Reiki-idealen/principerna

de ursprungliga principerna idealen för reiki

De ursprungliga Reiki-idealen

Mikao Usui utformade sina andliga principer / ideal för att påminna om att andligt helande och personlighetsutveckling är en viktig del som går hand i hand med Reikiprocessen. Att medvetet reflektera över sina egna reaktioner och handlingar och vara villig att växa och utvecklas är viktigt för att uppnå bestående resultat.

Egentligen kommer dessa principer ursprungligen från kejsare Meji.*

Modern version

 
Reiki-idéalen. Principerna för Reiki.

Reiki-principerna

Hawayo Takata skrev om Reiki-idealen och det har sedan dykt upp lite olika versioner och översättningar. Detta är vår version. Notera att den fjärde principen där många skriver ”utför mitt arbete hederligt” är mycket missförstådd.* Usui syftade på arbetet med meditation och sin egen personliga och andliga utveckling. I förlängningen hör det förstås ihop med våra övriga värdsliga uppgifter.

*I boken Reikins själ (kap 21, Vandrande på Reikins väg) berättar Walter Lübeck om ursprunget till principerna och ger oss råd om hur de tillämpas i praktiken.

Reiki-principerna finns i Secourong Förlags nätbutik.

Var detta en givande text?

Sprid den då vidare till dina vänner!

Facebook
| |
Stäng
Loading...
Close