Hur fungerar Reiki?

Allt levande är beroende av livsenergin. I människokroppen kommer den huvudsakligen in genom våra sju stora energicentra, vilka kallas chakra. Inne i kroppen har vi ett nätverk av energibanor, meridianer (som man använder sig av vid akupunkturbehandling enligt kinesisk teori). Allting har också ett energifält runt sig, som vi oftast benämner aura. (1, 2) Energin ger kraft till organ och celler i vår kropp, och även till vårt psyke. När energiflödet störs eller hindras, störs också funktionerna i kroppen. Ofta kallas dessa energistörningar för blockeringar.

Livsenergin påverkas starkt av våra tankar och känslor: negativa sådana försämrar livsenergins strömningar, medan positiva tankar och känslor stärker flödet. Eftersom vi människor ibland har negativa känslor och tankar har vi alla oftast mer eller mindre blockeringar i kroppen. Problemen uppstår dock när blockeringarna blir långvariga, när man har fastnat i ett negativt känslo- och tankemönster. Det är dessa blockeringar som kan ge olika sjukdomssymtom.

Reiki, den Universella Livsenergin, helar kroppen genom att flöda in till de blockerade delarna, och ladda dem med den positiva energin. Reikin höjer också frekvensen på energin inuti och utanpå kroppen. Resultatet blir att den negativa energin upplöses och försvinner. På detta sätt renar Reikin energibanorna, och låter livskraften flöda fritt. När energin åter flödar utan blockeringar får kroppen en chans att läka sig själv.

För att processen ska komma i gång och fortlöpa är det viktigt att personen är öppen och villig att genomgå känslomässiga/mentala förändringar för att inte skapa nya blockeringar igen. Det handlar om en utvecklings-process, som kan ta olika lång tid för oss. Ofta återfaller vi i våra gamla mönster, men har lättare för att ta oss ur dem igen, när vi är medvetna om dem.

Om Reikiutövaren mest arbetar med händerna på den fysiska kroppen, märks de fysiska förändringarna först och sedan kommer utvecklingen på det mentala och känslomässiga planet. Tvärsom blir det om Reikiutövaren kanaliserar Reikin en bit utanför kroppen, där de mentala och känslomässiga energierna finns. Då sker utvecklingen först där. Förträngda känslor kommer upp till ytan och man börjar tänka i nya banor före man märker något på den fysiska kroppen. Ibland är händelseförloppet snabbt, så det känns som allt händer på en gång, men ibland är utvecklingsmönstret mycket märkbart.

Reikiutövaren är enbart en kanal för Reikienergin, så de egna krafterna blir inte uttömda. Faktiskt får både Reikihealern och mottagaren behandling på samma gång. När man ger Reikibehandling ökar man sitt eget energiflöde, och det infinner sig en känsla av välbefinnande.

Måste man tro på det?

En vanlig kommentar från de som hör talas om Reiki är: ‘Tror man riktigt mycket på det, så hjälper väl allt…’ Visst, helt klart hjälper det att tro på något väldigt mycket. Men hur kan det komma sig att små barn, (3) djur (4) och växter (4, 5) kan bli hjälpta av Reiki om det enbart handlar om tro?

Väldigt få människor tar till sig nya, okända saker utan att tvivla. Helst vill man erfara och uppleva det själv för att riktigt kunna tro på det. Så var det även för mig. Att vara lite försiktig och skeptisk inför nya och främmande företeelser, ligger antagligen i vår natur som en slags försvarsmekanism. Reikin fungerar dock vare sig man tror på det, eller inte. Men – om man har tilltro till det, kommer man att öppna sig och ta till sig det mer, djupare och intensivare. Den så kallade placeboeffekten hjälper alltid till i alla lägen, även när husläkaren förtroendeingivande talar om att dessa tabletter kommer att hjälpa dig. Våra tankar och tro påverkar oss enormt. Allt vi gör med glädje, optimism och övertygelse kommer att utmynna i framgång, i varje del av livet. Detta spelar stor roll i alla sorts terapier också. Om vi är emot en behandlingsform, kan det komplicera läkningsprocessen, och vi kan även hindra den naturliga läkningen genom en negativ attityd.

Vår kropps omedelbara reaktion på våra tankar, har blivit bevisad med enkla kinesiologiska tester. Dessa tester visar att så fort vi tänker en negativ tanke, eller befinner oss i en negativ situation, reagerar kroppen med svaghet eller reducerad vitalitet. Positiva tankar och situationer bidrar till motsatsen; att kroppens vitalitet och styrka ökar. Dr John Diamond har gett instruktioner för dessa lätta tester i sin bok. (6)

Egentligen är det inte så konstigt med helande energier. Tänk på alla våra moderna uppfinningar som radio, tv, dator: Det är ganska fantastiskt att vågor kan sändas genom luften, och sedan förvandlas till ljud och bilder när de når den rätta mottagaren. Alla vi som är vana vid detta ‘fenomen’ betvivlar inte att det fungerar, även om vi inte förstår hur. Vi kommer i sinom tid att även bli familjära med de outtömliga livsenergierna som kan dela med sig av sin kraft, när de når en öppen mottagare.

Kan Reiki skada?

Reikihealern behöver inte kunna ställa diagnos, eller styra energin till rätt ställe i kroppen. Energin strömmar automatiskt till de delar där den mest behövs för tillfället. Reikin har en egen intelligens – den vet exakt var den helande energin behövs mest. Många gånger går energin inte just dit man förväntar sig. Andra ‘krämpor’ kanske blir helade före det man ville ha hjälp med. Fast man aldrig kan veta exakt vad som kommer att ske, så gör energierna alltid nytta när de flödar in i kroppen. De kan aldrig skada någon.

Men man måste vara mycket observant om mottagaren är ordinerad speciell medicinering, t.ex. antidiabetika eller blodproppsmedicin, vilka kräver exakta doseringar. Reikibehandlingar kan göra att personen behöver lägre medicindoser och därför är det viktigt att samarbeta med läkare och gå på extra kontroller.

Patienter under narkos vid operationer kan också få felaktiga medicindoser om Reiki ges då. Ge i så fall Reiki till själva operationssituationen – inte till patienten. Men före och efter operationen är det naturligtvis bra med massor av Reiki till patienten.

Det är dessutom vissa begränsningar när det gäller Reiki på distans. Reiki- healing kan även skickas på längre avstånd, och då är det viktigt att inte göra det utan att mottagaren är beredd och villig att ta emot. Dels handlar det om att man ska respektera andras fria vilja, men också att det kanske inte är ett lämpligt tillfälle för mottagaren. Om mottagaren inte är van vid att få Reiki vet man inte hur hon reagerar. Exempelvis kan man i början känna sig lite yr och då är det inte lämpligt att köra bil.

Upplevelsen av en Reikibehandling

Var och en får sin egen upplevelse av en Reikibehandling. Upplevelserna kan variera enormt från person till person. En av anledningarna till det är att energin verkar där den mest behövs för tillfället. Det är också olika hur stor mängd energi man är öppen för och hur fritt den kan strömma i kroppen.

De flesta känner i alla fall hur en lugn och djupt avslappnande känsla infinner sig. Ibland händer det att mottagaren somnar. Det är ingen nackdel, snarare tvärtom, eftersom det tyder på att man verkligen är fri från motstånd och släpper in de helande energierna i kroppen. En del människor kan känna hur gamla obearbetade erfarenheter kommer upp till ytan igen, vilket gör att de gömda känslorna frigörs. Resultatet av det kan t.ex. bli ett förlösande skratt, eller att tårar av sorg väller fram. Vissa kan känna en tillfälligt ökad smärta när energin arbetar med en blockering.

Behandlingarna kan också resultera i en upplösning av de inre barriärerna, som tidigare har förhindrat ett själsligt växande. Ofta finner man lösningar på sina problem, och det är inte ovanligt att man får mod till att ta vissa avgörande steg till förändringar. Det händer ofta att mottagaren får nya idéer och visioner; såsom att byta jobb, sluta röka, börja motionera, börja meditera, bli vegetarian eller att till och med bli Reikihealer själv.

Reikienergin renar också kroppen från gifter, och detta kan orsaka fysiska avgiftningssymtom. Det kan vara ökad utsöndring av kroppsvätskorna; t.ex. rinnande ögon, upphostande av slem, ökad urinavgång, diarré. Även via huden försvinner gifter och slaggprodukter, vilket kan visa sig i utslag. Det är också möjligt att man får en kort feberattack eller tillfälligt ökad smärta, även från gamla latenta skador. Dessa utrensningsreaktioner kan jämföras med de som brukar uppstå under en fasteperiod. Man ska inte betrakta dem som sjukdomssymtom, utan som viktiga medel för att uppnå hälsa. Alla är de ett resultat av en absolut naturlig reningsmekanism.

Upplevelserna som nämnts ovan kan sitta i flera dagar, ibland veckor. Men det händer också att man är upptagen av vardagen och inte noterar något speciellt alls. När man gradvis kommer i balans upptäcker man ibland förändringar långt efteråt: ‘- Men jag har ju faktiskt inte varit arg på en hel månad nu!’

Reikibehandlingens effekter

Den Universella Livsenergin arbetar med orsakerna till problemen, och anpassar sig till mottagarens behov. Energin kommer in i hela människan – hennes kropp, tankar, känslor och själ, och detta ger mottagaren naturliga möjligheter att läka sig själv. Därför medför en Reikibehandling många varierande resultat:

 • Frigör stress och spänningar.
 • Upphöjer kroppen till en total avslappningsnivå.
 • Balanserar kroppens energier.
 • Ökar och stärker energiflödet.
 • Löser upp energiblockeringar.
 • Renar kroppen från gifter och slaggprodukter.
 • Ökar medvetandegraden; tänker klarare.
 • Ökar kreativiteten.
 • Frigör känslor, så de kommer upp till ytan; medvetandet.
 • Hjälper kroppens naturliga förmåga till läkning.
 • Positiv utveckling på alla nivåer; fysiskt, mentalt, emotionellt, andligt.

Botar Reiki allt?

Nej – att bli helad är inte alltid det samma som att bli botad från en fysisk sjukdom. Helande handlar om hela människan. Därför kan även en person med allvarlig sjukdom också känna sig helad, genom ökat välbefinnande på en emotionell, psykisk och andlig nivå, men även genom förbättrat allmäntillstånd (bättre aptit, mindre smärtor, minskade biverkningar m.m.).

Men Reikin har ändock bidragit till läkning på många områden; ryggont, hudproblem, sårskador, huvudvärk, förkylningar, influensa, brännskador, migrän, närsynthet, fibromyalgi, etc. Reikin kan också vara till stor hjälp vid trötthet, insomningsbesvär och brist på självförtroende. Det finns även rapporter om människor som med hjälp av Reiki tillfrisknat från allvarligare sjukdomar.

Det börjar nu att dyka upp vetenskapliga studier om Reikins effekter: Benor har samlat flera studier om healing och funnit att Reiki-healing påvisat positiva effekter vid smärta, oro, och depression. (7)

Även om Reikin har bidragit till läkning på många områden kan den aldrig ersätta medicinska diagnoser och behandlingar. Vid allvarligare problem ska alltid läkare uppsökas först. Om en person med allvarlig sjukdom vill bli behandlad med Reiki, bör denne även fortsätta att gå till sin läkare.

Eftersom healing ännu inte är en erkänd behandlingsform i Sverige, gäller ‘Kvacksalverilagen’ (8) för Reikiterapeuter som arbetar professionellt. Reiki-healern bör därför klargöra för varje klient att Reikibehandlingen endast är till för avslappning, avstressning och allmänt ökat välbefinnande så att kroppen får en chans att återhämta sig och finna sin inneboende läkningsförmåga. Reikiutövaren behandlar aldrig en sjukdom eller ett visst problem!

När Reiki ‘inte fungerar’

Någon gång kan det hända att det känns som det inte blir något resultat av Reikibehandlingarna. Effekterna kan vara svåra att se, speciellt om det handlar om känslor och tankemönster. Ibland kan andra personer märka att personen har förändrats, fast denne själv inte insett det.

Personen kanske önskar att en speciell krämpa ska försvinna, men de helande energierna går inte just till detta. Det kan bero på att energin går till andra fysiska eller psykiska problem som är viktigare först.

En annan orsak kan vara att personen omedvetet egentligen inte vill bli frisk fastän han kommer till behandling. Många gånger kan sjukdomar ge oss fördelar som vi egentligen inte är mogna att släppa ännu.

Det kan också vara så att personen ännu inte har lärt sig ‘lektionen’ av sitt problem och behöver lite mer tid på sig för att komma till insikt. Eftersom Reiki även går till den psykiska dimensionen, kan behandlingar dock leda till förståelser för de inre orsakerna till problemet och till förändringar i tankesätt och livsstil. Sedan kan det så småningom även leda till de önskade fysiska förändringarna.

Även om Reiki inte går dit man hoppas och förväntar sig gör Reikin nytta på något annat område som vi kanske inte märker med en gång. Förändringar och utveckling sker i olika takt hos alla. Alla klarar inte av för stora doser av rening med en gång. Vi är många som samlat på oss och förträngt känslor, vilka kan vara smärtsamma att få upp till ytan och bearbeta. Man måste ta allt i sin egen takt och när man är mogen för det.

Referens

Övningar för att lära sig se auran hittar du i:
1. Brennan, B. (1988). Hands of Light – A Guide to Healing Through the Human Energy Field. New York, USA: Bantam Books.
2. Andrews, T. (1995). Konsten att se och tolka auran. (J. Brittland övers.). Malmö: Planetstadens Böcker.
3. Kramer, N.A. (1990). Comparison of therapeutic touch and causul touch in stress reduction of hospitalized children. Pediatric Nursing, 16, (5), 483-485.
4. Grad, B. (1965). Some Biological Effects of the ‘Laying on of Hands’: A Review of Experiments with Animal and Plants. Journal of the American Society fo Research, (95), 95-127.
5. Manning, M. (1995). No Faith Required. Øyslebo, Norge: Eikstein Publications.
6. Diamond, J. (1979). Behavioural Kinesiology – your body doesn`t lie. New York: Harper & Row.
7. Benor, D.J. (2001). Spiritual Healing – Scientific validation of a healing revolution. Southfield, USA: Vision Publications.
8. Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. (SFS 1998:531) Stockholm: Socialstyrelsens författningssamling.

Utdrag från ”Reiki – Naturlig Healing genom den Universella Livsenergin”, av Gun Moss Bjerling. Tredje reviderade upplagan, 2007. Secourong Förlag. Copyright © Secourong 1995. Får kopieras efter medgivande av författaren och tillsammans med fullständig referens.

Var detta en givande text?

Sprid den då vidare till dina vänner!

Facebook
| |
Stäng
Loading...
Close