Reiki – en energimedicinsk metod

Det finns många energimedicinska metoder som kan hjälpa oss att nå fram till hälsa och ökat välbefinnande, varav Reiki är en. Reiki är japanska och betyder Universell Livsenergi. Det kan även sägas vara en sorts healingmetod eller helande-metod. Men Reiki är ingen vanlig healingmetod, för helaren är inte inblandad i processen, utan är enbart en kanal för energin, som automatiskt går dit den bäst behövs hos mottagaren. Därför är Reikimetoden en mycket säker, men ändå  kraftfull metod. Alla som vill kan lära sig att kanalisera Reiki och sedan ge Reiki till sig själv eller till andra människor, djur, växter, platser, situationer… Ja till allt kan man sprida dessa kärleksfulla helande energier.

Vad innebär helande?

När vi talar om att bli helad handlar det inte enbart om ett fysiskt helande från sjukdomar, utan lika mycket ett psykiskt och andligt helande som många gånger är än viktigare. Att helas behöver alltså inte betyda att bli botad. Ibland kan det handla om att lindra eller eliminera biverkningar under en medicinsk behandling. Reiki är även en metod för personlig utveckling och till stor hjälp i vardagen: Hjälp att sluta röka, hjälp att slappna av inför stressade situationer, få bättre sömn, en extra energikick när det behövs, etc. Även på dödsbädden är Reiki till stor hjälp för en harmonisk övergång till andra sidan.

Reiki startar förändringsprocesser

När Reiki sätter igång energiflödet startas processer som renar kroppen från det som inte är naturligt och hälsosamt. Reningen påverkar faktiskt människans alla dimensioner, vilket innebär att även det sociala planet påverkas. Alltså får man vara redo för förändringar när man jobbar med Reiki. De förändringsprocesser som kan sätta igång är alltid av godo, då de alltid för dig i riktning mot ditt sanna jag.

Reiki – en utforskad och dokumenterad omvårdnadsmetod

Även om Reiki är verksamt vare sig man tror på det eller inte, är det viktigt för många att förstå hur det fungerar, och att det är vetenskapligt dokumenterat och vedertaget. Visst är Reiki andligt, och visst är Reikins resultat många gånger oförutsägbara, men det kan ändå förklaras med energiteorier. Det finns mycket bra litteratur som förklarar hur Reiki och andra energimedicinska metoder fungerar. Fast oavsett hur mycket man läser kan man aldrig riktigt förstå vad Reiki är och hur det fungerar, förrän man har upplevt de helande energierna och provat en behandling.

Reiki har blivit en allt mer utforskad omvårdnadsmetod de senaste decennierna, mycket tack vare att den energimedicinsk metoden Therapeutic Touch infördes inom vården i USA och banade vägen för andra liknande metoder. Även Reiki har nu blivit integrerad i den konventionella vården i flera länder och finns nu som fortbildning för sjuksköterskor i USA. Det kommer allt mer rapporter och studier om Reikimetoden, och tack vare all samlad klinisk dokumentation och de vetenskapliga studier som visar att Reiki är en riskfri omvårdnad/behandlings-metod som kan öka välbefinnandet, kan Reiki anses ”bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet”. Dock är det viktigt att det sköts enligt gängse praxis – dokumentation, utvärdering, etc, och som ett komplement till konventionell vård! Märk väl att Reiki ännu inte är officiellt godkänt av den svenska Socialstyrelsen! Alltså kan det bli rättsliga prövningar om det uppkommer tveksamma fall.

På forskningssidan finns referenser och länkar till  forskning, klinisk dokumentation och energiteorier så att vi alla kan hjälpas åt att sprida ”ny” och viktig kunskap. Då kan fler få upp ögonen för dessa naturliga energier som hjälper kroppen att återfå balans och sätter igång läkningsprocesser.

Reiki är friskvård

Skatteverket har godkänt Reikin som en friskvårdsmetod, både som behandling och som utbildning för självhjälp. Det innebär att kostnaden för arbetsgivare är avdragsgill enligt de gängse reglerna, och att det då är en skattefri förmån för arbetstagaren. Läs om regelverket för friskvård på Skatteverkets hemsida.

Den som är långtidssjukskriven har också chans att få ersättning för behandlings- och kurskostnader av Försäkringskassan. Det varierar dock väldigt om man får en sådan ansökan beviljad – både lokalt och regionalt.

Gun Moss Bjerling
leg. sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri
Reiki/KarunaReiki®/AngelicReiki®-master

Var detta en givande text?

Sprid den då vidare till dina vänner!

Facebook
| |
Stäng
Loading...
Close