändras efter en energibehandling: den sociala dimensionen. Reikin kan alltså skapa förändringar inom flera områden och kan gradvis leda dig in på en ny hälsosammare livsstil. Nästa gång kommer jag att förklara mer kring detta.
Så fortfarande är huvudsyftet att marknadsföra Reiki, både som energimedicinsk metod och som en livsstilsmetod. Fast helt ärligt måsta jag nu tillägga att jag inte bara är med på mässan för att marknadsföra Reiki, utan självklart också företaget Secourong Förlag & Energibehandlingar där jag numera välkomnar både elever och klienter!Mossan
av Gun Moss Bjerling för
Livsstilsmässans bloggsida, 11 mars 2014

Presentation
Jag är född 1960 och mina första sex år bodde vi i en röd liten torparstuga med vedspis, brunn, jordkällare och utedass. Den ligger fortfarande kvar mittemellan den stora granskogen och grusvägen i utkanten av Borås. Denna plats lade grunden till min förkärlek till allt som är naturligt och äkta. Jag har alltid haft lite motstånd till överkonsumtion, onödiga prylar och slit-och-släng-mentaliteten och jag använder helst mina egna ben som färdmedel.

I barndomsdrömmen hade jag en längtan att hjälpa andra som hade det svårt och i hemlighet beundrade jag Jesus och önskade att jag kunde göra mirakel som han gjorde. Mirakeldrömmen glömdes bort och jag började arbeta med förståndshandikappade och inom äldrevården, medan fritiden ägnades åt familjen med fyra barn, hus och grönsaksodling.
För tjugo år sedan, 1994, presenterade min syster Reiki för mig, och jag blev så fascinerad av detta fantastiska redskap att jag ville sprida det till så många som möjligt. Eftersom det inte fanns någon svensk litteratur om Reiki skrev jag ett introduktionshäfte Reiki – Naturlig healing genom den Universella Livsenergin Det har nu reviderats tre gånger och efterfrågas fortfarande.
När en ingivelse sa mig att jag skulle bli sjuksköterska för att lättare sprida Reikin, skickade jag in ansökan omgående, fast jag aldrig någonsin haft drömmar om detta yrke. Som examensarbete skrev jag Healing som omvårdnad – ett komplement inom den etablerade vården? Då fann jag att healing varit integrerat i vården i USA sedan 1970-talet och att det forskats i ämnet, under benämningen Therapeutic Touch.
På ett hospice och äldreboende fick jag nattarbete som sjuksköterska. Då ägnade jag dagarna åt översättning av William Lee Rands Reiki – den helande beröringen och på samma gång hade jag påbörjat ett forskningsprojekt om Reiki på äldreboendet. Men tyvärr blev jag tvungen att avbryta detta, för det blev alldeles för mycket när vi dessutom hade fått vårt femte barn. I stället sade jag upp mig och arbetade hemifrån på egna firman, Secourong Förlag.
Genom förlaget fick jag kontakt med Reikiutövare i hela Sverige och de uttryckte en önskan om att förena sig, därför satt jag igång ett EU-projekt för att samla Reikirepresentanter, vilket sedan resulterade i Förenade Reikiförbundet i Sverige. När vi hade byggt upp föreningen och passerat 500 medlemmar lämnade jag Reikiförbundets styrelse och började sedan hålla kurser.
Det blev allt vanligare att personer kom för behandlingar p.g.a psykisk ohälsa. Därför vidareutbildade jag mig till psykiatrisjuksköterska och examensarbetet blev då ”Vårdande samtal vid depression”. Jag hade velat gjort en studie om Reiki, men tilläts inte då motståndet och rädslorna hade växt på högskolan.
Jag samarbetar nu med utvecklingsföretaget Human Touch Body & Brain vid Pusterviksplatsen i Göteborg och har mottagning där. Konceptet är just vårdande samtal kombinerat med energibehandling. När energiblockeringar släpper förlöses mycket känslor och tankemönster och då är samtalet en hjälp till reflektion och insikter.
Mitt nästa steg är nu att få igång en studie om Reiki vid depression som blivit vårt största folkhälsoproblem.
av Gun Moss Bjerling för
Livsstilsmässans bloggsida, 25 februari 2014


Var detta en givande text?

Sprid den då vidare till dina vänner!

Facebook
| |
Stäng
Loading...
Close