Gratis medlemskap i Reikiringen

ReikiRingens medlemmar får ha kvar sina uppgifter hos oss, i motsats till icke-medlemmar vars kundkonto raderas inom ett år p.g.a Personuppgiftslagens krav. Medlemmar i ReikiRingen får också fortlöpande information om Reiki, samt om Secourongs verksamhet och erbjudanden.

Medlemskapet kostar inget och är kopplat till ditt namn och epostadress. Det innehåller inga förpliktelser och vi behöver inget personnummer. Du kan när som helst gå ur ReikiRingen genom att meddela det till info@secourong.com.

ReikiRingen var ursprungligen ett nätverk som blev uppstarten till Förenade Reikiförbundet i Sverige. Läs mer här om hur det gick till.

Stäng
Loading...
Close