Projekt ReikiRingen

ReikiRingen var ett EU-projekt inom Växtkraft mål 3. Projektets analysfas är sammanfattad i en  slutsummering här.

November-05

På vår senaste träff i Norrköping beslutade vi att starta upp en helt ny Reikiförening i Sverige. Det är menat att den ska vara en paraplyförening där såväl andra föreningar som enskilda medlemmar ska vara välkomna.
Vi bildade en interimstyrelse och skrev stadgar. Årsmötet kommer att hållas i april eller maj månad.
Mer info kommer när registreringen är klar.

Helen, som blev vår ordförande i interimstyrelsen fram till årsmötet, drog följande kort ur Regnbågen, Färgernas lek.

Lite bilder på oss som var med.

”Frihet heter lagen
ansvaret är ditt
När alla färgerna gjort sitt
blir allting enkelt, rent och vitt

Frihet och ansvar

Regnbågen är rikedomens
och frihetens symbol
Den är ett himlens löfte
om fred på jorden.
Allt hör samman, jord,
himmel, människor och djur
hela vår natur
vävs samman i en evig fläta.
Var och en av oss får ta ansvar
för sin unika energi.
Verklig frihet finns först
när den delas av alla.”

Oktober-05

Vår andra Reikikonferens på Sundholmen är nu också lyckosamt avslutad. Den här gången diskuterade vi mycket om vad ett ”Reiki-paraply” ska ha för uppgifter och riktlinjer. Det är ju viktigt att lägga en solid och realistisk grund att stå på. Vi präntade ner många stora visioner. Men då bara en dag var avsatt till detta hann vi inte avsluta allt. Vi planerar nu att träffas en gång till i höst, för att ta de slutgiltiga besluten. Lite bilder från Sundholmen.

Även denna gång drog vi kort från Regnbågen, Färgernas lek. Detta var riktat till oss alla.
Gun

När du i det sanna flödet går
upplysning du får.
En skatt för dig och andra
som den ljuva vägen vandra.

Upplysning

Ju högre ditt medvetande når
ju klarare är den information du får.
När du tar emot den tillitsfullt
och använder den ärligt och klokt,
blir den en skatt för dig och andra.

September-05

Reiki-Ringens andra konferens hålls den 13-15 september i Äspered (mellan Borås och Ulricehamn).

Eftersom detta är ett projektet inom EU:s Växtkraft Mål 3 kommer vi att arbeta vidare med vår kompetensutvecklings-analys. Men vi kommer också att fortsätta med att arbeta för att förena Reiki-Sverige i en öppen svensk Reikiförening. Målet är att alla Reikivänner ska vara välkomna, men också att de som önskar ska kunna ansluta sig till vissa kvalitéts-kriterier. Närmast arbetar vi med att ta fram en minimistandard för de olika Reikikurserna.

Om du vill dela med dig av dina åsikter angående detta är du välkommen att skriva några rader till info@secourong.com

I mån av plats är Reikivänner också välkomna att delta sista dagen av konferensen (torsdagen den 15 sept. ca kl. 9.00 – ca 16.00) Det finns även möjligheter till övernattning från onsdag till torsdag. Logi kostar ca 150 kr/natt och maten betalar du till ett självkostnadspris. Anmäl dig snarast om du vill vara med! (info@secourong.com Fax/Tel: 033-276 000 )

Maj-05

Reiki-Ringens första möte på Skotteksgården i Ulricehamn den 17-18 maj blev mycket lyckat. Många kärleksfulla krafter var till vår hjälp – både jordiska och himmelska. TACK till alla som bidrog till den fina starten för ett enande av Reiki-Sverige. Vi kommer att jobba vidare med arbetet för att skapa en Reikiförening för alla. Mer info skickas ut så småningom till dem som finns på vår epost-lista. Här nedan förmedlas ett budskap vi fick genom ett kort jag drog från Regnbågen, Färgernas lek. Om det känns som det gäller dig också, så tveka inte att kom med i vår ReikiRing!
Gun

Med varandra
Viktig är vägen som vi vandra

Tillsammans

Vi är en krets. Vi hör ihop.
Vi skingrades för vinden.
Nu förs vi samman igen för att bygga upp det nya.
Vi har tuktats och tränats för att tåla det som är,
och för att ta emot det som ska komma.
Varifrån vi kommer spelar ingen roll.
Vi är här nu, för att arbeta tillsammans.
Var och en med sitt,
i sin egen takt och på sitt eget vis,
men ändå tillsammans.
Vi kompromissar inte längre
med oss själva och vår vilja.
vi samarbetar med varandra
ur vars och ens unika perspektiv
och personliga gåva.
viktig är vår gemensamma väg.
Välj vänner väl. Vi hör ihop.

 

 

Var detta en givande text?

Sprid den då vidare till dina vänner!

Facebook
| |
Stäng
Loading...
Close