Reiki-Ringen i Väst

Nu förenas Reikivänner i Västsverige

Reiki-Ringen i Väst startades 8 februari 2020. Det är en öppen idéell förening, som är partipolitiskt och religiöst obunden. Vi har regelbundna möten på Reiki-kliniken, Vegagatan 1 i Göteborg. Dessa möten är till för att utbyta Reiki, tankar och idéer, och för att trivas tillsammans. Vi kan också ha meditationer, boosterinitieringar och olika teman på programmet. På många möten har vi också lärarsupport tillgänglig från Reiki-kliniken.

Vårt syfte

är att underlätta för Reikivänner att mötas för att samarbeta, stödja varandra och vidareutvecklas, samt för att sprida och praktisera Reiki. Syftet är också att främja forskning om Reiki, samt utveckling av Reikimetoder och Reikiutbildningar.

Vårt mål

är att Reiki-metoden skall integreras och/eller samverka med sjuk- och hälsovård för människor och djur.

Vår värdegrund

Vägledande etik för alla

  • Alltid uppträda och bemöta andra med kärlek, respekt och omtanke.
  • Vara ärlig mot sig själv och andra, både i tanke och ord.
  • Ta personligt ansvar för sin livssituation.
  • Lita på sin egen inre vägledning och sina inre resurser.
  • Se både positiva och negativa upplevelser som möjligheter till utveckling och erfarenhet.
  • Respektera andras val i livet utan att döma eller skuldbelägga någon.

Ytterligare vägledande etik för Reikiutövare

  • Tystnadsplikt inom sin Reikiverksamhet.
  • Alltid uppmana klienten att uppsöka sjukvård vid uppenbart behov.
  • Aldrig uppmana klienten att avbryta pågående vård och medicinering.
  • Känna till och respektera lagstiftningen  som berör

Inplanerade Reikimöten

Nu har covid-19 gjort att vi ställt in våra möten i flera månader, och det verkar som restriktionerna kvarstår ytterligare månader. Så vi tycker det är dags att skapa mötestillfällen som är anpassade till detta.

Det senaste mötet höll vi utomhus och det var väldigt fint att ha grupp-Reiki ute i naturen och meditera till fågelkvitter. Därför har vi nu bestämt att fortsätta med möten ute, så det är lätt att hålla avstånd, sittande på varsin filt. Platsen är Slottsskogen och vi möts vid Observatoriet.

Skulle det vara ruggigt väder kommer vi att hålla virtuella möten via internet. De som anmäler sig får då en länk till Zoom-mötet av kassören. Vi kommer att meddela hur det blir när vi har koll på väderprognosen.

Medlemmar kan anmäla sig via reikiringenivast@outlook.com eller på bokadirekt.se

Inplanerade möten:
2 juli, torsdag
10 augusti, måndag
10 september, torsdag
19 oktober, måndag
23 november, måndag
17 december, torsdag

Medlemskap

Medlemsavgiften betalas årsvis. Undantaget är ny medlem som ansluter sig för första gången. Då betalas avgift för inträdeskvartalet plus årets resterande kvartal. (Gäller ej stödmedlemmar.)

Medlemskategorier

För mer info om priser och kategorier klicka här.

Dubbelmedlemskap

Reiki-Ringen i Väst samarbetar med Förenade Reikiförbundet i Sverige och har därför en ömsesidig medlemsrabatt vid medlemskap i båda föreningarna. Om du redan är medlem i en av föreningarna får du 25% rabatt på medlemsavgiften du betalar till den andra föreningen. Dessutom kan du kontakta den första föreningen och visa upp att du ingått medlemskap i den andra föreningen och får då återbetalt 25% av den årsavgift du redan betalat. (Gäller ej stödmedlemmar.)

Anmäl till

reikiringenivast@outlook.com:
namn, postadress, mejl, telefonnr, vilken medlemskategori + bifoga Reikidiplom.
Vi mejlar betalningsuppgifter.

Kontakt

reikiringenivast@outlook.com
Ordförande: Gun Moss Bjerling 070-227 61 01
Sekreterare: Therese Bertelsen 070-112 80 08
Kassör: Annika Tiitus 073-065 31 08

Hemsida och Facebooksida är under uppbyggnad.

 

 

Var detta en givande text?

Sprid den då vidare till dina vänner!

Facebook
| |
Stäng
Loading...
Close