Mer Reiki-forskning

Vår forsknings-sida är uppdaterad med många nytillkomna studier om Reiki-metoden. Sidan är full av referenser och ofta finns en kort förklaring i kursiv stil och även en länk till ett abstrakt (sammanfattning) och ibland är där vidarelänkat till hela studien. Referenserna är uppdelade i kategorier för att du lättare ska hitta vad du söker och de ligger nu i kronologisk ordning, så att den senaste studien ligger överst i sin kategori. 

Bland annat finner du nya studier om smärta som pekar på att Reiki kan lindra kronisk smärta, samt smärta efter operation och då reducera medicinering. Där finns studier som visar hur Reiki lindrar symtom hos dialys-patienter och studier om psykisk hälsa som visar att Reiki kan reducera depression, stress, oro, samt sänka andningsfrekvens, puls och blodtryck. Där finns många studier om cancer där Reiki gett effekter som minskad trötthet, smärta och ökad livskvalité. 

Postat av Gun Moss Bjerling, 06 september 2022.

Var detta en givande text?

Sprid den då vidare till dina vänner!

Facebook
| |
Stäng
Loading...
Close