Att bli en Reiki-healer

Alla som vill kan lära sig Reiki healing. Man behöver inte lika mycket undervisning och träning som vid andra healingtekniker. Reiki är annorlunda genom att healingförmågan överförs till eleven av en Reiki-master/lärare genom en initieringsprocedur. (1) Denna procedur öppnar elevens kron-, hjärt- och hand-chakra, höjer elevens energinivå, samt skapar en förbindelse mellan Reikikällan och eleven. Initieringen, då energierna kanaliseras in till eleven, är ofta en kraftfull, andlig upplevelse. Initieringen har en mycket helande och renade inverkan på eleven. En del går faktiskt Reikikurser enbart för sin egen personlighetsutveckling.

Om du en gång har fått en Reikiinitiering, kommer du att ha healingförmågan resten av ditt liv. Det gäller även om du inte använder den på flera år. Kanalen och förbindelsen finns alltid kvar. Men – kanalen kan krympa om den inte används. Kom ihåg: Ju mer Reiki du förmedlar, desto mer och starkare kommer energierna att strömma ur dina händer.

Precis som Reikibehandlingen sätter Reikiinitieringen igång en renings- process, fast kraftfullare. Gifter som har lagrats i kroppen kommer att frigöras, och det samma kommer att hända med känslor och tankemönster, som inte längre är nödvändiga. Därför, för att uppnå ett så bra resultat som möjligt genom initieringen, rekommenderas några dagars förberedande rening av kroppen (se nedan). Det gör att energierna kan arbeta mer effektivt. På grund av dessa utrensningar som man kan uppleva fysiskt och psykiskt är det viktigt att vara förberedd, i balans och redo för en rening. Ibland händer det att Reikimastern rekommenderar en person att avvakta lite med kursen för att först bli mer förberedd.

Det finns olika undervisningssteg i Reikiutbildning. Här i väst är det vanligast med tre Reikigrader; Reiki I och II, samt III som är master/lärarnivån. Vissa har även en fortsättningskurs före lärarnivån. Det finns exempelvis 3a, samt ART som står för Advanced Reiki Training. Många lärare uvecklar och kombinerar Reiki med sin speciella metod. William Lee Rand har utvecklat Reikin med KarunaReiki® som en direkt fortsättning på Reikisystemet.

Prissättning och kvalité på olika lärares kurser kan variera mycket. Förenade Reikiförbundet i Sverige (2) har utarbetat rekommendationer för miniminivå på respektive kursnivåer. På deras hemsida kan du hitta lärare som följer rekommendationerna. Väljer du en annan lärare är det viktigt att du tar reda på vad som ingår i kursavgiften.

Här följer kort beskrivning på vad man kan förvänta sig av de olika kurserna.
Förenade Reikiförbundet I Sverige har tagit fram utförliga rekommendationer för vad de respektive Reiki-stegen bör innehålla. Läs om dem här.

Reiki I

Den första graden ger dig förmågan att överföra Reikienergi till allt levande, inklusive dig själv, med hjälp av dina händer. Denna grad erhålles ofta under en tvådagarskurs.

Kursen inleds med historik och information om Reikisystemet och dess etik. Eleven får behandling själv, får initiering, lär sig de olika handpositionerna och att praktisera Reikibehandlingar. Man lär sig också praktiska användningsområden för Reiki.

Reiki II

När du har praktiserat Reiki en tid, kanske du vill lära dig mer, och öka effektiviteten på behandlingarna. Om du själv och Reikimastern finner dig redo för det, kan du ta nästa steg. Kursen brukar vara 1-2 dagar.

Andra gradens kurs, ger dig mera flexibilitet och ökar effektiviteten på dina behandlingar avsevärt. Efter Reiki-II-initieringen kommer du att kunna ge healing på avstånd. Du får lära dig de tre första symbolerna inom Usui-systemet. Förutom distanshealing lär du dig andra värdefulla användningsområden för symbolerna.

Läs mer om Reiki symboler här.

Reiki III: Reikimaster/lärare

Den tredje graden är den sista, och kallas för mastergraden. Det var Takata som införde den engelska benämningen Reiki Master för dem som genomgått denna kurs. Usui använde den aldrig. (3) En del översätter det till Reikimästare, men egentligen är Reikilärare mer passande eftersom personen inte blir någon mästare i ordets ursprungliga betydelse. Jag har ändå valt att försvenska titeln till Reikimaster för att hålla traditionen vid liv. En Reikimaster är alltså inte mästare på Reiki, men kanske är det som Rand (4) skriver, att det är Reikin som bemästrat Reikimastern – Reikin genomsyrar allt i dennes liv. Det enda du egentligen vet om en Reikimaster är att denne kan lära ut Reiki, och överföra healingförmågan till andra människor, och dessutom att Reikimastern har insett hur viktigt det är att Reiki sprids!

För att lära Reiki vidare bör man ha en god grund att stå på. Man bör ha praktiserat Reiki en hel del, och skaffat sig både kunskaper och erfarenheter, innan man tar detta stora steg.

Det finns förstås många som går Reikimasterkursen utan tanke på att undervisa, därför att kursen skapar ökade möjligheter för helande: Reiki III- initieringen höjer din energinivå ytterligare och du får fler kraftfulla Reikisymboler att arbeta med. På många kurser lärs det även ut fler tekniker, samt Reikimeditationer. Detta brukar vara en tredagarskurs.

Läs mer om Reiki master här.

Karuna-Reiki® (5)

KarunaReiki® undervisas av dem som är registrerade vid The International Center of Reiki Training. Det är en fortsättning på Reikisystemet och kan delas in i fyra delkurser: Två på praktikernivå och två på lärarnivå. De två första praktiska kurserna kräver att du har tagit alla Reikinivåer t.o.m. ART. (steg III Avancerad Reikikurs, ibland inbyggd i masternivån). Det beror på att Karunasymbolerna är så kraftfulla och av så hög energinivå att man bör vara energimässigt förberedd för dem. För att bli KarunaReiki®master måste du först vara Reiki master.

Hur känns det när man ger behandling?

Var och en får sin egen personliga upplevelse vid en initiering, och det är likadant när man ger en behandling. Många kan dock känna hur energin flödar genom handflatorna, som något strömmande, pirrande och varmt. Det är en behaglig känsla. Det är också vanligt att man kan känna av blockeringarna på olika sätt i sina händer; kyla, värme, stickningar, smärta, etc. En del kan känna mottagarens skada som smärta i den egna kroppen. Vissa öppnar upp sig andligt och får bilder och budskap att förmedla.

I början kanske man inte känner så mycket, men ju mer man använder Reiki, ju mer övar man upp sin känslighet. Hur Reikihealern än upplever sin behandling, så infinner sig alltid en känsla av välbefinnande. Det beror på att healern också genomgår en fysisk och psykisk rening vid behandling.

Viktigt är dock att komma ihåg att rena sig från mottagarens energier efter varje behandling: Tvätta alltid händerna noga, upp över handlederna, efter varje behandling. (Även före förstås)

Förberedelser för en Reikiinitiering (6)

Det brukar rekommenderas att man genomgår en reningsprocess en vecka, eller några dagar, före en Reikiinitiering. Det kommer att hjälpa energierna att arbeta effektivare, och ge ett bättre resultat. Även de så kallade utrensningseffekterna blir mindre. Men – tvinga dig inte själv till något du inte känner är rätt för dig nu, utan försök bara att följa dessa råd, eller en del av dem, så gott du kan:

  • Undvik att äta kött, fågel, fisk, godis, choklad och att dricka alkohol, kaffe och andra koffeindrycker.
  • Om du redan är vegetarian eller van vid att fasta; ta en fastekur några dagar.
  • Om du rökar – sluta eller minska.
  • Minska ner, eller sluta se på TV, lyssna på radio och läsa tidningar.
  • Ta tysta promenader i naturen.
  • Meditera eller tillbringa tid i stillhet.
  • Ge mer uppmärksamhet till intuitiva signaler inom dig och tecken omkring dig; fundera på deras mening.
  • Frigör ilska, rädsla, svartsjuka, hat, oro, etc. och för upp det i ljuset.

Referenser

1. Initiering betyder ungefär invigning.
2. http://www.reikiforbundet.se / 033-276 000
3. Rand, W.L. (2002). Reikins själ, kap 1, Reiki i Öst. Äspered: Secourong Förlag.
4. Rand, W.L. (2002). Reiki för ett nytt millennium. Äspered: Secourong Förlag.
5. Karuna-Reiki® är registrerat och varuskyddat av The International Center of Reiki Training.
6. Rand, W.L. (2003) Reiki – Den helande beröringen. Äspered: Secourong Förlag.

Utdrag från ”Reiki – Naturlig Healing genom den Universella Livsenergin”, av Gun Moss Bjerling. Tredje reviderade upplagan, 2007. Secourong Förlag. Copyright © Secourong 1995. Får kopieras efter medgivande av författaren och tillsammans med fullständig referens.

Var detta en givande text?

Sprid den då vidare till dina vänner!

Facebook
| |
Stäng
Loading...
Close