Reiki-metoden

Reiki är en tusentals år gammal healingform som är mycket kraftfull, men ändå enkel att lära sig. I motsats till de flesta andra healingtekniker behöver man inte träna upp sig genom meditation, visualisering eller andningstekniker för att behärska Reiki. Förmågan överförs från lärare till elev genom en så kallad initiering. Det innebär att läraren, som redan har kontakt med Reikikällan, även ”kopplar ihop” eleven med den. Man kan jämföra det med ställa in en radiokanal på rätt frekvens. Då sker också en osynlig intoning som inte heller är så lätt att förklara för den som inte är insatt i ämnet. Men vi vet att radion fungerar för vi har upplevt det många gånger. Vi Reikiinitierade vet också att healingkanalen fungerar eftersom vi har upplevt det…

Reiki skiljer sig också från andra metoder genom att healern inte styr eller manipulerar energin medvetet, utan endast fungerar som en kanal. Reikin får flöda dit mottagaren behöver den bäst för tillfället.

Ordet Reiki består av två japanska ord, rei och ki. Kanjitecknet (se sid. 6) är komplext och tolkningen kan variera lite beroende på sammanhanget.

Rei kan översättas till universell, vilket innebär allomfattande. Men det betyder också högre visdom, Gudsmedvetandet, den dolda styrkan, etc. Översättningen man väljer är beroende på trosuppfattning. Ki är livsenergin, som flödar genom allt levande; människor, djur och växter.

Som tidigare nämnts finns det flera sorters ki / livsenergier och Rei-ki är den livsenergin som bäst organiserar flödet av de underordnade formerna av livsenergi i sinnet och i kroppen. (1) Lübeck menar att Reiki kan liknas vid en typ av kontrollprogram och att det även kan översättas till ‘Själskraft’ eller ‘Andlig kraft’.

Det är alltså en universell livsenergi som strömmar igenom Reikiutövaren. Denne använder inte sin egen energi, utan är enbart en kanal för energin. Reikiutövaren behöver inte kunna ställa diagnos eller veta vad som behöver helas. Reiki har större visdom än vi: Rei ser allt och vet allt. Rei vet var ki behövs. Rei visar vägen för ki.

Hör Reiki ihop med någon religion?

För att praktisera Reiki behövs inte någon speciell tro eller övertygelse. Reikin kommer att fungera vare sig du tror på det eller inte.

Reiki utövas med samma framgång av människor med helt olika religioner, filosofier och ideologier. Däremot är det väldigt vanligt att man förändrar sin livsinställning när man kommer i kontakt med Reiki, och får erfara den fantastiska, helande energin. Man lär sig att se helheten, sambanden och möjligheterna i livet, och framför allt får man insikter när man bevittnar den kärleksfulla Högre Maktens mirakel.

Många menar att det inte är en tillfällighet att denna enkla healingmetod har blivit återupptäckt och börjat praktiseras nu. Den vetenskapliga utvecklingen har länge varit väldigt enkelspårig, så nu är tiden för förändringar inne. Hela världen är i stort behov av helande energier och Reikin sprids snabbt som ringarna på vattnet. Många är i dessa tider mottagliga och öppna för att helas, att återupptäcka sin djupare visdom och få nya insikter.

Referens

1. Lübeck, W. (2002). Reikins själ, kap 7, Ett japanskt sätt att beskriva livsenergierna. Äspered: Secourong Förlag

Utdrag från ”Reiki – Naturlig Healing genom den Universella Livsenergin”, av Gun Moss Bjerling. Tredje reviderade upplagan, 2007. Secourong Förlag. Copyright © Secourong 1995.

Var detta en givande text?

Sprid den då vidare till dina vänner!

Facebook
| |
Stäng
Loading...
Close