Meningen med sjukdomar

En del människor tror att sjukdomar är förutbestämda av ödet, andra tror att de beror på tillfälligheter och otur, och vissa ser sjukdomar som ett straff från en högre makt. Många betraktar sjukdomar som om de tillhörde människans värsta fiender, som vi kämpar emot. Den gamla kunskapen om meningen med sjukdomar har tyvärr gått förlorad här i västländerna. Vi delar upp vården i psykiska och fysiska bitar, och fokuserar sjukdomar till enskilda kroppsdelar. Detta leder oss längre och längre bort från helhetssynen på människan och dess sjukdomar. (I Kina exempelvis, existerar inte någon enskild psykvård.)

Det finns dock, och har alltid funnits, människor som är medvetna om den roll sjukdomar spelar i vår utveckling. En engelsk doktor, Edward Bach, som levde mellan 1886 och 1936 skrev: (1)

’…sjukdomen, fastän uppenbarligen så grym, är i sig själv välgörande och för vårt bästa och, om rätt tolkad, ….kommer att leda oss till våra väsentliga fel. Om den behandlas på rätt sätt, kommer den att bli orsaken till att dessa fel avlägsnas, och lämna oss bättre och större än förut.’

Sjukdomssymtom bör betraktas som ett sorts informationsmedium. De hjälper oss att bli medvetna om våra brister, som vi antingen är omedvetna om, har förträngt, eller inte vill erkänna ens för oss själva. Det är just denna omedvetenheten som gör att vi blir sjuka, eftersom vi uppenbarligen inte kan lära oss på annat sätt. Varje symtom, fysiskt, psykiskt eller mentalt, visar oss på vilken punkt vi har hamnat på under vår resa i livet. Det talar om för oss vad nästa steg är i vår personliga utveckling. Vi borde lära oss att se sjukdomar som en chans och en nödvändighet för själsligt växande.

Sedan finns det en universell regel som också kan höra ihop med sjukdomar. ’Allt vad du ger ut får du tillbaka.’ Det handlar även om våra tankar. Varje liten tanke du har om någon når denna personen och ger denne positiv eller negativ energi, beroende på vad du sände ut. Men enligt universums lag kommer alltid energin tillbaka till dig förr eller senare. Så tänk på vad du tänker! (2, 3) (Ibland kallas denna lag för karma. 4)

Att våra tankar och känslor påverkar vår kropp och vårt liv betyder också att du kan påverka och forma ditt liv med dina tankar. Det finns böcker med praktiskt vägledning på detta område. (5, 6)

Det finns även revolutionerande forskning som visar hur vattnet påverkas av våra tankar. (7) Som bekant består vår kropp av ca 70% vatten…

Att förstå budskapet från en sjukdom

För att förstå signalerna från en sjukdom, ska vi först av allt inte förtränga och förneka dem, utan istället tacka dem för att de visar oss att någonting är fel. När vi förtränger eller förnekar något inom oss ökar trycket och spänningarna.

Det betyder att vi också måste sluta förtränga vissa känslor och sidor av oss själva. Känslor är det som vi jobbar mest med här i livet. Ta en titt på vad som försiggår inom dig, – utan något fördömande. Var uppmärksam på dina smärtor; ilska, oro, rädsla, sorg, skuld, hat, etc. Döm inte dig själv och rädslan för dessa känslor. Se på dig själv och dina reaktioner, och acceptera dig själv! Ingen är perfekt, men vi kan lära och utveckla våra positiva sidor mer och mer. Att se allt med positiva ögon hjälper dig i din utveckling mot ett ’helare’ och rikare liv. Genom att förstå sina känslor bättre kan man också hantera dem bättre. (8)

Att fördöma sig själv innebär också ett fördömande av andra. Det är här de så kallade ’spegelbilderna’ är bra vägledning till vad vi förtränger och inte accepterar hos oss själva. När man reagerar väldigt negativt över ett beteende hos någon annan, kan det betyda att man själv har detta beteende ibland, fast man inte är medveten om det. Speciellt spegelbilder som dyker upp ofta brukar ha något att säga oss. Lägg även märke till positiva spegel-bilder: Möter du ofta hjälpsamma vänliga människor är det också dina egna spegelbilder som du attraherar. Läs mer om begreppet spegelbilder i Gawains bok. (9)

Endast en människa som inte står emot, och inte bekämpar olika sidor av livet kan se helheten, och hur polariteterna påverkar varandra. Motsatta krafter växelverkar överallt. Det negativa ska aldrig förträngas eller förnekas, för det kommer alltid att finnas där. Däremot kan vi välja det goda i stället. Vi ska alltså inte kämpa emot mörkret, utan använda vår energi till att sprida ljus och kärlek. Där det finns ljus, kommer mörkret att dra sig tillbaka av sig själv. Tänk exempelvis på hur glada lyckliga barn sprider glädje omkring sig och får alla att mjukna. Tänk hur ilska bokstavligen bara kan rinna bort när man nås av deras underbara positiva energi. Eftersom Reiki är en healingmetod som hjälper oss tillbaka till helheten, kommer den att hjälpa oss att bli av med spänningar och försvarsställningar. Det betyder att förträngda känslor ofta kommer upp till ytan, när livsenergin flödar in i oss. Välkomna då dina gömda känslor! Var glad att de är på väg ut ur dig.

Om symtomen inte blir uppmärksammade och ignoreras, kan de bli värre. Sjukdomar börjar ofta med små funktionella störningar som varnar oss och uppmanar oss att förstå någonting. Att tolka ett symtom är förstås inte alltid det lättaste. Vissa kroppssignaler lärde vi oss tidigt: hungerkänslor – äta, smärta – skydda och rädda kroppen, etc. Även en del andra symtom har vi börjat koppla ihop med vårt inre och vår livssituation. Både huvudvärk och magbesvär härleder vi ofta till stress och oro. Men de flesta andra sjukdomssymtom har vi svårt att hitta ursprunget till. Onda ryggar till exempel, säger vi ofta ha orsakats av tunga lyft och felaktiga arbetsställningar. Visst kan det vara bidragande orsaker, men före den utlösande faktorn var troligtvis energiflödet försvagat eller blockerat just där. Då blir man känsligare och mer benägen till att drabbas av krämpor/skador. För att hitta ursprunget och orsaken till problemet kan det vara till hjälp att ställa sig några frågor: Vad tvingar mig symtomet att göra, eller hindrar mig från att göra? När? Under vilka omständigheter? Hur länge? Vad har jag gjort åt det? Svaren kan leda oss till problemets kärna.

Vill man ha lite vägledning i vad olika symtom kan ha för budskap finns det litteratur som berättar om detta. (10, 11, 12, 13, 14, 15) Deras listor över symtom och orsaker är intressanta och vägledande, men man behöver känna efter lite själv också, för det är du själv som har den bästa kunskapen om dig! Ibland gömmer vi vår intuitiva kunskap inom oss och tänker för mycket. Ett sätt att få fram kunskapen är att ställa en fråga inför en meditationsstund. Skriv gärna ner den på ett papper och håll i detta under meditationen. Ofta kommer svaret till dig. Om inte just då, så kan det dyka upp lite senare. Ha tillit till att du får svar när du är mogen för det.

Likväl som att vi aldrig ska döma oss själva har vi inte heller rätt att döma varandra. Alla är vi på olika stadier i vår personliga utveckling och jobbar med olika bitar inom olika områden. Allt handlar inte om sjukdomar, utan vi har som bekant även andra sortes utvecklande prövningar inom arbete, familj och relationer, och vi vet inte hur livet kommer att gestalta sig i framtiden. Vi måste visa ödmjukhet och tolerans mot både oss själva och andra människor.

Det finns mycket visdom i österländska kulturer, men kunskaperna misstolkas och missbrukas när man ser ner på andra människor, ’på grund av deras karma.’ Istället för att döma, skuldbelägga och överge sina medmänniskor, är det meningen att vi ska hjälpa och stötta varandra, så att vi klarar av våra olika prövningar på jorden.

Referenser

1. Bach, E. (1993). Hjälp till självhjälp. Ramsberg: Ramsbergsgården.
2. Shine, B. (1999) Tankens makt – Energin som kan förändra världen. Malmö: Egmont Richter.
3. Markus, A. J. (1996). Kvantmänniskan. Åkersberga: Caduceus Förlag.
4. Goodman, L. (1995) Linda Goodmans livsguide. Falun: Wahlström & Widstrand.
5. Berger, B. (2001). Vägen till kraft – Snabbmat för själen. Malmö: Ord & Sånt.
6. Roman, S. (1997). Personlig kraft genom medvetenhet. Stockholm: Isis Förlag.
7. Emoto, E. (2006). Vattnets dolda budskap. Malmö: Damm Förlag.
8. Wilks, F. (1999). Intelligenta känslor – Hur du lyckas genom att omvandla dina känslor. Malmö: Egmont Richter.
9. Gawain, S. (1999). Att leva i ljuset. Orsa: Energica Förlag.
10. Hay, L. (2001). Du kan hela ditt liv. Orsa: Energica Förlag.
11. Baginski, B.J. & Sharamon, S. (1988). Reiki – Universal life energy. Mendocino USA: LifeRythm.
12. Cayce, E. (1976). Edgar Cayce?s Story of Attitudes and Emotions. New York:, USA: Berkley edition.
13 Brennan, B. (1988). Hands of Light – A Guide to Healing Through the Human Energy Field. New York, USA: Bantam Books.
14. Horan. P. (1996). Kraft genom Reiki. Horndal: Regnbågsförlaget.
15. Myss, C. (1999). Andens anatomi. Falun: Wahlström & Widstrand.

Utdrag från ”Reiki – Naturlig Healing genom den Universella Livsenergin”, av Gun Moss Bjerling. Tredje reviderade upplagan, 2007. Secourong Förlag. Copyright © Secourong 1995. Får kopieras efter medgivande av författaren och tillsammans med fullständig referens.

Var detta en givande text?

Sprid den då vidare till dina vänner!

Facebook
| |
Stäng
Loading...
Close