Healing

När vi använder ordet healing, helande, eller helbrägdagörelse, menar vi oftast att bota sjukdomar genom handpåläggning, så som Jesus gjorde. (1) Vi kan alla ta fram vår inneboende förmåga att sprida helande energi. För det är energi det handlar om. Vi behöver inga andra redskap än viljan och tanken. Visst har tron också en stor betydelse och kan göra att resultatet blir ännu bättre, men det allra viktigaste är att man är öppen och villig till förändring.

Men egentligen är healing mycket mer än att bota en sjukdom. Det är människan som blir helad – inte sjukdomen. Det kan betyda ett fysiskt helande, men lika mycket ett helande av tankar och känslor; bli helad själsligt, psykiskt och öka sitt välbefinnande. Dessutom hänger våra olika dimensioner intimt ihop: Om man blir helad fysiskt leder det även till positiva psykiska förändringar, precis som psykiskt helande gradvis skapar ett fysiskt helande. Så det finns alltid behov av helande energier. Även om man ligger på sin dödsbädd och den fysiska kroppen inte är ämnad att leva vidare på jorden, så kan själen få ta emot healing för att gå vidare i frid och glädje.

Vad är helande energi?

Allt består av energi på olika frekvenser (2,3,4,5) och inom allt levande flödar en speciell livsenergi. Energin strömmar hela tiden genom oss, men också runtom oss. När livsenergin flödar starkt och fritt genom kroppen mår vi bra och är friska, men när det finns blockeringar som hindrar vårt energiflöde har vi lättare för att bli sjuka. Vi är alltså helt beroende av energin, som ger oss vår livskraft till kroppen, och som även ger energi till känslorna, tankarna och själen. Tillförs livsenergi ökar det flödet och sätter igång helande processer. Därför kallar man det också helande energi.

Livsenergin har olika namn inom olika kulturer. Kineserna kallar den för chi, hinduerna; prana, ryska forskare; bioplasmisk energi, de kristna; ljus eller Den helige ande. Kineserna har verkligen insett betydelsen av livsenergin. De har studerat den i många tusen år, och har lärt sig att det finns många olika sorters Chi. I deras mer än 4000 år gamla medicinska bok, Nejing, är trettiotvå olika sorters Chi uppräknade. (6) Läkaren Richard Gerber beskriver en hel del av dem i sin bok. (7)

Det finns många olika metoder och vägar för att sprida helande energier. Du gör det med ditt leende, med en vänlig blick, en kram, en positiv tanke, eller ett vänligt ord. Men när man talar om healing som komplementär-medicinsk metod syftar man på att healern förmedlar helande energi medvetet till mottagaren, oftast genom sina händer.

Vad en healer kan hjälpa dig med

En healer kan ge en annorlunda och vidare syn på orsaker till sjukdomar och botandet av dessa. Ibland ges även tips och inspiration till valmöjligheter för förändringar i livssituationen. Men kom ihåg att det alltid är personen själv som väljer och styr sitt liv. Healern och mottagaren arbetar tillsammans, med syftet att öka personens egna resurser för självläkning.

Men det största jobbet står mottagaren själv för. Förändringens väg är mödosam och kräver engagemang. Det spelar ingen roll hur mirakulösa resultat man än uppnår, så är det ändå personen, som genom kroppens naturliga läkningsprocesser, botar sig själv. Healern är den som hjälper till att få fart på processerna så att kroppen kan hitta vägen till hälsa.

Healing kan användas på många områden, men våra medicinare, kirurger och psykiatriker skulle vi naturligtvis aldrig klara oss utan. Det finns dock många områden inom medicinen där ‘symtom-botandet’ inte är den bästa vägen till hälsa. Grundorsaken finns då fortfarande kvar och skapar oftast sjukdomssymtom igen. Här skulle vi alla tjäna på att den alternativa vården blev ett komplement. En healer koncentrerar sig inte bara på ett symtom, utan för denne betyder hälsa detsamma som balans och harmoni inom hela människan, och i alla delar av hennes liv.

Några exempel på var healing utövas

I USA är healing en fortbildning för vårdpersonal, och på vissa ställen till och med ett krav för att få sin legitimation. (8) Reikihealing är en av de utbildningar som är godkända för vårdutbildning. (9) Många privatpraktiserande läkare och sjuksköterskor i USA ger även healing på sina mottagningar. (10, 11, 12) I England är healing en av de vanligaste komplementära terapierna sjuksköterskor använder. (13) På de flesta engelska sjukhus har patienten rätt att få healing. Tusentals utexaminerade healers samarbetar där med läkarna och kompletterar den medicinska vården. (1980 var de ca 20 000) Detta har pågått sedan 1951, då det blev tillåtet. I Holland har healers börjat att arbeta på sjukhus, på ett liknande sätt som de gör i England. (14) Även i Australien är det öppet för healing inom vården. (15) I Norge är det tillåtet att använda healing inom den etablerade vården. På Radiumhospitalet i Oslo använder de en healingmetod som de kallar för Terapeutisk Beröring. (16)

Socialstyrelsen i Sverige har inte godkänt att man använder healing inom den etablerade vården, men i praktiken är det Hälso- och Sjukvårdens Ansvarsnämnd (HSAN) som vid en eventuell anmälan avgör fallet. Enligt en ledamot i HSAN kan man säga att healing bygger på ‘vetenskap och beprövad erfarenhet’. Bland annat tack vare all den forskning som visat på positiva resultat och som publicerats i vetenskapliga tidskrifter som Journal of Advanced Nursing och Journal of Holistic Nursing. Alltså skulle healing kunna ordineras inom vården även på ett svenskt sjukhus om det bedöms lämpligt. Naturligtvis måste det i så fall ske på samma sätt som med andra metoder inom vården – i samråd med patienten, diagnos, dokumentation, utvärdering… etc. Men de pionjärer som börjar med detta måste vara väl insatt i forskning och dokumentation om healing, för de lär nog få förklara det ett antal gånger…

Hur många botas genom healing?

Douglas Dean, en amerikansk professor, har konstaterat att en tredjedel av de patienter som har fått healingbehandling har blivit fullständigt botade, en tredjedel har fått symtomen lindrade, och för en tredjedel har tillståndet blivit oförändrat. Luukanen, som är läkare, menar att dessa resultat är jämförbara med effekten av medicinska behandlingar av likartade sjukdomar. Då bör vi även ha i minnet att de flesta människor går till den medicinska vården först. När den inte lyckas, provar man komplementära metoder som healing. (14)

Referenslista

1. Nya Testamentet, Lukas 5:12-13.
2. Einsteins relativitetsteori från 1905 säger att all materia egentligen är energi (E=mc2): Nationalencyklopedin. (1992). (K. Marklund chefred.) Höganäs: Bra Böcker.
Även dagens kvantfysiker menar att allting är vibrerande energi på en viss frekvens:
3. Zukav, G. (1981). De dansande Wu-Li-mästarna – En översikt över den nya fysiken. Stockholm: Askild & Kärnekull Förlag.
4. Svensson, S. (1983). Molekylerna genomskådas. Stockholm: Liber Förlag.
5. Markus, A. J. (1996). Kvantmänniskan. Åkersberga: Caduceus Förlag.
6. Yellow Emperor’s Classic of Medicine, nyöversättning 1995 av Maoshing Ni, Shambala Pubns: USA
7. Gerber, R. (2000). Vibrational Medicine for the 21st Century – The Complete Guide to Energy Healing and Spiritual Transformation. Harper Collins Publishers: New York
8. Mackey, R.B. (1995). Discover the Healing Power of Therapeutic Touch. American Journal of Nursing. (4), 27-32.
9. Rand, W.L. (2003) Reiki – Den helande beröringen. Äspered: Secourong Förlag.
10. Moss Bjerling, G. (1998). Healing som omvårdnad – ett komplement inom den etablerade vården? Litteraturstudie i Vårdvetenskap. Vårdhögskolan i Borås.
11. Steckel, C.M. & King, R.P. (1996). Nursing Grand Rounds – Therapeutic Touch in the coronary care unit. Journal of Cardiovascular Nursing, 10 (3), 50-54.
12. Rand, W.L. (2002). Reiki för ett nytt millennium. Äspered: Secourong Förlag.
13. Stevensen, C. (1997). Complementary therapies and their role in nursing care. Nursing Standard, 11 (24), 49-53
14. Luukanen, R-L. (1993). Det finns ingen död. Stockholm: Trevi AB.
15. Bartjes, A. (1998). Personlig kontakt. Faculty of Health Sciences, Scool of Nursing, Flinders University of South Australia. Adelaide.
16. Mauland, G. (1998). Personligt samtal. Högskolan i Stavanger. Tel: 00947-51 83 41 88.

Utdrag från ”Reiki – Naturlig Healing genom den Universella Livsenergin”, av Gun Moss Bjerling. Tredje reviderade upplagan, 2007. Secourong Förlag. Copyright © Secourong 1995. Får kopieras efter medgivande av författaren och tillsammans med fullständig referens.

Var detta en givande text?

Sprid den då vidare till dina vänner!

Facebook
| |
Stäng
Loading...
Close