Personuppgiftslagen (PUL)

Enligt Personuppgiftslagen (PuL) krävs ditt samtycke för att vi ska kunna spara och hantera dina personuppgifter. Därför måste du godkänna att dina personuppgifter registreras och hanteras av Secourong för att kunna fullfölja en order.  Lagen kräver också att uppgifterna raderas inom ett år. Vill du ha kvar ditt konto längre hos oss kan du välja att gå med i ReikiRingen (se nedan). Då kan du finnas kvar tills du själv begär att bli avregistrerad.

Om du lägger en order behöver vi dina kontaktuppgifter; namn, postadress, telefon och epost, och för företagare behövs även firmanamn och momsregistreringsnummer. Vi hanterar alla dessa uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL), och vi delar inte/säljer inte någon information till tredje part. Kontaktuppgifterna används för att kunna sköta levererans av varor, kontakta dig vid behov, skicka information och erbjudanden, samt för att ge dig tillgång till ett personligt kundkonto.

Enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) har du rätt att gratis, en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur dessa används. Då lämnar du en skriftligt undertecknad ansökan till den personuppgiftsansvarige som överlämnar detta till dig gratis. Enligt 28 § har du också rätt att begära rättelse av uppgifter.

Personuppgiftsansvarig: Secourong HB
organisationsnr: 969605-2431, info@secourong.com
Personuppgiftsombud: Gun Moss Bjerling.
Stäng
Loading...
Close