Reikins historia

Grundaren dr Mikao Usui

usui_ram_120px
Den forntida healingmetoden återupptäcktes i Japan, i början av nittonhundratalet, av dr Mikao Usui. I många Reikiböcker finns en felaktig historik, men de senaste åren har forskning om Reikis ursprung utförts av bland annat William Lee Rand och Frank Arjava Petter och som publicerat detta i sina böcker. (1, 2, 3, 4) Följande är en kort sammanfattning.

Dr Mikao Usui föddes 1865 i byn Yago i Japan. (Usui Sensei (5) kallades han av sina elever i Japan). Mycket tyder på att han redan vid fyra års ålder började på en Buddhistskola vid berget Kurama, några mil från Kyoto. Där lärde han sig kiko, den japanska versionen av qigong. Det är en metod för att förbättra energiflödet och därmed hälsan. Med metoden kan man även lära sig att bygga upp sin egen energi så att man kan ge ut av den – ge healing till andra.

Usui Sensei utbildade sig sedan bland annat inom medicin, psykologi, religion och spådomskonst. Studierna medförde resor till både Kina och Europa. Usui var också med i en metafysisk förening, där man utvecklade sina psykiska färdigheter. Usui fick arbete som sekreterare på Social- och Hälsodepartementet och knöt därigenom många kontakter. Han blev sedan en framgångsrik affärsman.

usui_klein_120px
År 1914, när Usui var 49 år fick han personliga och affärsmässiga problem. Han var van vid att meditera, ofta på kraftplatser på det heliga berget Kurama. Så vid denna livskris for han till Buddhisttemplet på Kurama och skrev in sig för en 21-dagarskur med praktiska övningar. I kuren ingick troligen fasta, böner, mässande och meditation. Det var under denna intensiva andliga övning som Reikin kom till honom. Gåvan ovanifrån ökade hans healingmöjligheter enormt.

De följande sju åren ägnade Usui Sensei till att hjälpa och ge healing till de fattiga människorna i Kyoto. 1922 startade han Usui Reiki Ryoho Gakkai (Usuis Reikihealing-förening) och öppnade en klinik i Tokyo. Där undervisade han och gav behandlingar. Han kallade sin metod för Usui Shiki Reiki Ryoho (Usuis Reikihealing-system)

Vid den stora jordbävningen i Tokyo 1923 gjorde Usui ett enormt arbete med att ge healing till så många drabbade som möjligt. Efterfrågan på Reiki ökade så han fick skaffa en större klinik, och hans rykte som stor healer spreds över Japan. Resten av sitt liv reste han runt i Japan för att undervisa och praktisera Reiki. Av den japanska regeringen blev Usui Sensei tilldelad ‘Kun-San-Tao-belöningen’; för utförande av hedervärt arbete för att hjälpa andra. 1926 gick Usui bort i en stroke. Usui hade då hunnit att lära upp över 2000 elever i Reiki, varav 16 lärare.

 

hayashi_120px
En av dessa lärare var dr Chijiro Hayashi. Efter Usuis bortgång bröt sig Hayashi ur Usuis förening. Han öppnade en egen Reikiklinik i Tokyo där han noga dokumenterade sina behandlingar och utvecklade sin egen Reikistil med speciella handpositioner för behandling av olika besvär. Han kallade det Hayashi Shiki Reiki Ryoho (Hayashis Reikihealingsystem).

 

Reikin till väst genom Hawayo Takata

takata_120px
Till Hayashis klinik kom Hawayo Takata, från Hawaii. Hon hade precis varit på sjukhuset och fått diagnoserna astma, tumör, gallsten och blindtarms-inflammation. De ville operera henne, men hon hade fått tips om Hayashis Reikiklinik och ville prova detta först. Takata blev gradvis bättre av behandlingarna och efter fyra månader var hon frisk.

Hawayo Takata lärde sig sedan Reiki hos dr Hayashi, och fick också hjälp av honom att starta en Reikiklinik på Hawaii, 1938. Takata tog sig sedan an en mycket svår uppgift – att föra in en japansk kontroversiell behandlings-metod till USA i krigstider, då allt som handlade om Japan sågs negativt. För att lyckas med detta reducerade hon allt det japanska och anpassade Reikisystemet till västerlänningarna. Hon uteslöt, lade till och ändrade metoder och även den historiska bakgrunden. Hon stängde också dörren helt till Japan genom att säga att efter kriget var hon själv den enda kvarlevande Reikiläraren i hela världen. Mot alla odds lyckades hon att sprida Reikin – med förändrade metoder, men oförändrad energi! – till flera västerländer.

Men spridningen i väst tog lång tid, eftersom Takata tog höga kursavgifter på master/lärar-kursen, för att inge respekt för metoden, som hon sa. Hon tillät heller inget skrivet material – allt skulle memoreras. När hon dog 1980 hade hon endast lärt upp 22 Reikiutövare till master/lärare. Men tiden var kanske heller inte mogen. Människorna i allmänhet var nog inte beredda att ta till sig denna healinggåva.

 

wanja_120px
Till Sverige kom Reikin för första gången år 1980 med Wanja Twan. Hon flyttade till Canada i ungdomsåren och blev där utbildad i Reiki av Takata. Vid besöken hemma i Sverige passar hon på att sprida Reiki här. Wanja är fortfarande verksam som Reikihealer och lärare och reste hit för att inviga Förenade Reikiförbundet i Sverige i maj 2006. Läs Wanjas personliga skildring om hur Reikin kom till henne. (6)

 

William Lee Rand startar den stora spridningen

William-Lee-Rand
Den stora spridningen i väst startade efter 1989. Då tog William Lee Rand sin Reikimasterkurs hos Diane McCumber, som efter Takatas bortgång hade sänkt priset på masterkursen. William tryckte upp kursmanualer, startade ett healingcenter och började bedriva en mer öppen och tillåtande Reikiundervisning. Dessutom sänkte han priset drastiskt på Reikimaster-kurserna; från Takatas anvisade pris på 100 000 kr
till 10 000 kr.

Rolf Blixt var den förste svensken som gick Reikimasterkursen hos William på Hawaii. Med dumpade priser på denna lärarkurs satte han igång den stora Reikispridningen också i Sverige.

Tillbaka till rötterna igen

Idag har vi återfunnit Usuis ursprungliga japanska system. Med hjälp av sin japanska fru, Chetna, gjorde Frank Arjava Petter grundliga efterforskningar om Usui och hans Reikihealing-system. De fann ett system baserat på en central etik och utövarens intuition och med många praktiska behandlings-tekniker. (7, 8)

Även om de flesta västerlänningar fortfarande huvudsakligen följer Hayashi-Takatasystemet blir det allt fler som tar till sig det ursprungliga och kombinerar västerländskt med Usui-metoder.

Referens

1. Rand, W.L. (2003) Reiki – Den helande beröringen. Äspered: Secourong Förlag
2. Lübeck, Petter & Rand. (2002) Reikins själ. Äspered: Secourong Förlag
3. Petter, F.A. (1998). Reiki Fire. Twin Lakes, USA: Lotus Light Publications.
4. Petter, F.A. (1999). Reiki, The Legacy of Dr. Usui. Twin Lakes, USA: Lotus Light Publications.
5. Sensei är japanska för lärare och används även som en artighetsfras.
6. Twan, W. (1996). I ljuset av en fjärran stjärna. Horndal: Regnbågsförlaget.
7. Lübeck, Petter & Rand. (2002) Reikins själ. Äspered: Secourong Förlag.
8. Petter & Usui. (2003). Dr Mikao Usuis ursprungliga Reikihandbok. Äspered: Secourong Förlag.

Utdrag från ”Reiki – Naturlig Healing genom den Universella Livsenergin”, av Gun Moss Bjerling. Tredje reviderade upplagan, 2007. Secourong Förlag. Copyright © Secourong 1995. Får kopieras efter medgivande av författaren och tillsammans med fullständig referens.

Var detta en givande text?

Sprid den då vidare till dina vänner!

Facebook
| |
Stäng
Loading...
Close