Reikistiftelse

UPPROP

16 december 2019

Secourongs insamlingsstiftelse för Reiki

Vi är många som har insett Reikimetodens enorma potential att hjälpa människor till ökat välbefinnande inom olika områden i livet. Vi är också många som känner oss kallade att sprida Reiki för att hjälpa andra till ökad livskvalité, men som pionjärer i Sverige möter vi ofta motstånd och får arbeta i uppförsbacke. Mycket arbete blir idéellt för vi vill så gärna hjälpa. Forskning är en viktig väg för att få Reiki erkänt i Sverige, men även där motarbetas vi och får lägga ner mycket av egen tid och egna pengar. Många är också de som insett att Reiki är en väg till självhjälp, men som inte har ekonomiska medel för att ta emot Reikibehandlingar eller gå Reikikurs. På grund av detta har Secourong efter 25 års verksamhet inom Reiki startat en insamlingstiftelse för att stödja dessa som tror på Reikimetoden och vill sprida den.

Läs mer om Reiki här.

Insamlingsstiftelsen syftar till att stödja spridandet av den energimedicinska metoden Reiki i Sverige, så att den blir allmänt erkänd som en naturlig komplementär metod och självhjälpsmetod. Reiki behöver bli mer synligt och lättillgängligt så fler får tillgång till metoden. I många länder världen över är Reiki integrerad inom konventionell vård och vår vision är att Reiki ska vara en kompletterande metod för ökat fysiskt, psykiskt, andligt och socialt välbefinnande även inom den etablerade svenska vård- och hälsosektorn.

Syftet uppnås genom att dela ut medel för att stödja följande:

  • Reikiforskning: Vetenskapliga Reikistudier som fått godkännande av Etikprövningsmyndighet eller Djurförsöksetisk nämnd.
  • Reikiutbildningar: Mindre bemedlade personer kan söka bidrag för kurs hos seriösa etablerade Reikiutbildare med hög utbildningsstandard, samt med hög etik och moral.
  • Reikibehandlingar: Mindre bemedlade personer kan söka bidrag för Reikibehandlingar hos seriösa etablerade Reikiterapeuter.
  • Reikiföreningar med fysiska Reikimötesplatser: Där man förmedlar Reiki, samarbetar och stödjer varandra, samt där man välkomnar Reikiutövare, anhöriga och övriga intresserade.
  • Därtill hörande verksamhet.

För att hålla Reikienergin ren beviljas inte bidrag när andra metoder som inkluderar samarbete med och vägledning från astralvärlden är inblandade i verksamheten.

Donationer

Vi tar tacksamt emot donationer till insamlingsstiftelsen. Små bidrag är också mycket värdefulla.

Swisha 33 kr till insamlingsstiftelsen för Reiki

Swisha 33 kr till Reiki-stiftelsen

Swisha valfri summa till insamlingsstiftelsen för Reiki

Swisha 333 kr eller valfri summa till Reiki-stiftelsen

Swish: 123 239 53 33
Bankonto Nordea: 1195 3206778
IBAN: SE66 3000 0000 0119 5320 6778

OBS! Kontonumren ovan hör till Secourong/Reiki-kliniken i Göteborg AB, och behöver därför öronmärkas: Skriv Reiki-stiftelsen.

Stiftelsen kommer att samla in alla medel som flyter in efter detta upprop, förvalta dem och dela ut anslag i enlighet med syftet.

Ansökan

Mottagare av anslag kan vara Reikiföreningar, forskare och privatpersoner. Ansökningsperioden går ut 31 december 2023. Ansökningsblankett: Hämta pdf

Ansökan skickas till stiftelse@secourong.se eller till Secourongs Reikistiftelse, Reiki-kliniken Vegagatan 1b, 413 11 Göteborg.

Utdelning av anslag

Utdelningen  från 2022 års insamling är klar. De sökande som fått sina ansökningar beviljade har fått meddelande om detta och och även fått summan utbetald.

Förvaltare

Secourongs insamlingsstiftelse för Reiki med org.nr: 802481-3837 har egen förvaltning. Styrelsen består av ordförande Peter Bjerling, samt Gun Moss Bjerling och Kajsa Moss Bjerling.

Var detta en givande text?

Sprid den då vidare till dina vänner!

Facebook
| |
Stäng
Loading...
Close